Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika djurslags metanproduktion Datainsamling för djurgård Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna uppgifter om växthusgasutsläpp per enhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika djurslags metanproduktion Datainsamling för djurgård Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna uppgifter om växthusgasutsläpp per enhet?"— Presentationens avskrift:

1

2 Olika djurslags metanproduktion

3 Datainsamling för djurgård Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna uppgifter om växthusgasutsläpp per enhet? Gäller speciellt för foder Djur: Antal platser, gödselslag, speciella data, ev betessäsong Stallgödsel: Spridningsteknik, -tidpunkt etc. Mängder Grödor: Areal, avkastning (N-gödsling) Jordart: mulljordar Annan/mer data när modellerna förfinas Mycket data från SiM/Greppa moduler etc.: NH 3 -förluster, N-utlakning, kol i mark(?) Vilka produkter? Hur mycket (kg, kWh…)? N2ON2O NH 3 Djurhållning, stallgödsel CH 4 Växtodling Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster

4 Mjölkgård, 170 kor 105 ha

5 Växthusgaser och kg Koldioxidekvivalenter CO 2 -ekv kg CO 2 -ekv KoldioxidCO 2 1 Metan CH 4 25 Lustgas N 2 O298

6 Varför ger nötkött större utsläpp? ›Metangasproduktion från fodersmältningen ›Låg fodereffektivitet – stora gödselmängder ›Få ungar jämfört med andra djurslag-lång startsträcka!

7 Bilden är från boken HUSDJUR-ursprung, biologi och avel (Björnhag mfl 1989) Fodrets väg!

8 Vad är speciellt med idisslare? ›4 magar ›Mikroorganismer-na skall utfodras

9 Varför bildar idisslare Metan CH 4 ? Kolhydraterna i fodret bryts ner av mikroorganismerna till enklare sockerarter som sedan omvandlas till fettsyror: ›Ättiksyra ›Propionsyra ›Smörsyra. Cellulosa tex kan endast brytas ner av mikroorganismer

10 Metanbildning forts Metanet bildas när fodret ”förjäses” syrefritt. När ättiksyra och smörsyra bildas, bildas samtidigt koldioxid och väte. Metanogena bakterier bildar sedan Metan CO 2 +4H 2 CH 4 + 2H 2 O

11 Metanbildning forts Metanbildningen ger mikroorganismerna energi men totalt sett förloras energi till idisslaren. Grovfoder ger mer metan då det bildas mer ättiksyra och smörsyra. Kraftfoder ger mer propionsyra och mindre metan. (bildning av propionsyra förbrukar väte)

12 Minskad Metanproduktion? ›Mer kraftfoder? ›Mer fett i foderstaten +förjäses inte i vommen +väte förbrukas om det är omättat -Kan hämma grovfodernedbrytning ›Metanhämmare(Rumensin) ej tillåtet i Sverige ›Vitlök? ›Vaccination ›Kängurubakterier ›Avel för mindre metanproduktion?

13 Effektivare produktion ger klimatsmartare produktion ›Kortare uppfödningstid-inkalvningsålder ›Låg kalvdödlighet ›Effektivare foderutnyttjande ›Klimatsmartare foder (mindre soja!?) ›Högre produktion ›Mindre foderspill ›Friskare djur ›Hållbarare djur

14 Klimatpåverkan, från fodersmältning och foder beror på uppfödningstid

15 Metan från kons fodersmältning, totalt och per kg produkt!

16 Utsläpp från produktion av olika fodermedel (data från SIKs fodermedelsdatabas, Flysjö mfl 2008, bearbetad av Maria Berglund HS Halland)

17

18 Grovfodret gör skillnaden! ›Ett grovfoder med högre smältbarhet, rätt råproteinvärde minskar in på kraftfodret och ger en lägre klimatpåverkan i foderstaten ›Metanproduktionen ökar inte vid högre Grovfoderintag när grovfodret är av hög kvalitet (Danielsson 2009)

19 Förslag på åtgärder för klimatsmartare utfodring ›Planera för bästa möjliga näringsvärde i det egenproducerade grovfodret ›Analysera alla partier av ditt grovfoder-dels för att kunna välja rätt kraftfoder-dels för att utvärdera din grovfoderodling ›Beräkna foderstater vid varje byte av foder

20 Åtgärder i övrigt ›Se över din växtodling/stallgödsel mm ›Se över din energianvändning Ha en plan och följ upp den!

21 Förändring i svensk nöt-population

22 Källa: Crutzen et al 1986, FAO 2007 Globalt har antalet nötkreatur ökat fyrfaldigt under 1900-talet


Ladda ner ppt "Olika djurslags metanproduktion Datainsamling för djurgård Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna uppgifter om växthusgasutsläpp per enhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser