Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår plats/andra platser Vad är en plats?  Ett område där man bor och arbetar och vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår närmiljö.  Ofta bra kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår plats/andra platser Vad är en plats?  Ett område där man bor och arbetar och vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår närmiljö.  Ofta bra kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Vår plats/andra platser Vad är en plats?  Ett område där man bor och arbetar och vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår närmiljö.  Ofta bra kunskap om närmiljö, men sämre ju längre man kommer från sin egen närmiljö.

2 Det blir allt viktigare med större kunskap om fler platser. Varför? Det blir allt viktigare med större kunskap om fler platser. Varför?  Mer beroende av vad som händer på olika platser i världen.  Handel  Ekonomi  Mer resor  Turism

3 Globalisering  Platser och områden i världen knyts samman och kommer varandra närmare.  Större krav på mer kunskap.  Perspektiv på oss själva.  Livserfarenhet Utan kunskap kan det lätt bli en felaktig bild av ett område/en plats. Detta kan leda till konflikter och motsättningar.

4 Platsers läge  Absoluta läge – topografi, klimat, växtlighet, jordarter, naturresurser m.m.  Relativa läge – platsens läge i förhållande till andra, mätt i avstånd, riktning och tid.  Det relativa lägets betydelse utgörs av kontakter och samverkan, t.ex. i form av transporter, handel, resor och teletrafik.  Centrum - mycket arbete, service, kommunikation.  Periferiplatser – långt ifrån centrum.

5 Platsnytta  Möjligheter till försörjning, aktiviteter, upplevelser.  Kan också vara en gemenskap att kunna prata samma språk eller komma från samma kultur.  Determinism – förr naturdeterminism. Nu större utvecklingsmöjligheter i form av service, utbildning, transport och handel.

6 Forts. platsnytta  Possibilism – vad som är möjligt.  Viktigt för platsnyttan:  arbete  marknad  teknik  kapital  utbildning  Försörjningsförmåga

7 Hotbilder  Jordbävning, vulkaner, tropiska stormar, tornados och översvämningar.  Trots detta ofta tätbefolkat. Visar betydelsen av platsnytta.  Motsättningar – folkslag, kulturer, religion. Kan förhindras med mer kunskap.

8  Kombination av olika förhållanden gör att alla platser är unika på ett eller flera sätt. Samtidigt har alla platser något gemensamt med andra platser.  Platsers förändring  Naturen  Människans behov – arbete, bostäder, försörjning.

9 Information  Massmedia  Bästa sätt att lära sig:  Besöka  Kartböcker – tematiska kartor  Uppslagsböcker  Knyta kontakt med andra platser via telefon, fax och Internet. Att knyta kontakt är ett kompletteringsbehov.

10 Platser och spridningar  Kontaktspridning  Förflyttningsspridning  Hierarkisk spridning  Spridning  medvetenhet  intresse  värdering  prövning  accepterande

11  Olika platser har olika förutsättning och olika regler.  Vad drar oss till olika platser?


Ladda ner ppt "Vår plats/andra platser Vad är en plats?  Ett område där man bor och arbetar och vistas större delen av sin tid, d.v.s. vår närmiljö.  Ofta bra kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser