Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reseproduktion och försäljning Utveckling av resmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reseproduktion och försäljning Utveckling av resmål."— Presentationens avskrift:

1 Reseproduktion och försäljning Utveckling av resmål

2 Förutsättningar för turism • För att en ort eller region ska utvecklas till ett populärt resmål måste följande grundförutsättningar finnas: • Attraktioner – anledningen till att turister kommer till området, till exempel shopping, möjligheter till friluftsaktiviteter eller attraktivt näringsliv (göra) • Serviceutbud – till exempel retauranger, möjligheter till boende och affärer (bo, äta) • Kommunikationer – vägar, järnvägs- flyg- eller båtförbindelser (resa) • Informationsmöjligheter – bokningscentraler, försäljningskontor, turistbyråer (sälja)

3 Turistattraktion • Turistattraktionen är en av hörnstenarna inom turismindustrin och är oftast den viktigaste anledningen till att man besöker en viss plats • Attraktionen syftar till att ge en upplevelse och kan vara förknippad med en individ, aktivitet, byggnad eller naturresurs • Turistattraktionerna kan vara naturliga eller skapade av människan • En del attraktioner är skapade enbart för att locka till sig turister • En del andra attraktioner har ursprungligen inte haft någon relation till turismen men med tiden omvandlats till turistattraktioner

4

5

6

7

8

9 Symbolers betydelse • En symbol kan också vara en turistattraktion • Vi förknippar gärna vissa symboler med bestämda platser, till exempel ett land, en region, en stad eller en del av en stad: • Polkagris – Gränna • Frihetsgudinnan – New York • Elvis Presley – Memphis • Sumobrottare – Japan • Kängurun – Australien • Dalahästen – Sverige • Mardi Gras – New Orleans

10 Gradering av turistattraktioner • För att ha något mått på attraktionsförmågan kan man dela in turistattraktioner i tre klasser: • Primärattraktionen är så betydelsefull att turisten väljer detta resmål just för att kunna besöka denna attraktion • Liseberg • Sekundärattraktionen kan ha viss betydelse vid val av resmål men är inte huvudorsaken till resan • Älvsborgs fästning • Tertiärattraktionen är ofta inte känd på förhand utan upptäcks av turisten på resmålet • Restauranger och vackra vyer

11 Bedömning av restauranger • Vid bedömning av restauranger används en typ av gradering som finns beskriven i den franska restaurangguiden Le Guide Rouge (Guide Michelin) • Beroende på hur bra restaurangen/attraktionen är, betygsätts den som: • Värd en resa • Värd en omväg • Värd ett besök • Samma typ av gradering kan användas för turistattraktioner

12 Lokalisering av en destination • Olika typer av lokalisering är viktigt för att en viss plats eller region utvecklas till ett turistmål: • Marknadsorienterad lokalisering innebär att man bygger ut turismen inom befolkningstäta områden eller där det redan finns en marknad för turism • Resursorienterad lokalisering innebär att attraktionen i sig är avgörande för att turismen ska utvecklas i området • Nätverksorienterad lokalisering innebär att man bygger flera attraktioner i anslutning till varandra

13 Att skapa en turistprodukt • Om man betraktar turism som en produkt kan man konstatera att produkten består av delarna resa, bo, äta och göra • Varje del av produkten bidrar till den totala produktens kvalitet och säljbarhet • Delarna utvecklas i ett geografiskt område och är beroende av områdets geografiska förutsättningar: • Naturens betydelse • Kulturens betydelse • Näringslivets betydelse • De naturliga och kulturella förutsättningarna tillsammans med näringslivets struktur ger olika områden olika karaktär

14 Turistproduktens olika delar

15 Göra – den viktigaste delen • För att lättare kunna analysera olika attraktioner delar man in dem efter hur de kan upplevas: • Se-upplevelsen – innebär främst sightseeing där man visuellt kan njuta av sevärdheter • Vara-upplevelsen – innebär att man befinner sig i en viss miljö vid en viss tidpunkt • Göra-upplevelsen – innebär att attraktionen är knuten till en specifik aktivitet • Lära-aktivitet – innebär att det centrala i aktiviteten är att lära sig något nytt

16 Se-upplevelsen

17 Vara-upplevelsen

18 Göra-upplevelsen

19 Lära-upplevelsen

20 Paketering • De olika delarna i en turistproduktion kan paketeras för att underlätta marknadsföring och försäljning • Transport, boende, servering och aktiviteter kombineras då till ett säljbart och attraktivt paket • Det finns flera platser i världen med anläggningar som anses vara kompletta turistområden med attraktioner som skapats utifrån grundresurserna samt de olika upplevelserna • För dessa anläggningar är extremt god service det absolut viktigaste • Olika attraktioner och aktiviteter är anpassade till turister i olika åldrar med olika önskemål och intressen • Disney Company är ett bra exempel på helhetstänkande vid sina anläggningar

21 Tokyo Disney Resort

22 Utvecklingen av resmål • Det finns en rad faktorer som påverkar turismutvecklingen • Resenärer ställer allt högre krav • Detta gör att kvalitet, säkerhet och tillförlitligheten på destinationen får en större betydelse • Detta gäller även informationen om vad som erbjuds i olika researrangemang • I kampen om turisterna är det även viktigt att utveckla resmålen genom att erbjuda flexibla lösningar som är anpassade till individuella önskemål • Efterfrågan ökar på nya, okända eller unika resmål och intresset för oförstörd natur och miljö i mindre kända regioner är stort


Ladda ner ppt "Reseproduktion och försäljning Utveckling av resmål."

Liknande presentationer


Google-annonser