Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reseproduktion och försäljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reseproduktion och försäljning"— Presentationens avskrift:

1 Reseproduktion och försäljning
Utveckling av resmål

2 Förutsättningar för turism
För att en ort eller region ska utvecklas till ett populärt resmål måste följande grundförutsättningar finnas: Attraktioner – anledningen till att turister kommer till området, till exempel shopping, möjligheter till friluftsaktiviteter eller attraktivt näringsliv (göra) Serviceutbud – till exempel retauranger, möjligheter till boende och affärer (bo, äta) Kommunikationer – vägar, järnvägs- flyg- eller båtförbindelser (resa) Informationsmöjligheter – bokningscentraler, försäljningskontor, turistbyråer (sälja)

3 Turistattraktion Turistattraktionen är en av hörnstenarna inom turismindustrin och är oftast den viktigaste anledningen till att man besöker en viss plats Attraktionen syftar till att ge en upplevelse och kan vara förknippad med en individ, aktivitet, byggnad eller naturresurs Turistattraktionerna kan vara naturliga eller skapade av människan En del attraktioner är skapade enbart för att locka till sig turister En del andra attraktioner har ursprungligen inte haft någon relation till turismen men med tiden omvandlats till turistattraktioner

4

5

6

7

8

9 Symbolers betydelse En symbol kan också vara en turistattraktion
Vi förknippar gärna vissa symboler med bestämda platser, till exempel ett land, en region, en stad eller en del av en stad: Polkagris – Gränna Frihetsgudinnan – New York Elvis Presley – Memphis Sumobrottare – Japan Kängurun – Australien Dalahästen – Sverige Mardi Gras – New Orleans

10 Gradering av turistattraktioner
För att ha något mått på attraktionsförmågan kan man dela in turistattraktioner i tre klasser: Primärattraktionen är så betydelsefull att turisten väljer detta resmål just för att kunna besöka denna attraktion Liseberg Sekundärattraktionen kan ha viss betydelse vid val av resmål men är inte huvudorsaken till resan Älvsborgs fästning Tertiärattraktionen är ofta inte känd på förhand utan upptäcks av turisten på resmålet Restauranger och vackra vyer

11 Bedömning av restauranger
Vid bedömning av restauranger används en typ av gradering som finns beskriven i den franska restaurangguiden Le Guide Rouge (Guide Michelin) Beroende på hur bra restaurangen/attraktionen är, betygsätts den som: Värd en resa Värd en omväg Värd ett besök Samma typ av gradering kan användas för turistattraktioner

12 Lokalisering av en destination
Olika typer av lokalisering är viktigt för att en viss plats eller region utvecklas till ett turistmål: Marknadsorienterad lokalisering innebär att man bygger ut turismen inom befolkningstäta områden eller där det redan finns en marknad för turism Resursorienterad lokalisering innebär att attraktionen i sig är avgörande för att turismen ska utvecklas i området Nätverksorienterad lokalisering innebär att man bygger flera attraktioner i anslutning till varandra

13 Att skapa en turistprodukt
Om man betraktar turism som en produkt kan man konstatera att produkten består av delarna resa, bo, äta och göra Varje del av produkten bidrar till den totala produktens kvalitet och säljbarhet Delarna utvecklas i ett geografiskt område och är beroende av områdets geografiska förutsättningar: Naturens betydelse Kulturens betydelse Näringslivets betydelse De naturliga och kulturella förutsättningarna tillsammans med näringslivets struktur ger olika områden olika karaktär

14 Turistproduktens olika delar

15 Göra – den viktigaste delen
För att lättare kunna analysera olika attraktioner delar man in dem efter hur de kan upplevas: Se-upplevelsen – innebär främst sightseeing där man visuellt kan njuta av sevärdheter Vara-upplevelsen – innebär att man befinner sig i en viss miljö vid en viss tidpunkt Göra-upplevelsen – innebär att attraktionen är knuten till en specifik aktivitet Lära-aktivitet – innebär att det centrala i aktiviteten är att lära sig något nytt

16 Se-upplevelsen

17 Vara-upplevelsen

18 Göra-upplevelsen

19 Lära-upplevelsen

20 Paketering De olika delarna i en turistproduktion kan paketeras för att underlätta marknadsföring och försäljning Transport, boende, servering och aktiviteter kombineras då till ett säljbart och attraktivt paket Det finns flera platser i världen med anläggningar som anses vara kompletta turistområden med attraktioner som skapats utifrån grundresurserna samt de olika upplevelserna För dessa anläggningar är extremt god service det absolut viktigaste Olika attraktioner och aktiviteter är anpassade till turister i olika åldrar med olika önskemål och intressen Disney Company är ett bra exempel på helhetstänkande vid sina anläggningar

21 Tokyo Disney Resort

22 Utvecklingen av resmål
Det finns en rad faktorer som påverkar turismutvecklingen Resenärer ställer allt högre krav Detta gör att kvalitet, säkerhet och tillförlitligheten på destinationen får en större betydelse Detta gäller även informationen om vad som erbjuds i olika researrangemang I kampen om turisterna är det även viktigt att utveckla resmålen genom att erbjuda flexibla lösningar som är anpassade till individuella önskemål Efterfrågan ökar på nya, okända eller unika resmål och intresset för oförstörd natur och miljö i mindre kända regioner är stort


Ladda ner ppt "Reseproduktion och försäljning"

Liknande presentationer


Google-annonser