Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resmål och resvägar Presentation av resmål. Marknadsföring • Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är att sälja en produkt så bra som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resmål och resvägar Presentation av resmål. Marknadsföring • Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är att sälja en produkt så bra som."— Presentationens avskrift:

1 Resmål och resvägar Presentation av resmål

2 Marknadsföring • Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är att sälja en produkt så bra som möjligt • Att marknadsföra en turistprodukt handlar om att försöka sälja något som tillfredsställer ett behov eller ett önskemål hos kunden • Det är därför viktigt för turistföretagen att identifiera vilka dessa behov är • Företagen måste också utforma olika typer av budskap som visar att de kan tillfredsställa olika behov • Inom marknadsföring arbetar man med olika modeller • En modell kallas för 4P, ”de fyra p:na” efter nyckelbegreppen pris, produkt, påverkan och plats • Price, product, promotion and place

3 4P • Priset används som konkurrensmedel i samband med rabatter eller om produkten håller en lägre standard • Produkten som man köper är dock det viktigaste. En produkt blir mer intressant ju fler delar paketet består av • Påverkan avser aktiviteter som förmedlar produkten eller tjänstens fördelar till kunden och ökar sannolikheten för ett positivt köpbeslut • Plats handlar i turismsammanhang främst om det geografiska läget. Det kan även handla om den plats där produkten blir tillgängligt för kunden • Personalen, ett femte ”p”, räknas med inom turismen • Om personalen är aktiv, ger god service och är kunnig, så kan de påverka resenärerna lika mycket som de andra ”p”

4 Marknadsföring Kund Personal PåverkanPris ProduktPlats

5 Att påverka kunden • Kommunikation • För att aktivera och stimulera kunden till köp används grundläggande psykologi i marknadsföringen • Varumärken, produkter och tjänster ska förknippas med positiva känslor, till exempel glad musik, lyckliga människor och humor • I annons och reklaminslag förmedlas bilder på spännande resmål, lyxiga hotell, fantastiska stränder osv • En klassisk situation är ”palmen på stranden” som ska förmedla en bild av paradiset • Genom positiv information och kommunikation vill man påverka kunden att köpa varan eller tjänsten

6 Kommunikation

7 Att påverka kunden • Exponering • Även om vi utsätts för ett visst budskap betyder det inte att vi påverkas av budskapet • Vi kan koncentrera oss på ett budskap, vara omedvetna om andra eller till och med undvika vissa • Vi exponeras dagligen för en mängd budskap när vi passerar skyltar, skyltfönster och reklampelare eller på TV • Det gäller att sticka ut för att vi ska notera budskapet • Att presentera ett resmål med rörliga bilder och tal på internet ger ett helt annat intryck än enbart text och fotografier i en katalog

8 Exponering

9 Att påverka kunden • Uppmärksamhet • Eftersom vi ständigt utsätts för en betydlig större mängd budskap än vi kan tillgodogöra oss, väljer vi själva vad vi vill uppmärksamma • Det krävs allt mer kreativitet för att kunna skapa uppmärksamhet för det egna budskapet • Ett sätt är att ge information som den tänkta målgruppen upplever är viktig för dem personligen • För att locka ungdomar till en nöjespark kan det till exempel vara nödvändigt att annonsera med fartfyllda bilder av nya åkattraktioner

10 Uppmärksamhet

11 Att påverka kunden • Förståelse • För att vi ska kunna ta till oss ett budskap måste vi förstå informationen och kunna tolka den • I vilken utsträckning vi kommer att göra detta beror på våra tidigare kunskaper och erfarenheter • För att locka till sig turister är det viktigt att kunna erbjuda informationen på rätt språk och känna till målgruppens kultur • För att vara säker på att en viss sorts annonser förstås på rätt sätt testas annonserna innan (pretesting) • En annonskampanj kan också utvärderas i efterhand för att man ska få veta hur effektiv den var

12 Förståelse

13 Att påverka kunden • Minnet • Budskap som har uppmärksammats lagrats i minnet • Den kunskap som människan sparar i minnet påverkar kommande beslut • Vi använder denna kunskap vid val av produkter, tjänster och varumärken som vi tror vi kan bli nöjda med • Marknadsförarens mål är att skapa en positiv bild av olika produkter och varumärken • Denna positiva bild ska aktiveras varje gång vi tänker på det aktuella varumärket

14 Minnet

15 Marknadsföring av resmål • Hur ett resmål presenteras beror på vilken typ av turist man vänder sig till • Gemensamt är att man använder sig av olika typer av budskap i ord och bild i sin exponering • Det är också vanligt att arbeta med de fyra p:na vid resmålspresentation • Ett exempel är när målgruppen är familjer och resmålen är utanför Europa • Ett sätt att nå dessa resenärer är att i ord och bild förmedla en känsla av ett paradis med fantastiska stränder på en exotisk plats • Man förmedlar även att det finns billiga restauranger och möjlighet till barnpassning

16 Marknadsföring av Sverige • För att locka utländska turister till Sverige marknadsför Sverige internationellt av bland annat VisitSweden • Målet med marknadsföringen är att lyfta fram Sverige som varumärke • På hemsidan presenteras Sverige på olika språk för att lättare nå de utländska målgrupperna • Det går bland annat att hitta basfakta om Sverige men också att läsa om vår kultur och våra traditioner • För människor i andra länder kan detta låta exotiskt, spännande och lockande • Ju fler turister som finner att Sverige är värt en resa, desto flera arbetstillfällen skapas

17 VisitSweden

18 Marknadsföring av kommuner • En flertal kommuner i Sverige profilerar sig med en reklamfras eller en slogan • Detta för att locka besökare och göra det lättare att komma ihåg kommunens namn • Dessa reklamfraser används ofta på vägskyltar vid infarter och på broschyrer

19 Göteborg – Lilla London

20 Trosa – Världens ände

21 Stockholm – The capital of Scandinavia

22 Vimmerby – Barnens stad

23 Vårgårda – Center of innovation

24 Skurup – Nils Holgerssons hembygd

25 Kristinehamn – Picasso valde Kristinehamn, välkommen du också

26 Marknadsföringslagen • Reklamidentifiering – Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen • Vilseledande reklam – Reklam får inte vara missvisande och informationen får inte vara dubbeltydlig eller obegriplig • Aggressiv marknadsföring – Säljaren får inte använda trakasserier, tvång, hot eller liknande i marknadsföringen • Köperbjudanden – Om en produkt marknadsförs tillsammans med ett pris måste reklamen även innehålla information om produktens egenskaper och betalningsvillkor • Obeställd reklam – Marknadsföring får endast ske vis e- post och liknande om kunden har godkänt detta i förväg


Ladda ner ppt "Resmål och resvägar Presentation av resmål. Marknadsföring • Att arbeta med marknadsföring är en process vars syfte är att sälja en produkt så bra som."

Liknande presentationer


Google-annonser