Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta med Greppa Näringen Anki Sjöberg, Lovanggruppen, november 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta med Greppa Näringen Anki Sjöberg, Lovanggruppen, november 2008."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta med Greppa Näringen Anki Sjöberg, Lovanggruppen, november 2008

2 Upplägget på rådgivningen •Rådgivningen indelad i moduler •Moduler planeras in under 3 år •1- 3 moduler per år •Först startbesök med växtnäringsbalans •Varva gärna växtodling, utfodring, bygg •Avslutande besök med växtnäringsbalans

3 Startbesök med växtnäringsbalans 1Aa Startbesöket är viktigt för att… • Informera och informeras. • Etablera förtroende. • Identifiera vad som är viktigast att jobba med på gården – för effektiv rådgivning.

4 Startbesöket… Innan besöket: •Förbered besöket genom att informera om vad som ska göras under besöket, ev. utevistelse, tidsåtgång, m.m. •(Skicka ut blanketter för växtnäringsbalansen) •Påminn om uppgifter som är bra att ha framme, tex vo-plan, markkartering, foderanalyser. inköp-och försäljning. •Miljöhusesyn

5 Startbesöket… Under besöket: • Ta en kort runda på gården, låt lantbrukaren få berätta om sin verksamhet. • Informera om syftet med Greppa Näringen, miljömålen, arbetsgången. • Informera om grundkurs/studiecirkel • (Gör en växtnäringsbalans.) • Identifiera viktiga områden att arbeta vidare med. • Gör en rådgivningsplan. Lägg in upprepad balans eller 1B för uppföljning.

6 Startbesöket… Efter besöket: • Tolka och förklara balansen. • Lista viktigaste åtgärderna för miljöförbättringar. • Rådgivningsplan med kommentarer. • Utvärderingsblankett ? • Distribuera till andra rådgivare vid behov. • Registrera på Greppa och skicka till LST.

7 Fortsatt rådgivning • Viktigt med individuell/gårdsanpassad rådgivning. • Underlättar om man redan tidigare informerat om vad som krävs, tex grovfoderanalyser m.m • Följ upp tidigare besök. • Helhetsgrepp- kontakt mellan olika rådgivargrupper. • Dokumentationer som underlättar för nästa rådgivare.

8 Att planera sin rådgivning •Ta hjälp av Greppas underlagsmaterial. •Ta hjälp av kollegor. •Kolla på exempel på rådgivningsbrev. •Gör upp mallar/checklistor att fylla i under besöket. •Startbesök och växtnäringsbalans kan göras under hela året. •Vissa moduler, tex 15A passar bäst under säsong.

9 Exempel på checklista/arbetsgång •Checklista Startbesök med växtnäringsbalans- 1Aa •Utdelning av Startpaketet •Genomgång av Greppa Näringens idé •Information om miljömålen och Miljöhusesyn •Bakgrundsbeskrivning av gården •Produktions inriktning:_______________________________________ •Antal djur/djurslag; kor, ungdjur:_______________________________ •Användning av tjurkalkalvar:__________________________________ •Inhysningssystem:__________________________________________ •Utfodringssystem:___________________________________________ •Grovfoderanalyser:__________________________________________ •Ensileringssystem:__________________________________________ •Antal hektar:_______________________________________________ •Hektar/gröda:______________________________________________ •Naturbeten:________________________________________________ •Gödseltyp:_________________________________________________ •Gödsellagringssystem:_______________________________________ •Gödselspridning, teknik och tidpunkt:____________________________ •Gödselanalys:______________________________________________ •Vårplöjning:________________________________________________ •Fånggrödor:________________________________________________ •Senaste markkartering:_______________________________________ •Greppa Näringen utbildning- studiecirkel eller tvådagars grundkurs: •Behov av växtskyddsrådgivning: •Områden med möjligheter till miljöförbättrande åtgärder: •Rådgivningsplan:

10 Att värva nya medlemmar •Viktigt att få med lantbruk i rätt målgrupp, framförallt djurtäta gårdar, som ej har annan rådgivning •Gratis rådgivning! •Tar inte mycket tid. •Individuellt och gårdsanpassat. •Lönsamma åtgärder.

11 Skapa en positiv rådgivningssituation •Lyssna! •Titta runt på gården, en runda i fält brukar ”lätta upp”. •Anpassa till brukarens kunskapsnivå. •Uppmuntra kring det som redan är bra. •Peka på t ex ekonomiska fördelar med miljöarbetet.

12 Lantbrukarnas åsikter och synpunkter •Greppa Näringen bemöts positivt. •Vill gärna se tydlig koppling till den enskilda gården. •Viktigt med ekonomi i åtgärderna

13 Vad vill lantbrukaren ha ut av rådgivningen? Exempel på synpunkter från mina utvärderingar •”Titta på bonden och hans förutsättningar och möjligheter” •”Ge så praktiska råd som möjligt” •”Fokus på lönsamma åtgärder- annars bortkastat” •”Se bondens gård med hans ögon och delge honom din kunskap” •”Var försiktig, tänk på att många bönder har en jobbig sits, inte minst ekonomiskt” •”Gårdsanpassning”

14 Mina erfarenheter av rådgivningen • Positiva möten • Lantbrukarna är oftast intresserade • Kunskapsnivån är redan hög hos många lantbrukare. • Mest nytta på gårdar som inte haft rådgivning tidigare • Balans mellan miljö- och produktionsrådgivning

15 Exempel på åtgärder •Flytgödselanalys •Grovfoderanalys •Markkartering •Minskade fosforinköp(40 skr/kg) •Minskad N-gödsling(17 skr/kg) •Överskotten i balanserna minskar


Ladda ner ppt "Att arbeta med Greppa Näringen Anki Sjöberg, Lovanggruppen, november 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser