Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser."— Presentationens avskrift:

1 Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser

2   Du kan lita mer på det du läser, ser eller hör  Det du skriver blir mer objektivt och du motarbetar dina egna fördomar  Det du skriver blir mer trovärdigt  Genom att redovisa källor ger vi andra möjligheten att kolla upp det vi påstår samt eventuellt fortsätta vårt arbete Varför källkritik?

3   Artefakt / lämning  Skriftlig källa Typer av källor

4   Upphovsman – vem skriver?  Innehåll – vad skrivs?  Mottagare – för vem skrivs?  Tillkomstsituation – i vilket sammanhang skrivs?  Avsikt – varför skrivs?  Äkthet – har det skrivits av den som uppges vara upphovsman? Identifikation av källan

5   Närhet i tid till det som beskrivs  Närhet i rum till det som beskrivs  Kulturell närhet till det som beskrivs – förstår den som skriver den företeelse han / hon skriver om  Språklig närhet till det som beskrivs – hur många gånger har texten översatts innan den kommer till läsaren? Går det att översätta språket helt korrekt?  Är det en första-, andra-, eller tredjehandskälla (o. s. v.)?  Ju närmre desto mer trovärdigt Närhetskriteriet

6   Varför skrivs det som skrivs?  Finns det något intresse av att påverka de människor som läser på något sätt? Tendenskriteriet

7   Om det finns olika källor som beskriver samma sak på samma sätt...  vad har då dessa källor för förhållande till varandra?  Är någon källa beroende av den andra källan? Det vill säga: vem har skrivit av vem?  Varför säger källorna samma sak? Beroendekriteriet

8   Bedömning av upphovsmannens val av källor  Var har den som skriver hittat sin information?  Väljer den som skriver ut enbart källor som stödjer hans sak?  Saknas det källor som skulle kunna fungera bättre? Urvalskriteriet

9   Objekt – ett föremål/företeelse som existerar i världen  Subjekt – den person som interagerar med föremålet/företeelsen  Objektiv – att försöka bortse från sig själv och tolka ett föremål/företeelse utan fördomar  Subjektiv – att tolka det du ser enbart utifrån dig själv och dina egna erfarenheter  Att vara källkritisk är att sträva efter objektivitet Objektiv - subjektiv


Ladda ner ppt "Om konsten att bedöma trovärdigheten hos det du ser, hör och läser."

Liknande presentationer


Google-annonser