Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår plats/andra platser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår plats/andra platser"— Presentationens avskrift:

1 Vår plats/andra platser
Vad är en plats? Ett område där man bor och arbetar och vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår närmiljö. Ofta bra kunskap om närmiljö, men sämre ju längre man kommer från sin egen närmiljö.

2 Det blir allt viktigare med större kunskap om fler platser. Varför?
Mer beroende av vad som händer på olika platser i världen. Handel Ekonomi Mer resor Turism

3 Globalisering Platser och områden i världen knyts samman och kommer varandra närmare. Större krav på mer kunskap. Perspektiv på oss själva. Livserfarenhet Utan kunskap kan det lätt bli en felaktig bild av ett område/en plats. Detta kan leda till konflikter och motsättningar.

4 Platsers läge Absoluta läge – topografi, klimat, växtlighet, jordarter, naturresurser m.m. Relativa läge – platsens läge i förhållande till andra, mätt i avstånd, riktning och tid. Det relativa lägets betydelse utgörs av kontakter och samverkan, t.ex. i form av transporter, handel, resor och teletrafik. Centrum - mycket arbete, service, kommunikation. Periferiplatser – långt ifrån centrum.

5 Platsnytta Möjligheter till försörjning, aktiviteter, upplevelser.
Kan också vara en gemenskap att kunna prata samma språk eller komma från samma kultur. Determinism – förr naturdeterminism. Nu större utvecklingsmöjligheter i form av service, utbildning, transport och handel.

6 Forts. platsnytta Possibilism – vad som är möjligt.
Viktigt för platsnyttan: arbete marknad teknik kapital utbildning Försörjningsförmåga

7 Hotbilder Jordbävning, vulkaner, tropiska stormar, tornados och översvämningar. Trots detta ofta tätbefolkat. Visar betydelsen av platsnytta. Motsättningar – folkslag, kulturer, religion. Kan förhindras med mer kunskap.

8 Kombination av olika förhållanden gör att alla platser är unika på ett eller flera sätt. Samtidigt har alla platser något gemensamt med andra platser. Platsers förändring Naturen Människans behov – arbete, bostäder, försörjning.

9 Information Massmedia Bästa sätt att lära sig:
Besöka Kartböcker – tematiska kartor Uppslagsböcker Knyta kontakt med andra platser via telefon, fax och Internet. Att knyta kontakt är ett kompletteringsbehov.

10 Platser och spridningar
Kontaktspridning Förflyttningsspridning Hierarkisk spridning Spridning medvetenhet intresse värdering prövning accepterande

11 Olika platser har olika förutsättning och olika regler.
Vad drar oss till olika platser?


Ladda ner ppt "Vår plats/andra platser"

Liknande presentationer


Google-annonser