Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Sätt rätt värde på vallfodret! Carolina Nilsson, Mjölkekonomi Svensk Mjölk Källor: Områdeskalkyler, Lönsam vallodling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Sätt rätt värde på vallfodret! Carolina Nilsson, Mjölkekonomi Svensk Mjölk Källor: Områdeskalkyler, Lönsam vallodling."— Presentationens avskrift:

1 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Sätt rätt värde på vallfodret! Carolina Nilsson, Mjölkekonomi Svensk Mjölk Källor: Områdeskalkyler, Lönsam vallodling av Nils Jafner, Modell för grovfodervärdering av Håkan Rietz samt samtal med ett flertal rådgivare.

2 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Produktionskostnad En beräkning av vad det kostar att producera vallen. Denna kostnad belastar djurproduktionen. På detta sätt kan man bedöma om djurproduktionen, som helhet, går med vinst.

3 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Vad kostar det att producera vallfoder?

4 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Vilka är de största kostnadsposterna? Maskinkostnader!! Avkastning Gödsling Markkostnad Tillkommer: Basmaskiner, lagerkostnad, inomgårdsmekanisering, arbete uttag ur lager, bevattningskostnader.

5 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Anlita maskinstation Total kostnadsminskning 32 öre Maskinkostnader minus 55% Förutsättningar: Maskinstationstaxa Slåtterkross 290 kr/ha Hackvagn 440 kr/ha Kostnader för traktor och lastmaskin belastar fortfarande kalkylen Arbetstiden reduceras med 50%

6 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Maskinsamarbete Total kostnadsminskning 13 öre Maskinkostnader minus 30% Förutsättningar: Slåtterkross och hackvagn används på dubbla arealen Slåtterkross 71 ha Hackvagn 35 ha Kostnader för traktor och lastmaskin är oförändrad

7 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ensileringsmedel Ensileringsmedel kostar 18 öre/kg ts och står för 12% av totala kostnaden Fördel + Mindre lagringsförluster + Smakligare foder Nackdel - Dyrt!

8 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Flytgödsel + mineralgödsel ger en kostnadsminskning på 6 öre. Förutsättningar: Spridningskostnad flyt 480 kr/ha Värde flytgödsel 10 kr / ton Ingen skördeförändring Näringsinnehåll flyt efter schabloner Inget värde för förrådsgödsling Mineralgödsel / Flytgödsel

9 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Avkastning Minus 1300 kg ts per ha ger 14 öre högre kostnad Förutsättningar: Lägre gödselgivor

10 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ersättningsvärde Ett sätt att skatta värdet av grovfodret. Med denna metod kan man avgöra hur effektiva de olika delarna av djurproduktionen (djuren kontra vallen) är. Det är också ett sätt att jämföra priser för grovfoder och kraftfoder.

11 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ersättningsvärde 1. Ersättningsvärde för energi och protein

12 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ersättningsvärde 2. Grovfodermatris

13 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ersättningsvärde Hög koncentration av energi är värdefullt! - Djuren orkar äta mer grovfoder vilket ger möjlighet till minskad kraftfodergiva. - Djuren orkar äta mer foder totalt vilket ger möjlighet till ett ökat totalintag av energi. - Ett högt grovfoderintag ger möjlighet till ett ökat kraftfoderintag utan risk för negativa hälsoeffekter.

14 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Ersättningsvärde 2. Grovfodermatris

15 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Gårdsexempel Tjurby ¨Plats för 100 tjurar mjölkras ¨Slakt vid 16-17 månader (300 kg) ¨Slaktbidrag, handjursbidrag, extensifieringsbidrag ¨1,4 DE per ha foderareal, 43 DE, 31 ha foderareal ¨31 ha * 6500 kg ts ger 202 ton ensilage per år ¨100 tjurar, 10 MJ ensilage (37%), går åt 105 ton per år ¨Vad gör Tjurby med resten av ensilaget ????

16 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Gårdsexempel Tjurby ¨Utfodring av en högra andel grovfoder ger större åtgång ¨Skörd vid högsta energi-innehåll kan ge lägre skördar ¨Vid ett energi-innehåll på 11 MJ i ensilaget kan foderstaten bestå av 53% vallfoder utan försämring av tillväxten ¨Då åtgår det 150 ton ensilage per år (jfr. 202 och 105 ton) Är det lönsamt?

17 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Gårdsexempel Tjurby

18 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Marginalkostnaden på Tjurby är 0,88 kr/kg ts. Förutsättningar: Tagit bort kostnader för mark och utsäde. Inga tillkommande kostnader. Ingen skördeförändring. Gårdsexempel Tjurby

19 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Gårdsexempel Tjurby Korn: 0,80 kr/kg Soja 3,06 kr/kg Ersättningsvärde utan kompensation för hög energikoncentration

20 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Gårdsexempel Tjurby Korn: 1,13 kr/kg Soja 3,06 kr/kg Ersättningsvärde utan kompensation för hög energikoncentration

21 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Fördelar: Billigare, mer betalt arbete, mer areal att fördela maskinkostnad på, djurhälsa. Nackdelar: Lika dyrt/Dyrare, mer (betalt) arbete, inget lagerutrymme, kräver maskininvesteringar, arbetsamt i ladugården, säljer hästhösilage Gårdsexempel Tjurby

22 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Grovfoderanalys kostar 2 öre per kg ts Förutsättningar: Fyra analyser totalt (två per skörd) a 475 kronor utslaget på 15 ha. Grovfoderanalys

23 Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Till slut…. Det går att påverka kostnaden för att framställa grovfoder! Kvalitén på grovfoder påverkar dess värde! Försämrar vallproduktionen ekonomin i din djurhållning??


Ladda ner ppt "Svensk Mjölks Rådgivarsajt, 030603 Sätt rätt värde på vallfodret! Carolina Nilsson, Mjölkekonomi Svensk Mjölk Källor: Områdeskalkyler, Lönsam vallodling."

Liknande presentationer


Google-annonser