Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till en kort presentation av MPS, en ORR®-produkt från ITERIT AB. MPS, material och produktionsstyrning, ett hjälpmedel för administrationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till en kort presentation av MPS, en ORR®-produkt från ITERIT AB. MPS, material och produktionsstyrning, ett hjälpmedel för administrationen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till en kort presentation av MPS, en ORR®-produkt från ITERIT AB. MPS, material och produktionsstyrning, ett hjälpmedel för administrationen av tillverkningen. Beskrivningen innehåller 8 bilder. Tryck Escape om du vill avbryta presentationen.

2 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 2 När MPS-programmet startas visas en meny där val kan ske. Varje knapp på bilden visar ett arbetsområde. Knappen System hanterar kringrutiner som behövs för programmet. Säkerhetskopior hanteras och sammankopplingen med SPCs-programmet Administration 2000 utförs i denna rutin. Installationen kan ske i nätverk eller på en fristående dator.

3 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 3 Den här bilden visas när man har tryckt på knappen Artikel. Flikar visar information som beskriver en artikel. Alla artiklar hämtas från SPCS administration varje gång bilden öppnas. För att en artikel ska kunna föras över till MPS-programmet måste den i SPCS Administration vara märkt som lagervara. Flikarna innehåller information som bland annat visar hur en artikel anskaffas, vad den består av och aktuellt lagersaldo. En mycket enkel kalkyl kan tas fram för tillverkningen och In-går-i analys kan utföras liksom en nedbrytning av en produkt. Uppföljning av tillverkning kan ses.

4 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 4 Knappen Planering används för att planera för tillverkning. Rutinen fungerar så att en kö skapas med förslag. Från kön väljs ett ärende som godkänns för tillverkning. När godkännadet sker tas material som behövs ut från lagret och en tillverkningsorder skrivs ut som underlag för arbetet. Kön med förslag skapas endera genom att ange en artikel under Artikelval och därefter trycka på knappen Skapa kö via urval. Som alternativ kan knappen Skapa kö via beställningspunkter användas. Då kontrolleras alla artiklar med typen Egen. Är lagret mindre än beställningspunkt skapas ett förslag. Det går också bra att direkt välja knappen Kö tillverkningsorder. Knappen Artikelsaldo visar aktuellt lagersaldo.

5 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 5 Knappen Tillverkning används för att nå rutinen som behandlar en godkänd tillverkningsorder. En godkänd tillverkningsorder är under arbete. Bilden som visas innehåller Flikar där arbete kan ske på en godkänd tillverkningsorder. Bland annat Avslut kan göras här av en godkänd tillverkningsorder. I samband med avslutet samlas informationen för uppföljningen av tillverkningen. Några flikar visar listor med aktuella och avslutade tillverkningsorder.

6 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 6 Knappen Lager innehåller rutiner för att visa lagerstatus och utföra prisberäkning. Lagerrörelser måste journalföras enligt de regler som gäller för lagerhanteringen i SPCS administration för att lagret ska kunna värderas på ett riktigt sätt. Fliken Historik visar en artikels händelser i mps-programmet.

7 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 7 Fliken utskrifter ger tillgång till rapporter som kan skrivas ut. Produkter i arbete visar artiklar som finns på godkända men ej avslutade tillverkningsorder. Rapporten visar enbart artiklar som tagits ut ur lager ej arbete eller ställkostnader. Rapporten är ett bra underlag för att fastställa lagervärdet, för pågående arbete vid ett periodavslut. De artiklar som finns kvar i lagret fastställs via lagerhanteringen i SPCS administration.

8 MPS, en ORR Ordning Reda Resultat®-produkt från Iterit AB 8 Slut på presentationen av MPS.. Tack för att du tog dig tid att se presentationen och varmt välkommen att kontakta Iterit AB för ytterligare information, vi svarar gärna på frågor. E-postadress info@iterit.se.info@iterit.se Under knappen Varför MPS visas nyttan med att använda MPS. En användarhandledning finns under knappen Beskrivning. Tryck Escape om du vill avbryta presentationen.


Ladda ner ppt "Välkommen till en kort presentation av MPS, en ORR®-produkt från ITERIT AB. MPS, material och produktionsstyrning, ett hjälpmedel för administrationen."

Liknande presentationer


Google-annonser