Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  FAKTORER SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDE  KULTURELLA FAKTORER •kultur •delkultur •social klass  SOCIALA FAKTORER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  FAKTORER SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDE  KULTURELLA FAKTORER •kultur •delkultur •social klass  SOCIALA FAKTORER."— Presentationens avskrift:

1 Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  FAKTORER SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDE  KULTURELLA FAKTORER •kultur •delkultur •social klass  SOCIALA FAKTORER •referensgrupper •primära •sekundära •aspirerande

2 Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  PERSONLIGA FAKTORER •ålder och livscykel •ekonomisk status •inkomst •sparande •lånemöjligheter •attityd till sparande visavi konsumtion  PSYKOLOGISKA FAKTORER •motivation •Maslows behovshierarki •Freud •perception - varseblivning •tre mekanismer som förklarar varför vi uppfattar stimuli olika • selektiv exponering • selektiv förvrängning • selektivt bibehållande i minne

3 Köpbeteende (the buying decision process)  Köproller  Många inköp sker av en “beslutsgrupp”, t.ex. bil, hus, semester, tvättmaskin  Följande roller kan identifieras: •Initiativtagare •Påverkare •Beslutsfattare •Inköpare •Användare  En person (t.ex. i en familj) kan ha flera roller eller en viss roll, t.ex. påverkarrollen innehas av flera personer

4 Typer av köpbeteende  Fyra typer kan identifieras på följande sätt

5 Stadier i inköpsprocessen  Det finns många olika modeller över stadier i inköpsprocessen. De avser i regel sk. komplext beslutsfattande. Problem upplevs Info söks Utvärdering av alternativ Inköpsbeslut Efterköpsbeteende, t.ex. Ångrande

6 Organisationer som marknad och deras köpbeteende  Organisationer som huvudmarknad består av tre huvudkategorier  industriella marknaden  återförsäljarmarknaden  offentliga sektorn som marknad

7 Industriella marknaden  Skillnader gentemot konsumentmarknader är ofta men inte alltid förekommande:  Färre köp  Större köp  Geografiskt mera koncentrerade köpare  Härledd efterfrågan: industriföretagets efterfrågan härleds av deras egen förväntade försäljning  Oelastisk efterfrågan: många aspekter är viktigare än priset vid val av leverantör

8 Industriella marknaden  Fluktuerande efterfrågan: industriföretagets investeringsvaror fluktuerar avsevärt starkare än efterfrågan på dess egna produkter  Professionella inköpare: OBS! inköparna har likväl svagheter såsom personliga intressen, känslor, mm.  Direkta inköp från producenten  Ömsesidiga köp: A köper från B som köper från A  Leasing

9 Karaktären på industriella köpbeslut  Olika slag av köpsituationer  återköp  modifierat återköp  helt nya köp  Vikitiga delbeslut i köpprocessen, mest giltiga för helt nya köp: produktspecifikationer, pristak, leveransvillkor, service, betalningsvillkor mm.

10 Vilka deltar i industriella köpbeslut? Mer uttalat än vid konsumentinköp (komplexa beslut). Ofta deltar flera olika personer i skepnad av olika roller: •användare •påverkare •inköpare •beslutsfattare •portvakt: personer som påverkar infoflödet till andra personer

11 Vad påverkar industriella köpare?  Faktorer som påverkar industriella köpare: OMGIVNINGSFAKTORN (efterfrågenivå, ekonomi, teknisk förändring etc.) ORGANISATORISKA FAKTORER (mål, policies, rutiner etc.) INTERPERSONELLA FAKTORER (auktoritet, status) INDIVIDUELLA FAKTORER (utbildning, position i företaget, personlighet, riskvilja)


Ladda ner ppt "Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  FAKTORER SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDE  KULTURELLA FAKTORER •kultur •delkultur •social klass  SOCIALA FAKTORER."

Liknande presentationer


Google-annonser