Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatkollen Torben Kudsk Jordbruksverket. Metan från fodersmältning Metan från gödsellager Lustgas från gödsellager Lustgas från mark Energianvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatkollen Torben Kudsk Jordbruksverket. Metan från fodersmältning Metan från gödsellager Lustgas från gödsellager Lustgas från mark Energianvändning."— Presentationens avskrift:

1 Klimatkollen Torben Kudsk Jordbruksverket

2

3 Metan från fodersmältning Metan från gödsellager Lustgas från gödsellager Lustgas från mark Energianvändning Koldioxidavgång från mark Källa: Berglund, M. et al. 2010. Rapport 2010:3 Agrifood economics centre i Sverige 2007 Jordbruket tillhör den icke handlande sektorn som ska minska utsläppen med 40% till 2020. Jordbrukets växthusgasutsläpp

4 Metan från fodersmältning Metan från gödsellager Lustgas från gödsellager Lustgas från mark Energianvändning Koldioxidavgång från mark Källa: Berglund, M. et al. 2010. Rapport 2010:3 Agrifood economics centre i Sverige 2007 Påverkan i andra länder -markanvändning -energianvändning -utsläpp i industri -avskogning… Jordbrukets växthusgasutsläpp

5 Jordbrukets klimatutmaningar Greppafokus i nuläget

6 Jordbrukets klimatpåverkan -inte som andras påverkan Metan från djurhållningen Lustgas från kväve Kol i mark Koldioxid från fossil energi Utsläpp från inköpta varor Stulit från Berglund, M. 2012. Powerpoint Presentation ” Jordbrukets klimatpåverkan”

7 Stor skillnad på produkters påverkan före gården N 2 O Lustgas direkt avgång • från mark • gödsel i stall och lager CH 4 Metan •från djurens fodersmältning, •i stall och lager Indirekt lustgasavgång efter läckage av NO 3 eller avgång av NH 3 till luften CO 2 Koldioxid Förbrukning • drivmedel • olja • El • Mineralgödsel Förlustvägar på gården

8 Mål för klimatrådgivningen i Greppa Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp Visa på storleksordningen av gårdens klimatpåverkan Visa gårdens möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra korta- och långsiktiga klimatåtgärder

9 ”klimatkretslopp”

10 Växtodlingsgård

11 Vikten av att spara kväve * * Yaras garanti klimatavtryck

12 Mjölkgård

13 Metan från idisslare Kolhydratomsättning hos idisslare (Björnhag m fl, 1989, teckning av Marie Stockman) CO 2 + 8 H  CH 4 + 2 H 2 O Väte frigörs när ättiksyra och smörsyra bildas. Väte förbrukas när propionsyra bilas. Väteöverskott  metan

14 Grisgård

15 Åtgärder för minskad klimatpåverkan I.Förbättrad produktivitet och effektivitet  Resurseffektiv, hög och jämn produktion.  Litet spill  Fokusera på KVÄVE, energi och foder. Foder Stallgödsel Foder Stallgödsel

16 Syfte med klimatrådgivningen Inspirera och motivera till Kostnadseffektiva klimatåtgärder Effektiv resursanvändning Anpassad produktion – miljömässigt hållbart Målbild för klimatarbetet i Greppa Vi sprider kunskap och inspiration Om klimatsmarta åtgärder på gården Vår rådgivning ger kunskap Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns klimatpåverkan

17 Vad innehåller klimatkollen? Gårdsbesök 2-3 h o uppfölj. tfn-samtal Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp Diskussion om: Stort o smått ifråga om utsläpp på gården Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården Översiktligt kring förutsättningar för produktion och avsättning av bioenergi Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Råd inför fortsatt klimatrelaterad rådgivning i och utanför Greppa

18 Vad krävs av en klimatrådgivare? Förmåga att Förmedla kunskap på bredden och djupet kring åtgärder för att minska klimatpåverkan Beskriva potentialen att minska klimatpåverkan på olika typer av gårdar Diskutera övergripande strategier för gården Beskriva kostnader/ekonomi/lönsamhet för åtgärder Se till helheten kring åtgärders effekt på andra miljömål Samarbete/kommunikation med andra rådgivare som möter Greppas lantbrukarmedlemmar

19 Klimat i Greppa Näringen Moduler med stark koppling till klimat Kvävestrategier (olika typer) Bördighet/markpackning Växtnäringsbalanser Grovfoderproduktion Betesstrategi Utfodringsrådgivning (nöt, gris) Byggrådgivning Energieffektivisering Klimatmoduler Klimatkollen 20A växtodlingsgårdar Klimatkollen 20B djurgårdar Övriga moduler med indirekt klimatkoppling Test av mineralgödselspridare Precisionsodling

20 Att bli klimatrådgivare Vilja att förkovra sig och att löpande uppdatera sina kunskaper inom klimatområdet och delta i utbildningar som hålls Grundkurs 2 dagar (nu) Uppföljning 1 dags Klimatkollenkurs Beräkningsverktyg- utbildning via web Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg

21 Klimatutbildningar på gång Rådgivarutbildning klimat Grundkurs ”Jordbruket o klimatet” idag + om ett år vid behov Utbildningar i nytt beräkningsverktyg för klimatgasutsläpp (CoFoten) via web Klimatkollenkurs i Jönköping (April) Erfakurs beräkningsverktyg och klimatkollenrådgivning. Klimatmärkning (samarbete Sigill/KRAV) Energikartläggning (i LRF:s regi)

22 Vad är annars på gång? Vidareutveckling Kunskapsunderlag Samarbete/dialog med Klimatmärkningsprojektet Förberedelse projekt nytt webverktyg för STANK in Mind (vn-balanser) Ny modul Fördjupning klimat för djurgårdar Energieffektivisering i jordbruket


Ladda ner ppt "Klimatkollen Torben Kudsk Jordbruksverket. Metan från fodersmältning Metan från gödsellager Lustgas från gödsellager Lustgas från mark Energianvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser