Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resmål och resvägar Önskan och behov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resmål och resvägar Önskan och behov."— Presentationens avskrift:

1 Resmål och resvägar Önskan och behov

2 Önskan och behov En önskan eller ett behov av att resa kan uppstå på många olika sätt: En väns berättelse från en resa Platser vi blir intresserade av genom reklam Inbjudan från en släkting En längtan att få koppla av från vardagen Arbetet kräver det

3 Maslows behovstrappa

4 Maslows trappa - turismen
Fysiska behov Bra boende och god mat Trygghet Säkerhetsåtgärder mot våld, stöld och brand Gemenskap Vänligt bemötande och omtanke Uppskattning Aktiviteter som ger uppmärksamhet från omgivningen Självförverkligande Nya upplevelser och nya kunskaper

5 Behovsanalys – fem grupper
Fysiska behov Behov av rekreation genom sol, bad och motion Intellektuella behov Behov av att förstå såväl sin egen som andras kultur, till exempel konst, musik eller dans Mentala behov Behov av tid för egen reflektion, till exempel yoga eller pilgrimsvandringar Sociala behov Behov av att besöka släkt och vänner eller träffa nya människor Behov av status Behov av personlig utveckling, utbildning eller erkännande av andra

6 Från behov till uppföljning
Behov av att resa: bedömning av skäl som talar för och emot resan Informationssökning och värdering av olika alternativ: sökning på internet eller kontakt med resebyråer Inköpsbeslut: beslut om resmål, transportsätt och boende Förberedelser inför resan: resan betalas, kläder och utrustning ordnas Genomförande av resan: upplevelser, mat, boende, transporter med mera Utvärdering och uppföljning: slutlig utvärdering av resan som påverkar kommande resplaner

7 Från behov till uppföljning
Som researrangör måste man vara medveten om vad som påverkar individer vid varje steg Faktorer som arrangören själv kan påverka är exempelvis kostnaden för resan och vilka aktiviteter som ingår i priset Lika viktigt är vilket förtroende som individen har för researrangören och resmålets rykte Dessutom påverkas individen av andra saker, till exempel personens sociala status, värderingar och attityd Ju dyrare en resa är desto mer omfattande blir processen från behov till uppföljning En sista minuten-resa till ett lågt pris föregås av en snabbare och mer kortfattad process

8 Affärsresenären

9 Affärsresenären Efterfrågan på affärsresenärer styrs av företagens behov av direkta kontakter med kunder och leverantörer Att komma bort från kontoret till en lugn mötesplats leder ofta till effektiva möten Många kombinerar ofta länge affärsmöten med olika typer av fritidsaktiviteter Affärsresenärer reser ofta i första klass, bor bra och betalar fullt pris vilket gör dem till lönsamma passagerare och gäster Transportföretag och hotell har därför utvecklat snabba och bekväma alternativ för deras resor och boende

10 Privatresenären

11 Privatresenären Möjligheten att göra en privatresa är både beroende av individen själv och av de ramar som finns i samhället En viktig förutsättning är att man är ledig Betald semester och flexibel arbetstid ger möjlighet till förlängda weekendresor och andra kortare resor En annan viktig förutsättning är att man har råd Det finns ett samband mellan exklusiva researrangemang och inkomst Det finns däremot inget samband mellan hög inkomst och ett stort antal privata resor Människor som reser mycket på jobbet undviker att resa på fritiden

12 Resande under livscykeln
Barn under 10 år följer ofta med sina föräldrar Tonåringen reser gärna med sina kamrater där man bor, äter och reser billigt Unga par utan barn reser mycket och satsar på långa resor till USA, Asien och Australien Par med barn har sämre ekonomi och har kortare resor tidsmässigt som är mer organiserade Personer i medelåldern har bättre ekonomi och mer tid vilket gör att de reser åter oftare och längre Unga pensionärer reser gärna på kryssningar och andra typer av gruppresor Efter ca 80 reser man inte längre på samma sätt

13 Faktorer som minskar resandet
Det finns flera faktorer som kan minska möjligheterna att resa: Brist på pengar: resan är för dyr Brist på tid: familj och arbete tar tid Brist på intresse: fritid och arbete har ingen anknytning till turism Hälsoproblem eller funktionsnedsättning Familjeförhållande: ensamma föräldrar med barn eller anhöriga till gamla och sjuka För turismnäringen gäller det att ta hänsyn till dessa hinder genom att skapa anpassade produkter


Ladda ner ppt "Resmål och resvägar Önskan och behov."

Liknande presentationer


Google-annonser