Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs i marknadsföring Anna-Greta Nyström Doktorand i internationell marknadsföring tel. 02-215 3521 Hanken rum 311.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs i marknadsföring Anna-Greta Nyström Doktorand i internationell marknadsföring tel. 02-215 3521 Hanken rum 311."— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs i marknadsföring Anna-Greta Nyström Doktorand i internationell marknadsföring anna-greta.nystrom@abo.fi tel. 02-215 3521 Hanken rum 311

2 Studieplan DatumÄmneKapitel i boken Måndag 7.6 Intro Begrepp 1 1, 11 Onsdag 9.6 Marknadsföringsfilosofier Kunden Omgivningen 1 3-5 Torsdag 10.6 Konsumentbeteende och -marknader Industriella marknader Introduktion av case Aibo 676676 Måndag 21.6 Genomgång av case Aibo Konkurrens 6 12 Tisdag 22.6 Informationssystem Segmentering och målmarknadsföring 8989

3 Introduktion  Vad är marknadsföring?  Begrepp och termer  Marknadsföringsfilosofier

4 Kunden  Kundtillfredsställelse  Kundvärde  Kundrelationer  Kundlönsamhet

5 Omgivningen  Krafter i företagets omgivning

6 Konsumentmarknaden och konsumentbeteende  Köpbeteende (olika typer och roller)  Inköpsprocessen

7 Industriella marknader  Organisationer som marknad  Organisationers köpbeteende  Organisationers köpprocess

8 Konkurrenter och konkurrensanalys  Vilka är konkurrenterna?  Hur uppfattas de av kunden?  Vilka resurser har konkurrenterna?  Vilka reaktionsmönster har konkurrenterna?

9 Marknadsföringens informationssystem  Interna rapportsystem  Marknadsbevakning  Marknadsundersökning

10 Marknadssegmentering  Nivåer av segmentering  Konsumentmarknader  Industriella marknader  Segmenteringsstrategier

11 Case och inlämningsuppgift  Grupparbete: Aibo (konsumentbeteende), diskuteras under måndagens föreläsning (21.6)  Individuell inlämningsuppgift: analys av ett existerande företags marknadsföring av produkter/tjänster

12 Grupparbete  6 grupper à 5 personer  Läs caset och svara på alla frågor. Sök gärna mera material och information på Internet!  Lottdragning vem som presenterar vilken fråga samt leder diskussion

13 Individuell inlämningsuppgift  Välj ett företag, vilket som helst  Analysera företaget och dess omgivning genom att studera följande  Beskriv företaget (max. ½ sida)  Identifiera de behov som företaget försöker tillfredsställa  Till vilket kundsegment riktar sig produkterna/tjänsterna  Identifiera två konkurrenter och beskriv dem  Jämför företaget och konkurrenternas produkter/tjänster  Försök hitta på vilket sätt det valda företaget levererar kundvärde jämfört med konkurrenterna  Jämfört med konkurrenterna, vilka styrkor och svagheter har det valda företaget och vilka risker finns i dess omgivning  Rapportera i skriftlig form, 3-5 sidor  A4, Times New Roman 12, radavstånd 1.5, marginaler 2.5  Deadline 16 augusti


Ladda ner ppt "Grundkurs i marknadsföring Anna-Greta Nyström Doktorand i internationell marknadsföring tel. 02-215 3521 Hanken rum 311."

Liknande presentationer


Google-annonser