Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människan – x:et i skapelsens ekvation Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Människan är genetiskt relativt oprogrammerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människan – x:et i skapelsens ekvation Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Människan är genetiskt relativt oprogrammerad."— Presentationens avskrift:

1 Människan – x:et i skapelsens ekvation Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte vad vi ska göra.

2 Några av antropologins karaktärsdrag Kulturbegreppet Kulturbegreppet Holism Holism Jämförelse Jämförelse Det lokala ur ett globalt perspektiv. Det lokala ur ett globalt perspektiv. Deltagande observation Deltagande observation Relationen mellan emiskt (emic) och etiskt (etic) Relationen mellan emiskt (emic) och etiskt (etic)

3 Evolutionism Kultur i singularis Kultur i singularis Unilinjär evolution Unilinjär evolution Socialdarwinism Socialdarwinism Etnocentrism. Etnocentrism.

4 Funktionalism Kulturer i pluralis. Kulturer i pluralis. Kulturer är funktionella enheter. Kulturer är funktionella enheter. Olika fenomen ska förstås utifrån sin funktion för att bibehålla helheten. Olika fenomen ska förstås utifrån sin funktion för att bibehålla helheten. Kulturrelativism. Kulturrelativism. Bronislaw Malinowski Alfred Radcliffe-Brown

5 Strukturalism Olika kulturer är variationer på samma grundläggande tema. Olika kulturer är variationer på samma grundläggande tema. Intresse för ”tankens grammatik” Intresse för ”tankens grammatik” Människan tänker i binära oppositioner & homologa kedjor Människan tänker i binära oppositioner & homologa kedjor Claude Lévi-Strauss

6 Ett regelverk – oändlig variation

7 Vad är kultur? Normer och värderingar som binder samman människor i gemenskaper. Normer och värderingar som binder samman människor i gemenskaper. Föreställningar om hur världen ser ut. Föreställningar om hur världen ser ut. Föreställningar om hur världen borde se ut. Föreställningar om hur världen borde se ut.

8 Tecknet och det betecknade Relationen mellan tecknet och det betecknade är godtycklig. Relationen mellan tecknet och det betecknade är godtycklig. Att hålla varandra i hand. Att hålla varandra i hand. Djup och yta. Djup och yta. Sjukdom och symtom. Sjukdom och symtom.

9 ”Det snaggade håret” Kulturella föreställningar och ideal fortlever genom att ta sig olika och nya uttryck Kulturella föreställningar och ideal fortlever genom att ta sig olika och nya uttryck

10 Signal och symbol Signaler utlöser oreflekterat beteenden hos oss och är betydelsemässigt ”grunda”. Signaler utlöser oreflekterat beteenden hos oss och är betydelsemässigt ”grunda”. Symboler har ett existentiellt djup, de berör våra känslor och föreställningar. Symboler har ett existentiellt djup, de berör våra känslor och föreställningar.

11 ”Ögat är traditionens organ” Med Tova på Skansen. Med Tova på Skansen. Papegojan på gågatan. Papegojan på gågatan. Vi förhåller oss inte till världen som den är utan till världen så som vi tolkar den. Vi förhåller oss inte till världen som den är utan till världen så som vi tolkar den.

12 Den sociala dimensionen av kultur Betydelsen av det vi gör definieras alltid av andra. Betydelsen av det vi gör definieras alltid av andra. Vårt handlande har alltid en symbolisk dimension. Vårt handlande har alltid en symbolisk dimension. Symboler måste kunna avläsas av andra för att de ska vara kulturella. Symboler måste kunna avläsas av andra för att de ska vara kulturella.

13 Översättningsproblemet Hur översätter vi erfarenheter från en livsvärld till en annan? Hur översätter vi erfarenheter från en livsvärld till en annan? Beskrivning – ligger när det emiska Beskrivning – ligger när det emiska Analys – det etiska/abstrakta Analys – det etiska/abstrakta Karta & terräng/Modell & ”verklighet” Karta & terräng/Modell & ”verklighet” Abstraktionsnivåer Abstraktionsnivåer

14 Deltagande observation Traditionellt minst ett år (årscykeln) Traditionellt minst ett år (årscykeln) ”To fade into the background” ”To fade into the background” Kulturchock Kulturchock

15 Kritik av kulturbegreppet Konflikt snarare än konsensus. Konflikt snarare än konsensus. Fragment snarare än system. Fragment snarare än system. Otydlighet snarare än mening. Otydlighet snarare än mening. Klumpar ihop människor genom att överbetona likhet och tona ner individualitet och skillnad. Klumpar ihop människor genom att överbetona likhet och tona ner individualitet och skillnad.

16 Från kultur till kulturell dimension ”Culture” – ”cultural” ”Culture” – ”cultural” Varje beständigt kollektiv kommer att utveckla en kulturell dimension Varje beständigt kollektiv kommer att utveckla en kulturell dimension

17 ”Hannerz boxar” 12 34 56 MedföttFörvärvat/utvecklat Individ Beständigt kollektiv Universellt


Ladda ner ppt "Människan – x:et i skapelsens ekvation Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Människan är genetiskt relativt oprogrammerad."

Liknande presentationer


Google-annonser