Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall."— Presentationens avskrift:

1 Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall

2 Agenda •Marknadsöversikt •Erbjudandet •SWOT •Produktens livscykel •Segmentering •Konkurrentanalys •Positionering •Förpackning •Prissättning •Distribution •Kommunikation •Lansering •Målsättningar

3 Marknadsöversikt •Definiera marknaden: igår, idag och imorgon •Analysera förändringar i marknaden utifrån: –Totalmarknad –Lönsamhet –Huvudaktörer –Kostnader

4 Erbjudandet - produktdefinition •Beskriv produkten eller tjänsten som skall marknadsföras •Hur beskriver du kundnyttan på en minut?! •Beskriv inte vad som erbjuds utan vad det erbjudna gör för köparen

5 SWOT

6 Produktens livscykel

7 Segmentering “The process of splitting customers, or potential customers, in a market into different groups, or segments, within which customers share a similar level of interest in the same or comparable set of needs satisfied by a distinct marketing proposition”. tMSC, 1995

8 Konkurrentanalys •Lista de främsta konkurrenterna utifrån styrkor och svagheter •Placera in ditt eget ”erbjudande” i matrisen

9 Positionering ”Positionering” •Förklara din produkt/tjänst med ett statement som tydligt särskiljer produkten vis á vis konkurrenterna ”Kundlöfte” •Förklara vad produkten/tjänsten gör för den tilltänkta kunden Exempel på positionerings-statement: “For upscale American families, Volvo is the family automobile that offers maximum safety”

10 Förpackning •Beskriv den tilltänkta förpackningen  Motsvarar förpackningen själva produkten?  Ger förpackningen en känsla av att ”lösa kundens problem”?  Stimulerar förpackningen till köp?  Syns förpackningen bland konkurrenterna? Fråga: Kan ett tjänsteerbjudande ha en fysisk förpackning?

11 Förpackning II

12 Prissättning •Beskriv din prissättnings-strategi –Förklara prisstrukturen –Introduktionspris? –Finns det utrymme för prishöjningar på sikt? •Motivera valt prisläge •Motsvarar ditt pris kundens förväntningar?

13 Distribution •Beskriv din distributionsstrategi från fabrik till kund –Definiera logistisk lösning –Vilka försäljningskanaler skall väljas –Ta fram målsättningar (%) per kanal

14 Kommunikationsstrategi I Kommunikationsstrategi och argumentation Fiasko- definition Framgångs- definition Målgruppernas agendor

15 Kommunikationsstrategi II •Definiera den primära målgruppen –Vad utmärker målgruppen (ålder, kön, demografi etc.)? –Hur resonerar målgruppen? –Var finner jag målgruppen?  VEM skall jag tala till?  HUR skall jag tala?  VAD bör jag säga?  VAR skall jag tala?

16 Marknadskommunikation

17 •PR? •Annonsering? •Direktmarknadsföring? •Sociala medier? •Web? •TV/Radio? •Butikskommunikation? •Events? •Sampling? Ta fram en medieplan baserad på målgruppskoncentration, budskap och budget

18 Lanseringsstrategi •Hur skall jag ta produkten/tjänsten till marknaden? •Vilka primära kanaler skall jag välja? •Vilka kundsegment vill jag nå först? •Får vissa kunder ”kosta” mer att nå? •Kan jag ingå strategiska partnerskap för att nå ut? •Vilken budget kan jag allokera?

19 Målsättningar •Beskriv målsättningar år 1 •Målsättningar år 2-5 •Definiera kriterier för framgång/fiasko •Lista de viktigaste framgångsfaktorerna

20 Källor •Kotler, Marketing Management, 13th edition 2009 •Porter, Competitive Strategy, 1980 •Microsoft Office Templates, Marketing Plan,2010 •Ries and Trout, Positioning: The Battle for your Mind, 1981 •The Market Segmentation Company, 2010

21 VÅGA LÄMNA SKRIVBORDET & SÄLJ!


Ladda ner ppt "Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall."

Liknande presentationer


Google-annonser