Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PA CONSULTING GROUP AB. Bakgrund Internationellt konsultföretag inom management, innovation och IT Grundades I London år 1984 Aktiva i 35 länder “Top.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PA CONSULTING GROUP AB. Bakgrund Internationellt konsultföretag inom management, innovation och IT Grundades I London år 1984 Aktiva i 35 länder “Top."— Presentationens avskrift:

1 PA CONSULTING GROUP AB

2 Bakgrund Internationellt konsultföretag inom management, innovation och IT Grundades I London år 1984 Aktiva i 35 länder “Top of mind”

3 Extern analys - PESTMJ Politiska faktorer Positivt med politiska beslut Ekonomiska faktorer Inte speciellt känsliga för konjunkturer Sociokulturella faktorer Trender såsom decentralisering/centralisering, globalisering eller standardisering. Teknologiska faktorer Positivt med förändring och utveckling inom teknologi Miljöfaktorer Erbjuder tjänster – ingen större material som förbrukas Juridiska faktorer Nya lagar – öppnar upp möjligheter för PA Consulting Group AB

4 Marknadsmix – 7 P Produkt Hjälpa företag I förändringsprocesser Fyra tjänster – Strategy, Operating Models, Services/Sourcing och Program Management IT perspective Business perspective Strategy Operating model Shared Services/ Sourcing Program Management Services/Sourcing40 % Strategy10 % Program Management2 % Övrigt48 %

5 Forts. Marknadsmix – 7 P Pris Pris varierar från kund till kund Differentiera sig från konkurrenterna – håller höga priser Påverkan Aktiviteter i form av champagnekvällar, After Work, seminarier Artiklar i tidningar Sponsrar Årets Ledare Plats Kontorslokal på Norrmalmstorg i Stockholm Personal 60 stycken anställda Ekonomer och ingenjörer med högskoleexamen Processer 20-30 pågående uppdrag under samma period Fysiska bevis Anpassar sin klädsel efter kunden

6 Branschanalys – Porters five forces Graden av rivalitet mellan konkurrenterna Konkurrens i det steget man tillhör God kundrelation – känner inte av konkurrens Hotet från nya aktörer Relativt litet hot Tar tid att arbeta sig uppåt i triangeln Hot från substitut Kunder slutar ta hjälp av konsulter Förhandlingskraften hos köpare Kunder byter sällan konsult Förhandlingskraften hos leverantörer Inte speciellt centralt med leverantörer för PA Consulting Group AB

7 SUP-analys Segmentering Tre kundgrupper Bank och finans: Nordea, SEB Offentliga sektorn: Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Tullverket Övriga: Svenskt näringsliv, Statoil, Post Nord Kunder ska ha en omsättning på minst 10 mKr per år och kunna ha samarbete mellan 2-20 år. Urval Kundanpassad och differentierad marknadsföring Positionering Bra kvalité och goda kundrelationer trots otydliga tjänster

8 SWOT Styrkor Kompetens Bokslut veckovis Bra och starkt ledarskap Goda relationer till sina kunder Brett kontaktnät Svagheter Relativt litet företag Spretiga tjänster Möjligheter Nya marknader Konjunkturer Nya lagar Ny teknik Hot ”Sno” personal Extremt låga konjunkturer Kunder använder sig av substitut Efter i utvecklingen

9 Mål och Målpåverkande faktorer Mål till 2015 Öka omsättningen till 200 mKR Öka antalet anställda till 100 personer

10 Marknadsstrategi Tydliggöra tjänster Anställa hälften nyutexaminerade studenter samt personer med 5-6 års erfarenhet. Utbilda nyexaminerade studenter

11 Marknadsmix – Centigo AB Bakgrund Grundades år 2002 Ca. 170 st anställda Förändringsprojekt Produkt Business Wellness Juniorkonsultprogram Plats Huvudkontor i Stockholm och Malmö Internationellt Pris Satsar på felfria tjänster Påverkan Event

12 Åtgärdsförslag IT perspective Business perspective Strategy Operating model Shared Services/ Sourcing Program Management Tydligare tjänster Enligt figur Ny fördelning av tjänsterna Strategy10 % Operating Model30 % Services/Sourcing30 % Program Management30 %

13 Forts. Åtgärdsförslag Anställa personal Nyexaminerade studenter Personer med 5-6 års erfarenhet Hur ska vi nå dessa personer? Kontakta konsulter personligen Nova100

14 Budget

15 Uppföljning Enkäter Intern undersökning


Ladda ner ppt "PA CONSULTING GROUP AB. Bakgrund Internationellt konsultföretag inom management, innovation och IT Grundades I London år 1984 Aktiva i 35 länder “Top."

Liknande presentationer


Google-annonser