Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av resmål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av resmål"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av resmål
Resmål och resvägar Presentation av resmål

2 Marknadsföring Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är att sälja en produkt så bra som möjligt Att marknadsföra en turistprodukt handlar om att försöka sälja något som tillfredsställer ett behov eller ett önskemål hos kunden Det är därför viktigt för turistföretagen att identifiera vilka dessa behov är Företagen måste också utforma olika typer av budskap som visar att de kan tillfredsställa olika behov Inom marknadsföring arbetar man med olika modeller En modell kallas för 4P, ”de fyra p:na” efter nyckelbegreppen pris, produkt, påverkan och plats Price, product, promotion and place

3 4P Priset används som konkurrensmedel i samband med rabatter eller om produkten håller en lägre standard Produkten som man köper är dock det viktigaste. En produkt blir mer intressant ju fler delar paketet består av Påverkan avser aktiviteter som förmedlar produkten eller tjänstens fördelar till kunden och ökar sannolikheten för ett positivt köpbeslut Plats handlar i turismsammanhang främst om det geografiska läget. Det kan även handla om den plats där produkten blir tillgängligt för kunden Personalen, ett femte ”p”, räknas med inom turismen Om personalen är aktiv, ger god service och är kunnig, så kan de påverka resenärerna lika mycket som de andra ”p”

4 Marknadsföring Personal Påverkan Pris Kund Plats Produkt

5 Att påverka kunden Kommunikation
För att aktivera och stimulera kunden till köp används grundläggande psykologi i marknadsföringen Varumärken, produkter och tjänster ska förknippas med positiva känslor, till exempel glad musik, lyckliga människor och humor I annons och reklaminslag förmedlas bilder på spännande resmål, lyxiga hotell, fantastiska stränder osv En klassisk situation är ”palmen på stranden” som ska förmedla en bild av paradiset Genom positiv information och kommunikation vill man påverka kunden att köpa varan eller tjänsten

6 Kommunikation

7 Att påverka kunden Exponering
Även om vi utsätts för ett visst budskap betyder det inte att vi påverkas av budskapet Vi kan koncentrera oss på ett budskap, vara omedvetna om andra eller till och med undvika vissa Vi exponeras dagligen för en mängd budskap när vi passerar skyltar, skyltfönster och reklampelare eller på TV Det gäller att sticka ut för att vi ska notera budskapet Att presentera ett resmål med rörliga bilder och tal på internet ger ett helt annat intryck än enbart text och fotografier i en katalog

8 Exponering

9 Att påverka kunden Uppmärksamhet
Eftersom vi ständigt utsätts för en betydlig större mängd budskap än vi kan tillgodogöra oss, väljer vi själva vad vi vill uppmärksamma Det krävs allt mer kreativitet för att kunna skapa uppmärksamhet för det egna budskapet Ett sätt är att ge information som den tänkta målgruppen upplever är viktig för dem personligen För att locka ungdomar till en nöjespark kan det till exempel vara nödvändigt att annonsera med fartfyllda bilder av nya åkattraktioner

10 Uppmärksamhet

11 Att påverka kunden Förståelse
För att vi ska kunna ta till oss ett budskap måste vi förstå informationen och kunna tolka den I vilken utsträckning vi kommer att göra detta beror på våra tidigare kunskaper och erfarenheter För att locka till sig turister är det viktigt att kunna erbjuda informationen på rätt språk och känna till målgruppens kultur För att vara säker på att en viss sorts annonser förstås på rätt sätt testas annonserna innan (pretesting) En annonskampanj kan också utvärderas i efterhand för att man ska få veta hur effektiv den var

12 Förståelse

13 Att påverka kunden Minnet
Budskap som har uppmärksammats lagrats i minnet Den kunskap som människan sparar i minnet påverkar kommande beslut Vi använder denna kunskap vid val av produkter, tjänster och varumärken som vi tror vi kan bli nöjda med Marknadsförarens mål är att skapa en positiv bild av olika produkter och varumärken Denna positiva bild ska aktiveras varje gång vi tänker på det aktuella varumärket

14 Minnet

15 Marknadsföring av resmål
Hur ett resmål presenteras beror på vilken typ av turist man vänder sig till Gemensamt är att man använder sig av olika typer av budskap i ord och bild i sin exponering Det är också vanligt att arbeta med de fyra p:na vid resmålspresentation Ett exempel är när målgruppen är familjer och resmålen är utanför Europa Ett sätt att nå dessa resenärer är att i ord och bild förmedla en känsla av ett paradis med fantastiska stränder på en exotisk plats Man förmedlar även att det finns billiga restauranger och möjlighet till barnpassning

16 Marknadsföring av Sverige
För att locka utländska turister till Sverige marknadsför Sverige internationellt av bland annat VisitSweden Målet med marknadsföringen är att lyfta fram Sverige som varumärke På hemsidan presenteras Sverige på olika språk för att lättare nå de utländska målgrupperna Det går bland annat att hitta basfakta om Sverige men också att läsa om vår kultur och våra traditioner För människor i andra länder kan detta låta exotiskt, spännande och lockande Ju fler turister som finner att Sverige är värt en resa, desto flera arbetstillfällen skapas

17 VisitSweden

18 Marknadsföring av kommuner
En flertal kommuner i Sverige profilerar sig med en reklamfras eller en slogan Detta för att locka besökare och göra det lättare att komma ihåg kommunens namn Dessa reklamfraser används ofta på vägskyltar vid infarter och på broschyrer

19 Göteborg – Lilla London

20 Trosa – Världens ände

21 Stockholm – The capital of Scandinavia

22 Vimmerby – Barnens stad

23 Vårgårda – Center of innovation

24 Skurup – Nils Holgerssons hembygd

25 Kristinehamn – Picasso valde Kristinehamn, välkommen du också

26 Marknadsföringslagen
Reklamidentifiering – Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen Vilseledande reklam – Reklam får inte vara missvisande och informationen får inte vara dubbeltydlig eller obegriplig Aggressiv marknadsföring – Säljaren får inte använda trakasserier, tvång, hot eller liknande i marknadsföringen Köperbjudanden – Om en produkt marknadsförs tillsammans med ett pris måste reklamen även innehålla information om produktens egenskaper och betalningsvillkor Obeställd reklam – Marknadsföring får endast ske vis e-post och liknande om kunden har godkänt detta i förväg


Ladda ner ppt "Presentation av resmål"

Liknande presentationer


Google-annonser