Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DemoskopPanelen 2013. Bakgrund 2  Riksrepresentativ databas med möjligheter till djuplodande analyser  Rekrytering via Demoskops månatliga telefonomnibus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DemoskopPanelen 2013. Bakgrund 2  Riksrepresentativ databas med möjligheter till djuplodande analyser  Rekrytering via Demoskops månatliga telefonomnibus."— Presentationens avskrift:

1 DemoskopPanelen 2013

2 Bakgrund 2  Riksrepresentativ databas med möjligheter till djuplodande analyser  Rekrytering via Demoskops månatliga telefonomnibus  Nio fullskaliga omgångar, den första 2002  Cirka 3 000 intervjuer  Intervjuer via Internet och postala enkäter  Cirka 1 000 frågor fördelade på olika områden  Genomförs numera årligen

3 DemoskopPanelens kunder 3 Spanska staten

4 Både samhällsorienterat och kommersiellt 4 Väljarnas val - värderingsgruppernas uppfattningar i olika samhällsfrågor Väljarnas val - värderingsgruppernas uppfattningar i olika samhällsfrågor Nyetablering på högteknologisk marknad - underlag för beslut om produktutformning, prissättning, distribution, marknads-kommunikation Nyetablering på högteknologisk marknad - underlag för beslut om produktutformning, prissättning, distribution, marknads-kommunikation Kartläggning av målgrupp för DR-aktiviteter - detaljerad beskrivning av potentiella köpare, underlag för kommunikation och erbjudande Kartläggning av målgrupp för DR-aktiviteter - detaljerad beskrivning av potentiella köpare, underlag för kommunikation och erbjudande Livsåskådningsanalys - rättsmedvetande, religiositet, tolerans, frågor om liv och död etc. Livsåskådningsanalys - rättsmedvetande, religiositet, tolerans, frågor om liv och död etc. Målgruppssegmentering - svenska konsumenters intresse för, konsumtion av och attityder till viner från ett specifikt land Målgruppssegmentering - svenska konsumenters intresse för, konsumtion av och attityder till viner från ett specifikt land Underlag för parti- strategiskt arbete - djupgående analys av väljarna, arketypsbeskrivningar Underlag för parti- strategiskt arbete - djupgående analys av väljarna, arketypsbeskrivningar Svartarbete - omfattning, attityder, identifiering av kategorier med olika förhållningssätt Svartarbete - omfattning, attityder, identifiering av kategorier med olika förhållningssätt Attityder till klimatförändringarna - kartläggning av förhållningssätt och åtgärder Attityder till klimatförändringarna - kartläggning av förhållningssätt och åtgärder Utveckling av detaljhandelskedja - konkurrentjämförelser, målgruppsbeskrivningar, kunderbjudande Utveckling av detaljhandelskedja - konkurrentjämförelser, målgruppsbeskrivningar, kunderbjudande Näringslivsvärderingar - etablering av värderingsmodell utifrån synen på näringsliv och företagande Näringslivsvärderingar - etablering av värderingsmodell utifrån synen på näringsliv och företagande Ålder och åldrande - beskrivning förhållningssätt, hot och möjligheter med en åldrande befolkning Ålder och åldrande - beskrivning förhållningssätt, hot och möjligheter med en åldrande befolkning Skogsindustrin - synsätt på skogsindustrierna kontra andra branscher Skogsindustrin - synsätt på skogsindustrierna kontra andra branscher Polisens arbete - erfarenheter av brott och polisens arbete över tiden Polisens arbete - erfarenheter av brott och polisens arbete över tiden Tjänstesektorn - myter och attityder, argumentation för tjänstesektorn som framtidens arbetsgivare Tjänstesektorn - myter och attityder, argumentation för tjänstesektorn som framtidens arbetsgivare Entreprenörskap - attityder till företagande, barriärer för entreprenörskap Entreprenörskap - attityder till företagande, barriärer för entreprenörskap

5 Följ en person genom 1 000 frågor 5 Prioriteringar Intressen Känsloliv Ekonomi Utbildning Förtroende för olika institutioner Hälsa & väl- befinnande Medie- konsumtion Nätverk och kommunikation Varumärken Mat och dryck Tolerans Miljö & klimat Skatter Kundspecifika frågor Kundspecifika frågor Vanor Demografi Värderingar Attityder Livsstil Hushåll Boende Sysselsättning Samhörig- het Politik

6 DemoskopPanelen för breda och fördjupade frågor 6 Demoskop Panelen Utforskande perspektiv Komplexa sammanhang Segmentering och målgrupps- beskrivningar I gränslandet mellan kvalitativ och kvantitativ analys Breda frågor Perspektiv som berör allmänheten i stort, samhällsfrågor tjänster och produkter som nyttjas av många. Om perspektiven och de under- liggande sambanden är många, skiftande och till del okända. Om det finns behov av att på djupet förstå drivkrafter och orsakssammanhang. Ger möjligheter att identifiera och på djupet beskriva specifika målgrupper, belysa geografiska skillnader, etc. Antalet intervjuer och mängden frågor ger stora statistiska analysmöjligheter, den slutgiltiga analysen och dock snarare av kvalitativ karaktär när mönster, samband och individer ska beskrivas.

7 Demoskops värderingskarta 7 Trygghets- sökande Materialism Idealism Förändrings- benägenhet Exempel

8 Värderingskarta – Partier 8 Trygghets- sökande Materialism Idealism Förändrings- benägenhet Exempel S KD C SD M FP MP V

9 Mycket viktigt Ganska viktigt Varken eller Ganska oviktigt Mycket viktigt Segmenteringsanalys 9 Segment Faktor Exempel

10 Svartarbete mindre accepterat 10 Skulle du kunna tänka dig att göra något av följande om du visste att du inte skulle få någon påföljd? % Ja troligen/absolut


Ladda ner ppt "DemoskopPanelen 2013. Bakgrund 2  Riksrepresentativ databas med möjligheter till djuplodande analyser  Rekrytering via Demoskops månatliga telefonomnibus."

Liknande presentationer


Google-annonser