Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret"— Presentationens avskrift:

1 Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret

2 Innehåll Införa ett affärssystem Kommer ni ihåg ??? Företaget KoS
Viktigt för uppgiften Grundregister Förslag tillverkningsorder / inköpsorder Inköp Försäljning Inventering och Lagerrapporter Redovisning / Inlämningsdokument

3 Införa ett affärssystem
Riskabelt och komplext projekt. Hantera och centralisera all datorisering av en organisation i en databas. Anpassat affärssystem. Bättre produktivitet och effektivitet. Implementering leder ofta till att arbetssätt förändras. Lönsamma system.

4 Anbud Leverantör Förråd Produktion Lager Kund Utlägg av tillv.order
Behovsanalys Utlägg Inköpsorder Behovsanalys Reserv. Av material och kapacitet Anbud Försäljning Leveransplan Egna Företaget Leverantör Förråd Produktion Lager Kund Mtrluttag till produktion Färdigrapp tillverkn. Lev från leverantör Ankomstreg. Leveranser till kund Rapport utf. operationer Betalning från kund Fakturaktrl Faktura Efterkalkyl Fakturering Levreskontra Förkalkyl Kundreskontra Löner Redovisning Anläggn.redov.

5 Följa händelserna kring produktgruppen telefoner.
Företaget KoS Etablerat ett nytt centrallager. Tidigare manuella rutiner ska ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna börjar bli alldeles för stora för att hanteras manuellt. Effektivisering av verksamheten som helhet. Ekonomiskt lönsam redan efter ca månader. NI SKA: Följa händelserna kring produktgruppen telefoner.

6 Viktigt för uppgiften Läs uppgifterna ordentligt.
Gör aldrig något som inte uttryckligen står i instruktionerna. Använd skrivare Dopdf för att skapa .pdf-fil. I SWELOG förflyttar man sig mellan fält med tab tangenten.

7 Grundregister Leverantörer Inköp – Grundregister - Leverantör
Produktgrupper MPS – Grundregister - Produktgrupp Lagerställe Gemensamma-Stödtabeller-Generella-Lagerställe Artiklar MPS-Grundregister-Artikel Arbetsdagskalender Gemensamma – Arbetsdagskalender Kunder Försäljning – Grundregister - Kund

8 Förslag Tillverkningsorder / Inköpsorder
Tillverkningsorder MPS – Tillverkningsorder – Förslag tillverkningsorder Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Förslag inköpsorder Sätt status till ”Klar”

9 Inköp Skapa Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Förslag inköpsorder – Ändra/Överför förslag Utskrift Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Utskrift inköpsorder Godsmottagning Inköp – Godsmottagning och Mott.kontroll - Godsmottagning

10 Försäljning Skapa Kundorder Försäljning – Ordermottagning – Registrera Kundorder Utskrift Plocklista Försäljning – Utleveransrutin – Utskrift Plocklista Leverans till Kund Försäljning – Utleveransrutin – Leverans till Kund Utskrift Följesedel Försäljning – Utleveransrutin – Utskrift Följesedel

11 Inventering och Lagerrapporter
Inventering MPS – Inventering – Rapportera Inventeringsresultat Lagervärde MPS – Rapporter - Lager Lagerhistorik MPS – Lagerstyrning - Lagerhistorik

12 Redovisning / Inlämningsdokument
Resultat Rapport (Köpta artiklar)- Förslag inköpsorder Förslag Överföringsrapport - Skapade inköpsorder från förslag Inköpsorder – Utskrift av inköpsorder Lista inleverans per lagerplats – Godsmottagningsrapport Saldokontroll – Övning 9 i dokumentet Plocklista – Utskrift av plocklista, två kundorder Följesedel – Utskrift av följesedel, två kundorder Resultat Rapport (Köpta artiklar)– Förslag inköpsorder Inventeringsresultat – Utskrift av inventeringsresultat Lagervärdelista (Standard) – Utskrift av lagervärdelista Lagerhistorik – Utskrift av lagerhistorik Dokumenten skrivs ut på skrivare Dopdf för att skapa .pdf.-fil. Döp dem förslagsvis med siffror som ovan. Ska mailas till ett mail per grupp.


Ladda ner ppt "Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret"

Liknande presentationer


Google-annonser