Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhet (o)gjord – nutida utmaningar för genus och jämställdhetsforskning Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap Siv Fahlgren, docent i genusvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhet (o)gjord – nutida utmaningar för genus och jämställdhetsforskning Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap Siv Fahlgren, docent i genusvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhet (o)gjord – nutida utmaningar för genus och jämställdhetsforskning Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap Siv Fahlgren, docent i genusvetenskap

2 Den kvantitativa jämställdheten och de kvalitativa genusfrågorna – gjort och ogjort? Ambivalens omöjlighet att priviligera det ena över det andra både ock, mitt emellan motståndsstrategi

3 Jämställdheten (o)gjord med könsuppdelad statistik nödvändig - men inte en tillräcklig - förutsättning att eftersträva ett jämt antal kvinnor och män på olika positioner kan även reproducera och förstärka konstruerade genusskillnader

4 Ambivalent förhållningssätt Som en sorts motstånd mot maktstrukturer som enbart mäter, räknar och sedan reglerar utifrån detta. Med frågor som: -Vad bygger detta på för synsätt? -Vad gör det? -Vad gör det med oss?

5 Bilder av ett (o)jämställt samhälle I skolan fick vi lära oss att kompetens går före kön, att betyg baseras på din prestation inte på vad du har mellan benen. Vi fick lära oss Sveriges grundvalar: Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. När vi sedan tog steget ut för att bli en del av arbetslivet så krackelerade denna bild hänsynslöst inför våra ögon – lägre lön för lika arbete, sexistiskt chefskap, stereotyper och fördomar om kvinnors karriär och livsval. Vi fick smärtsamt lära oss läxan att vi inte levde i det jämställda samhället vilket vi blivit lovade. När vår energi tog slut fick vi höra lekmannaförklaringen: “Högpresterande flickor i skolan är problemet – med sämre förutsättningar att lägga livspusslet.” Dagens Arena, 5 november 2013

6 The wall […],a blockage point that is not seen when things are (assumed to be) flowing (Ahmed, 2012:185)

7 Berättelsen om jämställdhet Jämställdhet är den senmoderna svenska sagan om det ursprungliga paret- mannen och kvinnan. En berättelse om hur män och kvinnor lever och arbetar tillsammans och bildar kärnfamiljer (Dahl, 2005:49)

8 Genusvetenskap som perspektiv Vad innebär det för vilken kunskap som når ut? Akademisk pluralism – som öppnar för rätten att välja forskningsinriktning (som perspektiv). – skapar även rätten att välja bort andra forskningsinriktningar (perspektiv) – vissa forskningsinriktningar framstår inte som perspektiv utan som …..?

9 Referenser Ahmed, Sara (2012) On being included: Racism and diversity in institutional life. London: Duke University Press. Dahl, Ulrika (2005) ”Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet”. I: Don Kulick (red) Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur.


Ladda ner ppt "Jämställdhet (o)gjord – nutida utmaningar för genus och jämställdhetsforskning Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap Siv Fahlgren, docent i genusvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser