Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

www.som.gu.se Twitter: #somgu ”Opinioner, trender, analyser – ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst” (S)amhälle (O)pinion (M)edier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "www.som.gu.se Twitter: #somgu ”Opinioner, trender, analyser – ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst” (S)amhälle (O)pinion (M)edier."— Presentationens avskrift:

1

2 Twitter: #somgu ”Opinioner, trender, analyser – ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst” (S)amhälle (O)pinion (M)edier

3 Twitter: #somgu •Nationellt: Riks-SOM 1986– •Regioner:Väst-SOM 1992– Syd-SOM 2001– Värmlands-SOM 2010– •Lokalt:Kom-SOM 1996– (kommuner i Västsverige och stadsdelar i Gbg) •Studenter:Student-SOM 1993– SOM-undersökningarna

4 Twitter: #somgu Myndigheter & offentlig service Demokrati, politik & ideologi Nyheter & journalistik Kultur & livsstil Ekonomi, näringsliv & arbets- marknad Miljö & energi Internationellt & globalt Risk & hälsa Regional utveckling & lokal- samhället Medier & plattformar METOD 1986

5 Twitter: #somgu •Boende i Sverige •Svenska och utländska medborgare •16-85 år •Systematiska sannolikhetsurval: personer •Urvalsram: personer (persondataregistret) •3 editioner (2008-) •>1 000 variabler Riks-SOM-undersökningen 2011

6 Twitter: #somgu Första kontakt 9/9 Aviseringskort 16/9 Formulär- utskick 26/9 Tackkort 11/10 Formulär- utskick 13/10 – 24/10 Telefon-påminnelser + Postal uppföljning 8/11 – 14/11 Telefon-påminnelser + Postal Uppföljning 7/12 – 13/12 Telefon-påminnelser + Postal Uppföljning 22/12 Julkort 4 /1 Telefon- påminnelse 16/1 Formulär och bortfallsenkät 6/2 Slutskanning 13/2 Fältstopp Undersökningsperioden

7 Twitter: #somgu Samhällsoro

8 Twitter: #somgu Samhällsoro – rangordning andel mycket oroade (Riks-SOM 2011 ) Procent

9 Twitter: #somgu

10 Twitter: #somgu Förtroende Nöjdhet Satsa mer/satsa mindre Värdering av hur myndigheten sköter sitt arbete Att mäta kvalitet i offentlig verksamhet

11 Twitter: #somgu Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit

12 Twitter: #somgu Förtroende påverkas av bl a: • Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera (”utvärdering”) • Det egna beroendet av verksamheten (”betydelse”) • Verksamhetens ställning i opinionen (”viktighet”)

13 Twitter: #somgu Samhällsinstitution Mycket stort Ganska stortVarken/ ellerGanska litetMycket litet Summa procent Förtroende- balans Sjukvården Polisen Universitet/högskolor Radio/TV Riksbanken Domstolarna Grundskolan Regeringen Riksdagen FN Kungahuset Bankerna Svenska kyrkan Försvaret Kommunstyrelserna Storföretagen Dagspressen De politiska partierna De fackliga org Europaparlamentet EU-kommissionen Förtroendet för samhällsinstitutioner 2011 (procent och balansmått)

14 Twitter: #somgu Förtroendet för samhällsinstitutioner 2011 (procent och balansmått)

15 Twitter: #somgu Job performance

16 Twitter: #somgu Bedömning av regeringens arbete (procent) Fråga: ”Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?” Fem svarsalternativ: ”mycket bra; ganska bra; varken bra eller dåligt; ganska dåligt; mycket dåligt”.

17 Twitter: #somgu KoV: Medborgarna värderar hur myndigheter sköter sin uppgift

18 Twitter: #somgu Vem känner till Havs- och vattenmyndigheten? Hur värderar medborgarna hur Havs- och vattenmyndigheten sköter sin uppgift? Frågeställningar

19 Twitter: #somgu Andel som svarar ”ingen uppfattning” och ”känner ej till myndigheten” (procent)

20 Twitter: #somgu Vem känner inte till HaV? Samtliga: 15 procent Mycket jämnt spritt i olika grupper Dock något mindre okunskap i: Södra Sverige (8 procent) Sthlm/Gbg/Malmö (9 procent)

21 Twitter: #somgu

22 Twitter: #somgu Andel som anser att myndigheten sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland de som känner till myndigheten (procent)

23 Twitter: #somgu Samband mellan kännedom och värdering

24 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent)

25 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent)

26 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent)

27 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent)

28 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent)

29 Twitter: #somgu Andel som anser att HaV sköter sin uppgift ”mycket bra” eller ”ganska bra” bland samtliga svarande (procent) Bebyggelse Reningsverk Oljeutvinning Fiske

30

31 Inbjudan till forskningssamverkan 2012 För mer info som.gu.se

32


Ladda ner ppt "www.som.gu.se Twitter: #somgu ”Opinioner, trender, analyser – ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst” (S)amhälle (O)pinion (M)edier."

Liknande presentationer


Google-annonser