Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resmål och resvägar Geografisk information. Verkligheten och kartan • När man arbetar med turism är det viktigt att känna till: • Var i världen olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resmål och resvägar Geografisk information. Verkligheten och kartan • När man arbetar med turism är det viktigt att känna till: • Var i världen olika."— Presentationens avskrift:

1 Resmål och resvägar Geografisk information

2

3 Verkligheten och kartan • När man arbetar med turism är det viktigt att känna till: • Var i världen olika platser ligger • Hur man kan resa mellan olika orter • Sevärdheter på olika resmål • Speciella förhållanden på resmålen, till exempel klimat och infrastruktur • Kunskaper om befolkningen och deras kultur • Kunskaper om de politiska förhållandena • Geografiska uppgifter kan man få fram genom digitala eller tryckta kartor • Det finns flera olika sorters kartor med såväl ekonomisk, naturgeografisk och kulturgeografisk information

4 Kartor • Att kunna tolka kartor är till stor hjälp när man arbetar med turism • Genom att studera temakartor kan man få reda på många intressanta och viktiga uppgifter om resmålet • Temperatur, religion, befolkning, matproduktion, språk, nederbörd och mycket mera • Historisk information och politiska översikter • Dessutom kan kartan ge kunskaper som är svåra att förmedla genom fakta och statistik • Öknars utbredning och var gränserna går mellan olika tidszoner

5 Vår mentala världsbild • En mental karta är den bild vi skapar i vår föreställningsvärld över enskilda platser, länder eller över jorden • Var och en av oss har en unik uppfattning om hur världen omkring oss ser ut • Denna uppfattning bygger på våra kunskaper och erfarenheter • Men vid en närmare granskning stämmer den oftast inte riktigt med verkligheten • Genom att studera kartbilder skaffar vi oss också en mental karta • Med hjälp av kartan skaffar vi oss kunskaper om olika platser

6

7 Centrum och periferi • Centrum är ett annat ord för mittpunkt • Periferi betyder utkant eller ytterområde • En region kan befinna sig centralt med tanke på läget på kartan • Men samtidigt kan den befinna sig i periferin både ekonomisk och kommunikationsmässigt • Ett kännetecken för perifera regioner är att de ofta är beroende till något som är centralt • Periferi måste alltid ses i relation till något annat • Det kan finnas flera olika centra och perifera områden i ett land

8 MedelpadEnköping

9 GIS • GIS – geografisk informationssystem • Används inom turismnäringen för att med datorns hjälp få fram olika typer av information • GIS ger möjlighet att samla in geografisk information • Den ger även möjlighet att analysera och åskådliggöra stora mängder av information med hjälp av kartor och diagram • Google Earth sammanfogar flygfotografier, satellitbilder och GIS-information • På så sätt tillhandahåller Google Earth oss en mängd information om vår planet

10 GPS • GPS – Global Positioning System • Skapades av det amerikanska försvaret och börjades att användas i mitten av 1990-talet • Systemet består av ett antal satelliter som gör det möjligt att med hjälp av mottagare bestämma exakt position oavsett väder, tid och plats • Den har blivit ett allmänt hjälpmedel för bil- och bussförare, seglare och turister • De flesta smartphones har en inbyggd GPS-mottager • Telefonen kan ge användaren information om vad som finns i närheten som restauranger eller aktiviteter


Ladda ner ppt "Resmål och resvägar Geografisk information. Verkligheten och kartan • När man arbetar med turism är det viktigt att känna till: • Var i världen olika."

Liknande presentationer


Google-annonser