Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay)"— Presentationens avskrift:

1 Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay)
Syfte: Klargöra förutsättningarna för urval och ställningstaganden i Riksantikvarieämbetets och andras arbete. Argument, värderingar och budskap ska vara tydliga och baseras på en helhetssyn på verksamheten och de ska utvecklas kontinuerligt i relation till samhällsutvecklingen. Mål: Riksantikvarieämbetet har år 2013 synsätt och metoder som stödjer urval och ställningstaganden i myndighetens och andras arbete.

2 Anspråk Sammanhang Kunskap Förändring Anspråk Sammanhang Kunskap
Begrepp och definitioner Framtid: sannolikt möjligt önskvärt Aktörer/motiv: sociala/kulturella politiska ekonomiska Värderings-modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Kompetens och sakkunskap Förändring: -direkt indirekt kort sikt lång sikt Bakgrund: tidigare arbeten ställnings-taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Andra politikområden Kunskaps-utveckling Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Förändring Kulturhistorisk värdering och urval Anspråk Sammanhang Kunskap Begrepp och definitioner Framtid: sannolikt möjligt önskvärt Aktörer/motiv: sociala/kulturella politiska ekonomiska Värderings-modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Kompetens och sakkunskap Förändring: -direkt indirekt kort sikt lång sikt Bakgrund: tidigare arbeten ställnings-taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Andra politikområden Kunskaps-utveckling Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Förändring Kulturhistorisk värdering och urval

3 Historiska företeelser definiera, värdera, välja ut & hantera
Vad har hänt? Vad finns? Vad återspeglas? C A B D (Beskrivning) Tolkningar (Värdering) Värden Höga värden Prioriteringar (Urval) Bevarande & vård Förmedling & utveckling Utpekade värden (Förvaltning)

4 Kulturhistorisk värdering och urval
Sammanhang Kompetens och sakkunskap Kunskap Begrepp och definitioner Bakgrund: tidigare arbeten ställnings-taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner C Urval D Förvaltning A Beskrivning B Värdering Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Kunskaps-utveckling Kulturhistorisk värdering och urval Värderings-modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Framtid: sannolikt möjligt önskvärt Förändring: -direkt indirekt kort sikt lång sikt Aktörer/motiv: sociala/kulturella politiska ekonomiska Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Anspråk Förändring Andra politikområden

5 ”Värderingsbegrepp” Autenticitet Unicitet Upplevelsevärden
Ursprungligt / oförändrat Äkta / originalskick Kontinuerligt förändrat / överlagrat Präglat av tidens tand / patinerat Har spår av användning Rekonstruerat med historisk trovärdighet Unicitet Udda / avvikande Kännetecknande / utmärkande (typiskt) för viss företeelse Sällsynt förekommande Ovanligt tydlig, komplex eller välbevarad Av särskilt god kvalitet eller stort intresse ”Äldst / störst / först …” Upplevelsevärden Ger möjlighet att läsa och förstå historiska sammanhang Lämpar sig väl för rekreation och friluftsliv Är vackert eller på annat sätt tilltalande Har symbolisk eller andlig innebörd för vissa grupper / individer Har betydelse för människors identitet Att tydligt och begripligt beskriva och förklara vad som har kulturhistoriskt värde, på vilket sätt och varför. Att sortera och dokumentera olika former av ställningstaganden.


Ladda ner ppt "Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay)"

Liknande presentationer


Google-annonser