Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Halldenius Those rules, by which properties, rights, and obligations are determin’d, have in them no marks of a natural origin, but many of artifice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Halldenius Those rules, by which properties, rights, and obligations are determin’d, have in them no marks of a natural origin, but many of artifice."— Presentationens avskrift:

1 Lena Halldenius Those rules, by which properties, rights, and obligations are determin’d, have in them no marks of a natural origin, but many of artifice and contrivance. They are too numerous to have proceeded from nature: They are changeable by human laws: And have all of them a direct and evident tendency to public good, and the support of civil society. A Treatise of Human Nature, III:II:VI

2 David Hume 1711-1776  A Treatise of Human Nature (1739–40). “It fell dead-born from the press”.  Essays Moral and Political (Flera utgåvor 1741-1777)  An Enquiry Concerning Human Understanding (1748). Omarbetning av bok 1-2 av Treatise.  An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751) Omarbetning av bok 3 av Treatise: On morality.  Dissertation on the Passions (1757)  The History of England (1754–62) Över 100 upplagor.  The Natural History of Religion (1757)  My Own Life (1776) Gavs ut av Adam Smith  Dialogues Concerning Natural Religion (1779)

3 Filosofi är en vetenskap men inte en exakt sådan utan en historiskt grundad undersökning av den mänskliga naturen. Erfarenhet och observation av mönster och regelbundenheter är enda kunskapskälla. Om det vi saknar erfarenhet kan vi ingenting veta. Upplysningens stora politiska berättelser, avsedda att kontra naturlig underkastelse och monarkens gudomliga auktoritet: Samhällsfördraget Staten skapas och legitimeras genom de naturligt fria individernas samtycke. Makten är begränsad och villkorad genom: Naturliga rättigheter till liv, frihet och egendom Sätter villkoren för legitim maktutövning Den mänskliga naturen som moralens källa Hume: Båda är fiktioner.

4 En villkorad och begränsad statsmakt på en grund utan fiktioner. Vad vet vi om människans förhållande till samhället? Människor verkar värdesätta samhället. Inget tyder på att någon har samtyckt till någonting. Vi föds inte fria; vi föds in i en rättsordning Människor är intresserade av att deras liv ska gå bra och har en rimlig förväntan om att samhället ska främja det. Samhället legitimeras genom ”usefulness”: Ett ordnat rättssamhälle är ändamålsenligt för säkerhet och välstånd. Lag behövs för att människor är felbara. Makt måste begränsas eftersom makthavare är människor. Inget mänskligt intresse tillfredsställs genom förtryck. Det behövs inget socialt kontrakt för att säkra det som kontraktet vill säkra.

5 Naturen har inget svar på vad som är rätt och fel. Moral är en social konsekvens. Rättvisan är en artificiell dygd. Det naturliga 1 Vanligt återkommande mönster och regelbundenheter i beteende och attityder. Motsats: godtycklig. 2 Det socialt omedierade; oberoende av överenskommelser och normer. Motsats: artificiell 3 Givna omständigheter. Rättvisan är regler för att lösa samordningsproblem i vissa givna omständigheter.  Egendom: Social konvention för stabilitet och förutsägbarhet i innehav och utbyte. Inte en naturlig rättighet.  Fördelning: Jämlikhet är bättre än ojämlikhet. Utfall av handel och beskattning, inte en förexisterande princip. Utveckling och incitament  Frihet: Personlig handlingsfrihet (handel, incitament, oberoende, kreativitet) i en fri stat (representativt styre, maktdelning, lag).


Ladda ner ppt "Lena Halldenius Those rules, by which properties, rights, and obligations are determin’d, have in them no marks of a natural origin, but many of artifice."

Liknande presentationer


Google-annonser