Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Genus och miljö”  Manligt och Kvinnligt  Kultur och Natur Litteratur: bok Susan Buckingham Hatfield: Gender and Environment Artikel Sherry Ortner: Is.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Genus och miljö”  Manligt och Kvinnligt  Kultur och Natur Litteratur: bok Susan Buckingham Hatfield: Gender and Environment Artikel Sherry Ortner: Is."— Presentationens avskrift:

1 ”Genus och miljö”  Manligt och Kvinnligt  Kultur och Natur Litteratur: bok Susan Buckingham Hatfield: Gender and Environment Artikel Sherry Ortner: Is Female to Male as Nature is to Culture?

2 Ämnen  Genus begreppet (gender)  Dikotomi: Kultur/Natur Kultur/Natur Manligt/Kvinnligt Manligt/Kvinnligt -Ekofeminism -Ekofeminism

3 Kvinnor, kroppsarbete och natur

4 Män och kultur (”men, mind and culture”)

5 Bara genusstereotyper?

6 Hur ser det ut i vårt samhälle?

7 Kön och genus  Kön är det biologisk kvinnliga och det biologisk manliga  genus däremot beteckna ett betydelsessystem som består av två varandra motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras.  För genus är det inte de biologiska skillnader som är viktiga  men den kulturella/sociala tolkningen av dem.  Och konstruktionen är tids och kultur specifik

8 Dikotomi Innebär en uppdelning av något i två av varandra uteslutande delar. Termen kommer från grekiskans dichotomia (tudelad) Manligt (Icke-kvinnligt) andra? Kvinnligt (Icke-manligt) andra?

9 Hijra: Indiens ”tredje kön” Ett hot mot dikotomin

10 Berdache: ”Two spirits in one body” Amerikanska indianer Dance to the berdache“ von George Catlin (1796-1872).George Catlin

11 Judith Butler: ”Undoing Gender” 2004  ”Föreställningen om att det finns naturliga kopplingar mellan kropp, genus, sexuellt begär och praktik kallar Butler för ”den heterosexuella matrisen” – en ordning i vilken bara maskulina män och feminina kvinnor som begär varandra görs begripliga”. – en ordning i vilken bara maskulina män och feminina kvinnor som begär varandra görs begripliga”. - Alla andra marginaliseras - Alla andra marginaliseras

12 Genus är socialt/kulturellt konstruerad inom maktrelationer Female Masculinity by Judith HalberstamJudith Halberstam

13 Genus dikotomin – ett hierarkisk system? 1. Manligt 2. Kvinnligt

14 Simone de Beauvoirs fråga:  Varför är kvinnan alltid det andra könet? "Man föds inte till kvinna, man blir det..” "Man föds inte till kvinna, man blir det..”  Det andra könet (Le Deuxiéme Sexe)1949

15  Hur görs man till kvinna eller man?  Och är manlig dominans universell?

16 Sherry Ortner (antropolog)  1972:  ”Är Kvinnligt till Manligt som Natur är till Kultur?”  ”Is Female to Male as Nature Is to Culture?” in Women, Culture & Society (eds. Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere).

17 Manlig universell dominans  utifrån en - tillsynas - universell dikotomi mellan natur och kultur där kvinnan ses som närmare naturen och mannen som närmare kulturen.  Dikotomin mellan natur/kultur och kvinnligt/manligt förstås här i ett kulturellt/socialt perspektiv

18  Kultur - Man  Natur - Kvinna  Dvs kvinnor står symbolisk närmast naturen  Och männen närmast kulturen

19 Varför är kvinnorna närmare naturen? (Ortner)  1. Fysiologi  2. Den sociala rollen  3. Psyket (konstruerad genom genus stereotyper)

20 Dikotomier  Man kultur objektiv abstrakt samhälle ren  Kvinna natur subjektiv konkret privat oren  Flera?

21 Buckingham-Hatfield  Går tillbaka till grekisk filosofi som början på det västerländska tänkandet som början på det västerländska tänkandet Aristoteles Aristoteles  Pythagoras  Grekisk kosmologi – kvinnliga gudar  Demeter – näta naturen – fruktbarheten

22 Ekofeminism  Vem pratar för naturen? Kvinnan för hon är närmare naturen  Ett svar på dualistisk tänkande  – men ett svar som upprätthåller dualismen

23  Kultur-ekofeminism - Vänder på dikotomin - Vänder på dikotomin  Social-ekofeminism  - tittar på sociala roller


Ladda ner ppt "”Genus och miljö”  Manligt och Kvinnligt  Kultur och Natur Litteratur: bok Susan Buckingham Hatfield: Gender and Environment Artikel Sherry Ortner: Is."

Liknande presentationer


Google-annonser