Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay) Syfte: Klargöra förutsättningarna för urval och ställningstaganden i Riksantikvarieämbetets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay) Syfte: Klargöra förutsättningarna för urval och ställningstaganden i Riksantikvarieämbetets."— Presentationens avskrift:

1 Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay) Syfte: Klargöra förutsättningarna för urval och ställningstaganden i Riksantikvarieämbetets och andras arbete. Argument, värderingar och budskap ska vara tydliga och baseras på en helhetssyn på verksamheten och de ska utvecklas kontinuerligt i relation till samhällsutvecklingen. Mål: Riksantikvarieämbetet har år 2013 synsätt och metoder som stödjer urval och ställningstaganden i myndighetens och andras arbete.

2 Anspråk Sammanhang Kunskap Begrepp och definitioner Framtid: -sannolikt -möjligt -önskvärt Aktörer/motiv: -sociala/kulturella -politiska -ekonomiska Värderings- modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Kompetens och sakkunskap Förändring: -direkt -indirekt -kort sikt -lång sikt Bakgrund: -tidigare arbeten -ställnings- taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Andra politikområden Kunskaps- utveckling Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Förändring Kulturhistorisk värdering och urval Anspråk Sammanhang Kunskap Begrepp och definitioner Framtid: -sannolikt -möjligt -önskvärt Aktörer/motiv: -sociala/kulturella -politiska -ekonomiska Värderings- modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Kompetens och sakkunskap Förändring: -direkt -indirekt -kort sikt -lång sikt Bakgrund: -tidigare arbeten -ställnings- taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Andra politikområden Kunskaps- utveckling Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Förändring Kulturhistorisk värdering och urval

3 Förmedling & utveckling Historiska företeelser definiera, värdera, välja ut & hantera Värden Utpekade värden Vad finns? Vad har hänt? Prioriteringar Vad återspeglas? Bevarande & vård Tolkningar (Urval) (Värdering) (Beskrivning) Höga värden (Förvaltning) C A B D

4 Anspråk Sammanhang Kunskap Begrepp och definitioner Framtid: -sannolikt -möjligt -önskvärt Aktörer/motiv: -sociala/kulturella -politiska -ekonomiska Värderings- modeller: miljöekonomi, fastighetsekonomi etc. Kompetens och sakkunskap Förändring: -direkt -indirekt -kort sikt -lång sikt Bakgrund: -tidigare arbeten -ställnings- taganden/beslut Kulturpolitiska mål Lagstiftning och konventioner Organisatorisk ram Utgångspunkter Deltagande Andra politikområden Kunskaps- utveckling Utveckling Omvandling Övergivenhet och förfall Katastrofer och olyckor Förändring C Urval D Förvaltning A Beskrivning B Värdering Kulturhistorisk värdering och urval

5 ”Värderingsbegrepp” Autenticitet •Ursprungligt / oförändrat •Äkta / originalskick •Kontinuerligt förändrat / överlagrat •Präglat av tidens tand / patinerat •Har spår av användning •Rekonstruerat med historisk trovärdighet Unicitet •Udda / avvikande •Kännetecknande / utmärkande (typiskt) för viss företeelse •Sällsynt förekommande •Ovanligt tydlig, komplex eller välbevarad •Av särskilt god kvalitet eller stort intresse •”Äldst / störst / först …” Upplevelsevärden •Ger möjlighet att läsa och förstå historiska sammanhang •Lämpar sig väl för rekreation och friluftsliv •Är vackert eller på annat sätt tilltalande •Har symbolisk eller andlig innebörd för vissa grupper / individer •Har betydelse för människors identitet Att tydligt och begripligt beskriva och förklara vad som har kulturhistoriskt värde, på vilket sätt och varför. Att sortera och dokumentera olika former av ställningstaganden.


Ladda ner ppt "Värdering och urval (Internt utvecklingsprojekt – Cissela Genetay) Syfte: Klargöra förutsättningarna för urval och ställningstaganden i Riksantikvarieämbetets."

Liknande presentationer


Google-annonser