Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning och källkritik Sökmaskiner •När du letar faktauppgifter •Du hittar ett antal sajter men du får inte någon heltäckande förteckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning och källkritik Sökmaskiner •När du letar faktauppgifter •Du hittar ett antal sajter men du får inte någon heltäckande förteckning."— Presentationens avskrift:

1

2 Informationssökning och källkritik

3 Sökmaskiner •När du letar faktauppgifter •Du hittar ett antal sajter men du får inte någon heltäckande förteckning •Är ur en källkritisk synvinkel en mycket vansklig typ av söktjänst. •Lätt att missa bra sidor - hur fungerar det? •Hur bestäms relevansen? Vilka länkar hamnar högst upp?

4 Sökknep - konkreta frågor - google kan mycket - google chrome -Räcker det med google? www.yahoo.se www.qwiki.com/

5 Databaser En del information hittar du inte i den ”synliga” webben utan du måste ibland söka i databaser. Betaldatabaser: www.nilsfredrik.se Svedala biblioteks databaser http://svedala.se/kultur_och_fritid/bibliotek/bocker_och_andra_medier/databaser/ http://svedala.se/kultur_och_fritid/bibliotek/bocker_och_andra_medier/databaser/ Malmöbiblioteks databaser http://malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Databaser.html

6 Webbkataloger och länksamlingar •Synliga webben- söks upp via sökmotorer ex. google. •Osynliga webben – Databaser och arkiv. •Länksamlingar – både synlig och osynlig •Webbkataloger -listar webbsidor. Inte lika grundlig värderingen Länksamlingar och webbkataloger hittar ni på www.nilsfredrik.se www.nilsfredrik.se

7 Källkritik •http://www.youtube.com/watch?v=hibyA JOSW8U&feature=grec_indexhttp://www.youtube.com/watch?v=hibyA JOSW8U&feature=grec_index

8 Källkritik på Internet vs. Traditionell källkritik •I traditionell källkritik vill man komma så nära primärkällan som möjligt. Hitta urkunden. •På Internet är i princip allt berättande källor.Då gäller det istället att värdera vilken källa som är mest pålitlig.

9 1. Äkthet •Är källan äkta? •Sidor kan vara manipulerade eller förfalskade eller utge sig för att vara något de inte är. Exempel: WTO.org respektive Gatt.org WTO.org Gatt.org Vita huset (gov) respektive Vita Huset (net)Vita huset (gov) Vita Huset (net) Levande historia respektive Sann historia Levande historia Sann historia

10 Tips för att bedöma äkthet •Stämmer innehållet med vad du förväntade dig? Använd sunt förnuft! •Kontrollera faktauppgifterna •Kontrollera kontaktinformation •Backa i urln:n •Gör en domänsökning •www.iis.se (kolla svenska dom ä er)www.iis.se •www.nunames.nu (kolla nu-dom ä er) exempel: bgf.nuwww.nunames.nu •www.allwhois.com (alla utom nu och nationella dom ä er)www.allwhois.com

11 2. Närhet •Om vi hittar flera andrahandskällor (berättande källor) så är den som ligger närmast händelsen i tid att föredra. •Om källan beskriver en aktuell händelse är det viktigt att källan är uppdaterad.

12 3.Beroende •Är källan beroende av någon annan lKälla? Försök komma så nära primärkällan som möjligt. Exempel: Riksdagsprotokoll vs. dagstidningar

13 4. Tendens •Finns det intressen bakom sidan? •Vad ska du använda informationen till? Några tips: - Uttrycker texten värderingar? - Försöker man medvetet vilseleda? - Är syftet att uttrycka åsikter? (debattartikel) - Innehåller texten försäljningsargument/propagande - Finns det en objektiv sanning i ämnet eller uttrycker texten många olika ståndpunkter.

14 När man har hittat en ”objektiv” text •Tänk på: - Har något medvetet utelämnats och varför? - Belyser man problemet från olika synvinklar? - Vilka länkar har man med på sidan? Säger detta något om upphovsmännen? - Hur används språket?

15 5. Världsbild •På nätet möter vi yttringar från olika kulturer, traditioner och trosuppfattningar. •Detta kan påverka informationen du möter. Alla tycker att den egna världsbilden är den ”sanna”.

16 6. Egenskaper och förutsättningar •En del brister i källor är såklart helt oavsiktliga. •Går det att säga någonting om källans förutsättningar att vara en pålittlig källa? •Var noga med att kontrollera faktauppgifter.

17 7. Funktionell källkritik •Källan sätts in i sitt sammanhang och värderas utifrån det. Exempel: Amerikanska extremhögern och aborter.

18 8. Sammanfattning •Är texten genomarbetat och faktakontrollerad? •finns det namn och kontaktuppgifter till upphovsmännen? •Vilka andra källor länkar till källan. Kan detta öka trovärdigheten? (Gör till exempel en sökning på Yahoo (link: ) •Hur förhåller sig texten till aktuell debatt. Är det kända personer som får uttala sig inom ämnet?

19 •Finns samma information i tryckt form? (där förhandsgranskningen ofta är bättre) •Är sidan daterad? Uppdaterad? •Kan sidan anses aktuell för det ämnet den avhandlar? •Granska stavning och språk. Avslöjar språket ett ställningstagande? •Hänvisar man till sina källor? •Stämmer faktauppgifter?

20


Ladda ner ppt "Informationssökning och källkritik Sökmaskiner •När du letar faktauppgifter •Du hittar ett antal sajter men du får inte någon heltäckande förteckning."

Liknande presentationer


Google-annonser