Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resmål och resvägar Önskan och behov. • En önskan eller ett behov av att resa kan uppstå på många olika sätt: • En väns berättelse från en resa • Platser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resmål och resvägar Önskan och behov. • En önskan eller ett behov av att resa kan uppstå på många olika sätt: • En väns berättelse från en resa • Platser."— Presentationens avskrift:

1 Resmål och resvägar Önskan och behov

2 • En önskan eller ett behov av att resa kan uppstå på många olika sätt: • En väns berättelse från en resa • Platser vi blir intresserade av genom reklam • Inbjudan från en släkting • En längtan att få koppla av från vardagen • Arbetet kräver det

3 Maslows behovstrappa

4 Maslows trappa - turismen • Fysiska behov • Bra boende och god mat • Trygghet • Säkerhetsåtgärder mot våld, stöld och brand • Gemenskap • Vänligt bemötande och omtanke • Uppskattning • Aktiviteter som ger uppmärksamhet från omgivningen • Självförverkligande • Nya upplevelser och nya kunskaper

5 Behovsanalys – fem grupper • Fysiska behov • Behov av rekreation genom sol, bad och motion • Intellektuella behov • Behov av att förstå såväl sin egen som andras kultur, till exempel konst, musik eller dans • Mentala behov • Behov av tid för egen reflektion, till exempel yoga eller pilgrimsvandringar • Sociala behov • Behov av att besöka släkt och vänner eller träffa nya människor • Behov av status • Behov av personlig utveckling, utbildning eller erkännande av andra

6 Från behov till uppföljning 1.Behov av att resa: bedömning av skäl som talar för och emot resan 2.Informationssökning och värdering av olika alternativ: sökning på internet eller kontakt med resebyråer 3.Inköpsbeslut: beslut om resmål, transportsätt och boende 4.Förberedelser inför resan: resan betalas, kläder och utrustning ordnas 5.Genomförande av resan: upplevelser, mat, boende, transporter med mera 6.Utvärdering och uppföljning: slutlig utvärdering av resan som påverkar kommande resplaner

7 Från behov till uppföljning • Som researrangör måste man vara medveten om vad som påverkar individer vid varje steg • Faktorer som arrangören själv kan påverka är exempelvis kostnaden för resan och vilka aktiviteter som ingår i priset • Lika viktigt är vilket förtroende som individen har för researrangören och resmålets rykte • Dessutom påverkas individen av andra saker, till exempel personens sociala status, värderingar och attityd • Ju dyrare en resa är desto mer omfattande blir processen från behov till uppföljning • En sista minuten-resa till ett lågt pris föregås av en snabbare och mer kortfattad process

8 Affärsresenären

9 • Efterfrågan på affärsresenärer styrs av företagens behov av direkta kontakter med kunder och leverantörer • Att komma bort från kontoret till en lugn mötesplats leder ofta till effektiva möten • Många kombinerar ofta länge affärsmöten med olika typer av fritidsaktiviteter • Affärsresenärer reser ofta i första klass, bor bra och betalar fullt pris vilket gör dem till lönsamma passagerare och gäster • Transportföretag och hotell har därför utvecklat snabba och bekväma alternativ för deras resor och boende

10 Privatresenären

11 • Möjligheten att göra en privatresa är både beroende av individen själv och av de ramar som finns i samhället • En viktig förutsättning är att man är ledig • Betald semester och flexibel arbetstid ger möjlighet till förlängda weekendresor och andra kortare resor • En annan viktig förutsättning är att man har råd • Det finns ett samband mellan exklusiva researrangemang och inkomst • Det finns däremot inget samband mellan hög inkomst och ett stort antal privata resor • Människor som reser mycket på jobbet undviker att resa på fritiden

12 Resande under livscykeln • Barn under 10 år följer ofta med sina föräldrar • Tonåringen reser gärna med sina kamrater där man bor, äter och reser billigt • Unga par utan barn reser mycket och satsar på långa resor till USA, Asien och Australien • Par med barn har sämre ekonomi och har kortare resor tidsmässigt som är mer organiserade • Personer i medelåldern har bättre ekonomi och mer tid vilket gör att de reser åter oftare och längre • Unga pensionärer reser gärna på kryssningar och andra typer av gruppresor • Efter ca 80 reser man inte längre på samma sätt

13 Faktorer som minskar resandet • Det finns flera faktorer som kan minska möjligheterna att resa: • Brist på pengar: resan är för dyr • Brist på tid: familj och arbete tar tid • Brist på intresse: fritid och arbete har ingen anknytning till turism • Hälsoproblem eller funktionsnedsättning • Familjeförhållande: ensamma föräldrar med barn eller anhöriga till gamla och sjuka • För turismnäringen gäller det att ta hänsyn till dessa hinder genom att skapa anpassade produkter


Ladda ner ppt "Resmål och resvägar Önskan och behov. • En önskan eller ett behov av att resa kan uppstå på många olika sätt: • En väns berättelse från en resa • Platser."

Liknande presentationer


Google-annonser