Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin."— Presentationens avskrift:

1 Company/Dept, Author Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

2 Company/Dept, Author Fosfor Fosfor – både livsviktigt näringsämne och miljöbov ! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

3 Company/Dept, Author P-problemet P – Problemet ur olika perspektiv! 100% % ? Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept ,5 kg 0,5 kg 1 kg

4 Company/Dept, Author P-problemet grisproducent P – Problemet ur grisproducent perspektiv! Max 22 kg/ha Ny tillstånd fr o m: NU Annars fr o m: 2013 Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

5 Company/Dept, Author Foder ur P- perspektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

6 Company/Dept, Author Foder ur P- perspektiv 5,8 g/Kg 4,7 g/Kg Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

7 Company/Dept, Author Foder ur P- perspektiv 5,8 g/Kg 2 g/Kg 35% Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

8 Company/Dept, Author Fytinsyra Fosforn sitter fast i fytinsyran OPO 3 H 2 H 2 O 3 PO H2O3OH2O3O H2O3OH2O3O Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

9 Company/Dept, Author Fytinsyra II Fosforn sitter fast i fytinsyran Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

10 Company/Dept, Author Fytas det enzym som krävs för att frigöra P Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

11 Company/Dept, Author Många faktorer påverkar grisens P upptag om fodret utfodras torrt eller blött om det är värmebehandlat eller ej vilka råvaror som ingår innehåll av andra mineraler stöptider och restmängder innehåll av naturligt eller tillsatt fytas / UTSLÄPP antal grisar per år och stallplats foderutnyttjande MJ/kg tillväxt (kg foder/gris) Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

12 Company/Dept, Author Tillåt grisen vara P-effektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006 ÖverskottBrist

13 Company/Dept, Author Lantmännens fosforförsök försök 408 boxar ca 1200 grisar - 4% Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

14 Company/Dept, Author ”Låt inte P-snålhet bedra P-vishet” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

15 Company/Dept, Author Lantmännens fosforstrategi för slaktgrisfoder Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

16 Company/Dept, Author Vad gör grisproducenten? Fråga 1. Finns det en miljöpeng? Om man av lagstiftningssjäl inte behöver sänka fosforhalten i gödseln är det mest ekonomiskt att fortsätta att använda MCP som fosforkälla till grisarna. Helt krasst så är den fosforn som finns i gödseln billigare än om man köper den via ett fosforgödselmedel. Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

17 Company/Dept, Author Fytas ekonomiskt fördelaktigt? ”Lantmännen kommer att börja använda fytas till grisar så fort det är ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

18 Company/Dept, Author Sammanfattning P Det finns lösningar Många faktorer påverkar Titta på hela produktionen Iaktta försiktighet med suggor och smågrisar Lönsamhet är bästa moroten Önskemål : Inventering av fosforinnehåll i gödsel Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

19 Company/Dept, Author När blir det dags för lågproteinfoder igen? Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

20 Company/Dept, Author argument för lågproteinfoder 1.Mer spannmål 2.Friskare grisar 3.Bättre miljö ”ute” ”inne” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

21 Company/Dept, Author Två ytterligheter ur N-perspektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

22 Company/Dept, Author N varierar mycket - stor potentiel Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

23 Company/Dept, Author Sammanfattning N 1.Stor potential att spara N på många gårdar 2.”NTF konceptet” håller 3. Money talks….. Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

24 Company/Dept, Author Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin."

Liknande presentationer


Google-annonser