Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den vetenskapliga(?) psykologin En liten föreläsning om psykologins historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den vetenskapliga(?) psykologin En liten föreläsning om psykologins historia."— Presentationens avskrift:

1 Den vetenskapliga(?) psykologin En liten föreläsning om psykologins historia

2 Den klassiska uppfattning om vetenskap  Kunskap som är  Universell  Ahistorisk  Beskriver en given verklighet  Metod är endast ett medel  Metafor

3 Vad tänker man nu för tiden?  Kulturellt och socialt förankrat  Teoriinbäddade observationer (Kuhn, 1996)  Ingen homogen vetenskaplig metod (Feyerabend, 1975)  Kunskap är ingen ”spegling” av naturen (Rorty, 1979; Sellars, 1954)  Social och historisk konstruktion av  Objektivitet (Daston & Galison, 2007)  Experiment (Shapin & Schaffer, 1989)  Retorik (Golinski, 2005)  Bevis (Danziger, 1994)  Terminologi (Danziger, 1997)

4 Liknande kritik inom psykologin  Psykologi som  är grundad i historiska skeenden (Gergen & Graumann, 2006)  har inbäddade kulturella antaganden (Cushman, 1990)  är en drivande kraft i hur vi tänker om oss själva (Richards, 2002)

5 Vad blir konsekvenserna?  Utvecklingen är baserad på historiska skeenden, inte nödvändiga naturliga sådana

6 Den historiska aspekten Framväxten av den experimentella psykologin

7 För länge länge sen i Tyskland..  Wilhem Wundt (1832-1920)  Verksam i Leipzig  Influenser från  Fysiologi  Filosofi  Fokus på psykofysiologi  Reaktionstider  Perception  Vad säger det om det observerande medvetandet?

8 Vem gör vad i experimentet?  Gemensam struktur under experimenten  En som ”tittade inåt” och en som antecknade  Byttes av – ingen fast arbetsdelning  Skiljer sig från naturvetenskaperna i förhållande till studieobjektet  I Wundts fall ger arbetsdelningen ett specifikt utfall  Ett framväxande tradition  En viss definition av studieobjektet  Arvet från fysiologin  Lokala historiska omständigheter

9 Vad ville Wundt?  Mer än endast experiment  ”Folkpsykologi” med fokus på andra faktorer  Sociala  Historiska  Språkliga

10 Psykologin byter hemort  Helt ny miljö – USA  Specialiserad och disciplinerad akademisk värld  Annorlunda universitetsledning  Teknokratiskt ideal  Nya mål och nya metoder

11 Konsekvenserna för psykologin  Förändring i den experimentella situationen  Separationen forskare-forskningsobjekt blir permanent  Tidigare: Gemensam undersökning  Nu: Endast individens prestation och tillstånd  Ny struktur för nya mål  Ytlig  Strikt  Tidsbegränsad

12 Implikationer och reflektioner  Psykologin drivs inte av ” inre sanningskrav”  Undvik reduktionism  Sociologisk  Naturalistisk  Ramverket är en historisk process  Kritik är mer än bara mycket empiri

13 Slut/frågor!

14 Referenser  Cushman, P. (1990). Why the self is empty: Toward a historically situated psychology. American Psychologist, 45(5), 599-611.  Danziger, K. (1994). Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge, US: Cambridge University Press.  Danziger, K. (1997). Naming the Mind: How Psychology Found Its Language. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  Daston, L., & Galison, P. (2007). Objectivity. Cambridge, US: MIT Press.  Feyerabend, P. (1975). Against Method. London: Verso.  Gergen, K. J., & Graumann, C. (red.). (2006). Historical Dimensions of Psychological Discourse. Cambridge, US: Cambridge University Press.  Golinski, J. (2005). Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science. Chicago, US: Chicago University Press.  Kuhn, T. S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, US: Chicago University Press.  Richards, G. (2002). Putting Psychology in Its Place - A critical historical overview. New York: Routledge.  Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, US: Princeton University Press.  Sellars, W. (1954). Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, US: Harvard University Press.  Shapin, S., & Schaffer, S. (1989). Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton, US: Princeton University Press.


Ladda ner ppt "Den vetenskapliga(?) psykologin En liten föreläsning om psykologins historia."

Liknande presentationer


Google-annonser