Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsverktyg info Klimatkollen 2011-09-07. Vad behövs för att bli godkänd som användare av beräkningsverktyget? Delta i denna webkurs Gör övningsuppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsverktyg info Klimatkollen 2011-09-07. Vad behövs för att bli godkänd som användare av beräkningsverktyget? Delta i denna webkurs Gör övningsuppgift."— Presentationens avskrift:

1 Beräkningsverktyg info Klimatkollen 2011-09-07

2 Vad behövs för att bli godkänd som användare av beräkningsverktyget? Delta i denna webkurs Gör övningsuppgift – mjölkgård Rätta själv mot facit som vi ligger i kursmappen Hör av dig till Torben eller Maria om du behöver hjälp torben.kudsk@jordbruksverket.se torben.kudsk@jordbruksverket.se Lägg in data för en egen valfri gård skicka in den för rättning till maria.berglund@vxa.se med kopia till torben.kudsk@jordbruksverket.semaria.berglund@vxa.setorben.kudsk@jordbruksverket.se När filen blivit rättad och genomgången av Maria Berglund och Maria underrättat Jordbruksverket är man  ”godkänd”. OBS! Om det är en Klimatkollen på riktigt skicka in den rättade filen till klimatkollen@jordbruksverket.seklimatkollen@jordbruksverket.se

3 Skicka klara filer till Jordbruksverket Eftersom vi än så länge inte kan lagra filer direkt i Greppas administrativa system får vi hantera beräkningsfiler manuellt via mejl så länge. Det är viktigt att ni skickar in filerna för att vi ska kunna göra uppföljning och statistik över data så ni får bättre underlag framöver. Skriv i kommentarsrutan med info om gården om det är någon särskild indata som är osäker. Skicka filen till klimatkollen@jordbruksverket.seklimatkollen@jordbruksverket.se

4 Namngivning av filer VIKTIGT! Döp varje beräkningsfil enligt följande: ÅÅMMDD__20A_SAM-nummer eller ÅÅMMDD_20A_namn på brukaren Exempel: 110211_20A_2222.xls/xlsx Om du har flera alternativ för samma gård skriv till alt1, alt2 i slutet men skicka in den fil som ska användas för uppföljning Se instruktion och handledning till verktyget som ligger på webben under klimatkollen

5 Rådgivningsbrev Skicka gärna en kopia på rådgivningsbrev Klimatkollen till Jordbruksverket också – förutom till din länsstyrelse och lantbrukare Vi behöver exempel! Skicka till klimatkollen@jordbruksverket.seklimatkollen@jordbruksverket.se

6 När du behöver hjälp Kontakta Maria! Problem? Om du känner osäkerhet kring din beräkning för en gård eller har problem med beräkningarna så kontakta Maria Berglund i första hand via mejl maria.berglund@vxa.se maria.berglund@vxa.se tel:035-465 22

7 Slutligen Ny versioner av beräkningsverktyget Torben skickar ut. Sprid ej filen utan hänvisa till Jordbruksverket så att vi vet vilka vi ska skicka ny version till. Indatablankett för insamling av data, övningsuppgift mm ligger på webben Försök avsluta kursen och övningsuppgiften inom några veckor.

8 Feedback Vi vill och behöver ha feedback från er!! Har du en idé kring hur verktyget kan förbättras! – mejla Torben: torben.kudsk@jordbruksverket.se


Ladda ner ppt "Beräkningsverktyg info Klimatkollen 2011-09-07. Vad behövs för att bli godkänd som användare av beräkningsverktyget? Delta i denna webkurs Gör övningsuppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser