Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser"— Presentationens avskrift:

1 Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser
Källkritik Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser

2 Varför källkritik? Du kan lita mer på det du läser, ser eller hör
Det du skriver blir mer objektivt och du motarbetar dina egna fördomar Det du skriver blir mer trovärdigt Genom att redovisa källor ger vi andra möjligheten att kolla upp det vi påstår samt eventuellt fortsätta vårt arbete

3 Typer av källor Artefakt / lämning Skriftlig källa

4 Identifikation av källan
Upphovsman – vem skriver? Innehåll – vad skrivs? Mottagare – för vem skrivs? Tillkomstsituation – i vilket sammanhang skrivs? Avsikt – varför skrivs? Äkthet – har det skrivits av den som uppges vara upphovsman?

5 Närhetskriteriet Närhet i tid till det som beskrivs
Närhet i rum till det som beskrivs Kulturell närhet till det som beskrivs – förstår den som skriver den företeelse han / hon skriver om Språklig närhet till det som beskrivs – hur många gånger har texten översatts innan den kommer till läsaren? Går det att översätta språket helt korrekt? Är det en första-, andra-, eller tredjehandskälla (o. s. v.)? Ju närmre desto mer trovärdigt

6 Tendenskriteriet Varför skrivs det som skrivs?
Finns det något intresse av att påverka de människor som läser på något sätt?

7 Beroendekriteriet Om det finns olika källor som beskriver samma sak på samma sätt... vad har då dessa källor för förhållande till varandra? Är någon källa beroende av den andra källan? Det vill säga: vem har skrivit av vem? Varför säger källorna samma sak?

8 Urvalskriteriet Bedömning av upphovsmannens val av källor
Var har den som skriver hittat sin information? Väljer den som skriver ut enbart källor som stödjer hans sak? Saknas det källor som skulle kunna fungera bättre?

9 Objektiv - subjektiv Objekt – ett föremål/företeelse som existerar i världen Subjekt – den person som interagerar med föremålet/företeelsen Objektiv – att försöka bortse från sig själv och tolka ett föremål/företeelse utan fördomar Subjektiv – att tolka det du ser enbart utifrån dig själv och dina egna erfarenheter Att vara källkritisk är att sträva efter objektivitet


Ladda ner ppt "Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser"

Liknande presentationer


Google-annonser