Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Sandberg Företagares synpunkter på systemet Kreativa grupper, upplägg och resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Sandberg Företagares synpunkter på systemet Kreativa grupper, upplägg och resultat."— Presentationens avskrift:

1 Lars Sandberg Företagares synpunkter på systemet Kreativa grupper, upplägg och resultat

2 Undersökta målgrupper • Äldre mellan 28-60 år • Kvinnliga företagare • Inomeuropeiska invandrare • Ungdomar mellan 19-28 år • Företag med utvecklingspotential

3 Frågor och diskussionsunderlag Presentation av deltagare, runt bordet, privat lite om företaget/idéer/ arbete. • Huvudfrågor Hur såg det ut när du kom på tanken att driva företag? Hur gick det till när du startade? Vad behöver du för att växa? Viken hjälp får du? Hur tar du hjälp av internet/verksamt.se. Delfrågor Hur hittar du hjälp? Vilka samarbeten söker du? Vilken kunskap söker du? Hur vill du att stöd skulle se ut när; -Du skulle starta, -I processen att komma igång, -Att driva företaget eller idén. Skapande Hur vill du ha hjälp när du ska till att starta? …i själva processen att komma igång?

4 Regionala fönstret på verksamt.se Länka till sidan från trovärdiga lokala aktörer. Vidare vill man kunna länka vidare från sidan till relevanta lokala aktörer. Lokala bidrag och utlysningar synliggörs överskådligt. Lokal uppdaterad lokal kalender Kunna presentera nya företag, t.ex. veckans eller månadens uppstartar. Diskussionsplats eller ett virtuellt nätverk Professionella aktörer istället inte bara offentliga, alt. annonser. Redaktionella delar med goda exempel (Genomgående är att man önskar information som är mer specifik för den situation man själv befinner sig i.) (Branschspecifik information) (Affärsmannaskap och grundläggande företagsekonomi) (Lästipps eller checklistor) (Kundtjänstfunktion)

5 Mönsteranalys

6 Resultat viktiga frågeställningar

7 1.Grundläggande företagsekonomi 2.Nätverk och mentorskap 3.Missnöje efter kontakt med systemet 4.Ungas speciella synpunkter på rådgivning 5.Hjälp med system och formalia 6.Individuell hjälp och rådgivning

8 1.Grundläggande företagsekonomi • Behov av grundläggande kunskap i företagsekonomi. • Nyttan av privata aktörer t.ex. kring ekonomi och redovisning. • Basala frågor: • Moms och skatter, • Bokföring, • Prissättning och löneuttag. • Efter några år: • Utveckla verksamheten? • Hur planerar man för tillväxt? • Hur bygger man värde? • Hur gör man exit för att komma vidare till nästa nivå?

9 2. Nätverk och mentorskap • Behov och fördelar med att tillhöra nätverk - Dela och ta del av erfarenheter - Nätverken som grund till att göra affärer • Skapas via personliga kontakter, utbildningar, inkubatorer eller mentorprogram • Anordna ett nätverk kan fungera som konsultativ försäljning • Slående hur gärna mer erfarna företagare delar med sig

10 3. Missnöje efter kontakt med systemet eller myndigheter • Inadekvat, felaktig eller missledande rådgivning • För generell eller bristfällig rådgivning • Frågeställningar som inte besvarats eller tappats mellan stolarna • Mallar, simuleringsverktyg, generella eller till fel bransch • Bristande rådgivning som mycket upprörande och det har starkt negativt påverkat upplevelsen av att starta företag

11

12 4. Ungas speciella synpunkter på rådgivning • Förnyelse per se • Allmän föryngring • Specifikt koppling mellan UF och fortsatt företagande • Individuellt bemötande och fokus på individen • Drivhuset är värdefullt

13 5. Hjälp med system och formalia • Kunskap om hur systemet fungerar • Hjälp att förstå och fylla i blanketter • Bristfälliga råd eller information är frustrerande • Osäkerhet relaterade till miljö-, byggnadstillstånd m.m.

14 6 Individuell hjälp och rådgivning (+/-) • Individuell hjälp • Smala frågor • Anpassat material • Inkubatorerna skapar värde • Individen viktigare än affärsplan och budget

15 Utbildnin g Förslag på fokusområden Nätverk Mentor- skap Råd/ stöd Enkla frågor Individuel l Råd/ stöd Unga Vilja/våga, Inställning till företagande Stöd till nätverk och företagare till företagare Lätta inkubatorer eller förinkubatorer för alla

16 Förslag på fokusområden Vilja/våga, Inställning till företagande Stöd till nätverk och företagare till företagare Lätta inkubatorer eller förinkubatorer för alla

17 Vidare arbete • Förstå behov utifrån målgrupp men också kvantifiera dessa • Inkludera företagare och medborgare i skapandet av processer, produkter och lösningar • Beskriv pch problematisera kring typ av rådgivning/stöd

18 Frågor till grupperna • Reflektera över hur den egna organisation kan utveckla sin verksamheten utifrån studiernas resultat. • Reflektera, nyansera och validera styrkor/svagheter

19 Frågor till grupperna • Reflektera över hur den egna organisation kan utveckla sin verksamheten utifrån studiernas resultat. • Strategi • Erbjudande • Utveckling • Samordning/styrning • Reflektera, nyansera och validera styrkor/svagheter • System • Undersökningar


Ladda ner ppt "Lars Sandberg Företagares synpunkter på systemet Kreativa grupper, upplägg och resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser