Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stallgödsel till vall Bästa växtnäringsutnyttjande och ekonomi Hans Nilsson Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stallgödsel till vall Bästa växtnäringsutnyttjande och ekonomi Hans Nilsson Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Stallgödsel till vall Bästa växtnäringsutnyttjande och ekonomi Hans Nilsson Jordbruksverket

2 Stallgödsel till vall • Bästa växtnäringsutnyttjande – Påverkan av gödselns sammansättning – Påverkan av temperatur – Påverkan av spridningsteknik • Bästa ekonomi

3 Principbild •Minska avdunstningen •Rätt tidpunkt •Inte bara kväve – vn-balansen •God kontakt gödsel_mark viktigt

4 Högt utnyttjande av stallgödsel Minska avdunstning Temp Exponerad yta Grödans skydd pH-värdet God jordkontakt viktigt TillväxtTillväxt Små markskador Stort upptag Teknik Ts-haltTeknik, Tidpunkt Tidpunkt

5 Temperaturen och givans betydelse för NH 3 -avgången Svensson, 1993

6 Temperaturens påverkan

7 Tidpunkt på dagen (flytgödsel till vall; Frick & Menzi, 1977)

8 pH-värdet •pKa värde för NH 4 + är 9,24 vilket betyder att vid ph-värde 9,24 är hälften i ammoniak hälften i ammoniumform •pH-värde i –Flytgödsel ca 7 –Rötad flytgödsel ca 8 –Urin 8-9 NH3 + H + NH 4 +

9

10 Ts-haltens betydelse för NH 3 - avgången (Svensson, 1993)

11 % förlust av tillförd NH 4 -N 10 8 5 3 % ts Utspädning Klarenbeek & Bruins, 1990 Jmf svenska försök 50 % vatten gav ingen effekt (Elmquist, 1996)

12 Bevattning efter fastgödsel •Bevattning direkt efter spridning av fastgödsel minskade ammoniakemissionerna med ca 11% •Bevattning efter spridning av kletgödsel minskade ammoniakförlusterna med ca 30% (Rhode, Salomon & Rammer, 1995)

13 Grödans betydelse •Kortare gröda än 10 cm inget skydd och innebär därför ingen minskning i ammoniakavgång vid bandspridning jämfört med bredspridning •Höstvete högre än 20-30 cm gav däremot avgörande skyddande effekt och minskade ammoniakavgången (Sommer m.fl., 1997)

14 Olika spridningsteknik

15 Ammoniakförlust, nötflyt % av tillförd NH 4 -N Källa: ALFAM 2002

16 Spridningsförluster nötflytgödsel Källa: Life-ammonia

17 Spridning flytgödsel till vall, 2 tidpunkter, 3 tekniker Karlsson, Malgeryd & Rodhe, 1997

18 Släpslangar •Mindre yta och avdunstning •Ammoniumkvävet binds beroende på –sprickbildning –jordens bindningsförmåga (högre i lerjord) –gödselns ts-halt. Svinflyt rinner lättare än nötflyt •Möjliggör spridning i växande gröda på våren istället för på hösten

19 Nedmyllare •Liten exponerad yta •Ammoniumkvävet binds i marken •Viktigt att inte lägga större giva än vad som ryms i skåran. •Upp till 30 % högre kväveffekt men kostar ca 6 kr/m3. Kan dock försvaras i vallar

20 Ytmyllningsbillar, design

21 Dragkraft - arbetsdjup Huijsmans m.fl., 1998

22 Tubulerare från JTI •Mindre än 2 % förlust av ammoniumkvävet •Samma dragkraftsbehov som skivbill vid myllning på 5 cm djup

23 Skörd vall vid bred-resp. bandspridning Rodhe m.fl., 1988 JTI-rapport 93

24 Tidsplanering •Intressant att tömma behållarna i november före vinterspridningsförbudet –risk för strukturskador –risk för utlaknings och kvävgasförluster •Bättre strategi –vid höstspridning gör det tidigt så att vallen kan ta upp kvävet –sprid i stället under våren och utnyttja vid behov modern teknik vid sporrisk. •Hygienaspekten

25 Bästa ekonomi

26 Ekonomi, brytpunkter olika spridningstekniker, vall 1999 års prisnivå, exkl. kostnader för lager Rodhe & Rammer, 2002

27 Vad kostar markpackningen ? 1 2 3 4 100 200 300 400 1: 2 axlar, 15 ton (7.5 ton/axel), 1.0 bar 2: 2 axlar, 23 ton (11.5 ton/axel), 1.8 bar 3: 3 axlar, 15 ton (5 ton/axel), 1.0 bar 4: 3 axlar, 15 ton (5 ton/axel), 0.6 bar Kr/ha 4,79,74,43,6 Matjord Alv Förluster, kr per m 3 flytgödsel 13 m 3 18 m 3 13 m 3 20 % vårbruk, 50 % växande gröda, 30 % på hösten 30 ton/ha

28 Spridning i vall på sand Nötflyt med 1,8 kg N, 0,6 kg P & 3,6 kg K/ton Gröda Sprid- Teknik N-Effekt N-Effekt Markpack Värde tidpunkt (%) (kg/ton) (kr/ton) (kr/ton) -------------------------------------------------------------------------------------------- Vall Vårbruk band 70.0 1.3 -5.4 14.6 Vall Försommar band 40.0 0.7 -2.0 14.2 Vall Sen höst band 40.0 0.7 -2.0 14.2 Vall Tidig höst band 30.0 0.5 -1.1 13.9 Band 25 ton/ha, 12 m arbetsbredd, 2 axlar, däcktryck 2 bar, spridkostn 17 kr/m3 Myllare 25 ton/ha, 6 m arbetsbredd, 2 axlar, däcktryck 2 bar, spridkostn 23 kr/m3 Gröda Sprid- Teknik N-Effekt N-Effekt Markpack Värde tidpunkt (%) (kg/ton) (kr/ton) (kr/ton) -------------------------------------------------------------------------------------------- Vall Tidig höst nedmyllare 40.0 0.7 -2.2 8.0 Vall Försommar nedmyllare 50.0 0.9 -4.1 7.4 Vall Sen höst nedmyllare 50.0 0.9 -4.1 7.4 Vall Vårbruk nedmyllare 80.0 1.4 -10.9 4.4

29 Spridning i vall på ML Nötflyt med 1,8 kg N, 0,6 kg P & 3,6 kg K/ton Gröda Sprid- Teknik N-Effekt N-Effekt Markpack Värde tidpunkt (%) (kg/ton) (kr/ton) (kr/ton) -------------------------------------------------------------------------------------------- Vall Försommar band 40.0 0.7 -2.7 13.5 Vall Sen höst band 40.0 0.7 -2.7 13.5 Vall Tidig höst band 30.0 0.5 -1.6 13.4 Vall Vårbruk band 70.0 1.3 -8.3 11.7 Gröda Sprid- Teknik N-Effekt N-Effekt Markpack Värde tidpunkt (%) (kg/ton) (kr/ton) (kr/ton) -------------------------------------------------------------------------------------------- Vall Tidig höst nedmyllare 40.0 0.7 -3.2 7.1 Vall Försommar nedmyllare 50.0 0.9 -5.5 6.0 Vall Sen höst nedmyllare 50.0 0.9 -5.5 6.0 Vall Vårbruk nedmyllare 80.0 1.4 -16.6 -1.3 Band 25 ton/ha, 12 m arbetsbredd, 2 axlar, däcktryck 2 bar, spridkostn 17 kr/m3 Myllare 25 ton/ha, 6 m arbetsbredd, 2 axlar, däcktryck 2 bar, spridkostn 23 kr/m3

30 Matarslang


Ladda ner ppt "Stallgödsel till vall Bästa växtnäringsutnyttjande och ekonomi Hans Nilsson Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser