Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMTIDEN JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET KUNSKAPS- SAMHÄLLET ÖVERLEVNAD STANDARD LIVSKUNSKAP MAT PRODUKT KUNSKAP JORD KAPITAL INFORMATION BÖNDER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMTIDEN JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET KUNSKAPS- SAMHÄLLET ÖVERLEVNAD STANDARD LIVSKUNSKAP MAT PRODUKT KUNSKAP JORD KAPITAL INFORMATION BÖNDER."— Presentationens avskrift:

1 FRAMTIDEN JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET KUNSKAPS- SAMHÄLLET ÖVERLEVNAD STANDARD LIVSKUNSKAP MAT PRODUKT KUNSKAP JORD KAPITAL INFORMATION BÖNDER ANSTÄLLDA AKTÖR PATRON FABRIKÖR VISIONÄR SOCKEN ORGANISATION NÄTVERK 1800-TALET 1900-TALET 2000-TALET KAOS! KRIS! Hur blir det nya samhället? Per Anders Fogelströms böcker skildrar tiden mellan JORDBRUKSSAMHÄLLET och INDUSTRISAMHÄLLET. Arbetslösheten, fattigdomen och oron för framtiden. Hur kommer det att bli? Idag har vi facit. Idag känner vi samma oro. Hur kommer det att bli? Hur kommer framtiden att se ut?

2 SAMHÄLLSUTVECKLING Tiden Utveckling TUNNEL framtids- ångest BRYTNINGSTID När utvecklingen beskrivs som en linje, som går rätt upp i ”himlen”, så beskrivs verkligheten på ett falskt sätt. Ingen utveck- ling är oändlig. All utveckling är som livet självt ändligt. Föds, mognar, kulminerar, avtar för att till slut dö och ersättas av annat. Mekanisk samhällsutveckling Ekologisk samhällsutveckling JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET När utvecklingen beskrivs som en livskurva eller som en förändring blir det lättare att förstå utvecklingen. Jordbrukssamhället föds, kulminerar och avtar för att övergå i industrisamhället som föds, kulminerar och avtar för att övergå i kunskapssamhället etc

3 EN HISTORISK BRYTNINGSTID TIO ARGUMENT FÖR DETTA PÅSTÅENDE 1. Ett nytt kapital Kunskapskapitalet 2. En ny råvaraInformation 3. En ny kraftkällaDatakraft 4. En ny infrastrukturDatakommunikationsnät (Hjärnvägen) IT 5. Ett nytt tänkandeVisionstänkande 6. En ny organisationsfilosofiLärande och kunskapsutvecklande nätverk 7. Nya utbildningsidealTänka - Lära - Skapa 8. Nya cheferLedarskapet 9. Nya företagKunskapsföretag 10. En ny ekonomisk stormaktEU och EMU?

4 FÖRÄNDRINGAR Förändringen kommer som en fattig släkting tyst om natten, oanmäld väntad av ingen. Kriser och oro - den möjliga basen för en ny ordning: Räkna med avvikelser Undersök flera olika perspektiv Lyssna till de svaga signalerna Låt det udda komma fram TID 1 TID 2 3 TID 4 Vi står inför en historisk brytningstid, när vi går från industrisamhället till kunskapssamhället. I TID 1 har nya tankar smugit sig in. I TID 2 omfattas fler människor av det nya. I TID 3 omfattas de flesta av den nya tiden. I TID 4 kommer nya tankar smygande.

5 HUR KAN VI FÖRHÅLLA OSS TILL FRAMTIDEN? Att läsa Att skriva Att räkna Räcker inte längre. Yrkeskunskap Livserfarenhet DisciplinInitiativ HierarkierNätverk

6 LEDARSKAPET VISIONÄREN Vilja och förmåga att ompröva det existerande FÖRÄNDRAREN Förmåga att kunna entusiasmera sina medarbetare att uppnå visionen STRATEGEN Omvärldsorientering och helhetssyn Förmåga att utveckla och genomföra en framgångsrik strategi LEDAR- SKAPETS GYLLENE TRIANGEL


Ladda ner ppt "FRAMTIDEN JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET KUNSKAPS- SAMHÄLLET ÖVERLEVNAD STANDARD LIVSKUNSKAP MAT PRODUKT KUNSKAP JORD KAPITAL INFORMATION BÖNDER."

Liknande presentationer


Google-annonser