Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etnografi för Design. Idag ska vi 13-14 – Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design – Genomgång av olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etnografi för Design. Idag ska vi 13-14 – Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design – Genomgång av olika."— Presentationens avskrift:

1 Etnografi för Design

2 Idag ska vi 13-14 – Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design – Genomgång av olika etnografiska tekniker 14-16.00 – Ni genomför mini-etnografier i era projektgrupper 16.00-17 – Diskussion kring vad ni lärt er och vilka problem ni stött på

3 Etnografins rötter Föddes inom antropologin 1850’s: Urgent anthropology 1898: Torres strait expedition WW1: Malinowski i Trobrianderna “We agreed to use 'ethnography' as the term for descriptive accounts of non-literate peoples” - Radcliffe-Brown, 1909 Greek ἔθνος ethnos = folk/people and γράφειν graphein = writing http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography

4 Etnografin sprider sig Sociologin plockar upp etnografi på 1950-talet Etik-diskussionen kraftig under 1970-talet Sprider sig till en större krets av humanistiska discipliner under slutet av 70-talet och 80-talet via sociologin

5 Malinowskis ideal Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv Lär dig det lokala språket Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem

6 Anpassning av Malinowski Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv

7 Anpassning av Malinowski Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv – Vi är (normalt) inte intresserade av alla aspekter av de vi studerars liv utan bestämda aspekter – Vad som är en längre tidsperiod måste då anpassas till vårt studieobjekt – 1 år var för att fånga alla aspekter av livet – målet bör alltså vara att studera en hel cykel

8 Anpassning av Malinowski Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem

9 Anpassning av Malinowski Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem – I Malinowskis fall handlade det om att fiska som de lokala fiskarna så gott det går om man studerar dem när de fiskar – Vi behöver tolka detta – studerar man professionella system kan man ofta inte göra det som de man studerar gör – Se det som ett sätt att bygga rapport med de som vi studerar – erbjud dig att göra de små tråkiga sakerna som att sätta på nytt kaffe, hämta utskrifter osv för att ge lite tillbaka av det de ger när de ställer upp och blir studerade

10 Anpassning av Malinowski Lär dig det lokala språket

11 Anpassning av Malinowski Lär dig det lokala språket – Vi studerar oftast personer i miljöer där vi redan kan språket som används – Malinowski betonade behovet av att inte vara beroende av en översättare – Vi bör därför tolka Malinowski som att man ska vara förbered så att man kan förstå det som sker och sägs utan att lita på att någon kan översätta åt en – vi måste alltså lära oss jargongen, tekniska termer och uttryck samt ha en grundförståelse för situationen innan fältarbetet påbörjas – Att lära sig det lokala språket handlar om att förbereda sig väl

12 Etnografi: Hur Olika stadier – Planering – Fältarbete (Deltagande) Observation (Kontextuella) Intervjuer Enkäter – Analys – Kommunikation

13 Planera Hitta deltagare Förbered hur du vill utföra fältstudien – Se till att veta vad du vill veta – Ha en plan för hur du ska få veta vad du vill veta Överplanera inte – var flexibel och se till att du kan ändra din plan på ett ögonblick om det behövs/bättre möjligheter dyker upp

14 Fältarbete: (Deltagande) Observation Gå i dina informanters skor (medan de har dem på) Praktiskt mål: Skapa empati för de du studerar, det är då du är “klar” med fältarbetet Teoretiskt mål: Analysera vad du vet, när du inte kan hitta några kunskapsluckor, då är du ”klar” med fältarbetet “ Idag anses empati vara en avgörande förmåga för all social kommunikation som kräver att man förstår andras behov, känslor och intentioner. Denna definition grundar sig i empatisk förmåga som att korrekt förstå och känna vad den andre känner. Den som hyser sympati däremot, inkluderar dessutom också att känna för någon och inte bara med någon.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Empati http://sv.wikipedia.org/wiki/Empati

15 Fältarbete: (Kontextuella) Intervjuer Ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer i kontexten som informanten normalt gör det du studerar

16 Fältarbete: enkäter Samla in data via enkäter. Kan användas på olika sätt i olika steg av fältarbetet – För att få initial uppfattning – För att mäta attityder till observerade saker – Fånga in kunskapsluckor

17 Analys av insamlat material Viktig men ofta inte tillräckligt väl genomförd aspekt av etnografiskt arbete En del trender syns först vid en djupare analys av materialet Dock är det viktigt att ta sig tid och analysera redan under fältarbetet för att hitta trender att studera närmre och kunskapsluckor att fylla

18 Uppgift Jobba i de grupper ni ska jobba i under projektet Något olika uppdrag, prata inte med varandra om dem Återsamling här 16 – då presenterar varje grupp snabbt (3-5 min) vad de sett och sedan har vi en diskussion kring detta fram till 17 ANTECKNA MYCKET!


Ladda ner ppt "Etnografi för Design. Idag ska vi 13-14 – Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design – Genomgång av olika."

Liknande presentationer


Google-annonser