Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret."— Presentationens avskrift:

1 Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret

2 Innehåll •Införa ett affärssystem •Kommer ni ihåg ??? •Företaget KoS •Viktigt för uppgiften •Grundregister •Förslag tillverkningsorder / inköpsorder •Inköp •Försäljning •Inventering och Lagerrapporter •Redovisning / Inlämningsdokument

3 Införa ett affärssystem •Riskabelt och komplext projekt. •Hantera och centralisera all datorisering av en organisation i en databas. •Anpassat affärssystem. •Bättre produktivitet och effektivitet. •Implementering leder ofta till att arbetssätt förändras. •Lönsamma system.

4 •Leverantör•Förråd•Produktion•Lager•Kund Egna Företaget Leveransplan Försäljning Anbud Betalning från kund Leveranser till kund Fakturering Kundreskontra Anläggn.redov. Redovisning Behovsanalys Reserv. Av material och kapacitet Utlägg av tillv.order Behovsanalys Färdigrapp tillverkn. Mtrluttag till produktion Rapport utf. operationer Efterkalkyl Förkalkyl Löner Utlägg Inköpsorder Lev från leverantör Ankomstreg. Faktura Fakturaktrl Levreskontra

5 Företaget KoS •Etablerat ett nytt centrallager. •Tidigare manuella rutiner ska ersättas av ett administrativt affärssystem. •Volymerna börjar bli alldeles för stora för att hanteras manuellt. •Effektivisering av verksamheten som helhet. •Ekonomiskt lönsam redan efter ca 12-13 månader. NI SKA: Följa händelserna kring produktgruppen telefoner.

6 Viktigt för uppgiften •Läs uppgifterna ordentligt. •Gör aldrig något som inte uttryckligen står i instruktionerna. •Använd skrivare Dopdf för att skapa.pdf-fil. •I SWELOG förflyttar man sig mellan fält med tab tangenten.

7 Grundregister •Leverantörer Inköp – Grundregister - Leverantör •Produktgrupper MPS – Grundregister - Produktgrupp •Lagerställe Gemensamma-Stödtabeller-Generella-Lagerställe •Artiklar MPS-Grundregister-Artikel •Arbetsdagskalender Gemensamma – Arbetsdagskalender •Kunder Försäljning – Grundregister - Kund

8 Förslag Tillverkningsorder / Inköpsorder •Tillverkningsorder MPS – Tillverkningsorder – Förslag tillverkningsorder •Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Förslag inköpsorder Sätt status till ”Klar”

9 Inköp •Skapa Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Förslag inköpsorder – Ändra/Överför förslag •Utskrift Inköpsorder Inköp – Inköpsorder – Utskrift inköpsorder •Godsmottagning Inköp – Godsmottagning och Mott.kontroll - Godsmottagning

10 Försäljning •Skapa Kundorder Försäljning – Ordermottagning – Registrera Kundorder •Utskrift Plocklista Försäljning – Utleveransrutin – Utskrift Plocklista •Leverans till Kund Försäljning – Utleveransrutin – Leverans till Kund •Utskrift Följesedel Försäljning – Utleveransrutin – Utskrift Följesedel

11 Inventering och Lagerrapporter •Inventering MPS – Inventering – Rapportera Inventeringsresultat •Lagervärde MPS – Rapporter - Lager •Lagerhistorik MPS – Lagerstyrning - Lagerhistorik

12 Redovisning / Inlämningsdokument 1.Resultat Rapport (Köpta artiklar)- Förslag inköpsorder 2.Förslag Överföringsrapport - Skapade inköpsorder från förslag 3.Inköpsorder – Utskrift av inköpsorder 4.Lista inleverans per lagerplats – Godsmottagningsrapport 5.Saldokontroll – Övning 9 i dokumentet 6.Plocklista – Utskrift av plocklista, två kundorder 7.Följesedel – Utskrift av följesedel, två kundorder 8.Resultat Rapport (Köpta artiklar)– Förslag inköpsorder 9.Inventeringsresultat – Utskrift av inventeringsresultat 10.Lagervärdelista (Standard) – Utskrift av lagervärdelista 11.Lagerhistorik – Utskrift av lagerhistorik Dokumenten skrivs ut på skrivare Dopdf för att skapa.pdf.-fil. Döp dem förslagsvis med siffror som ovan. Ska mailas till lotta@swelog.nu ett mail per grupp.lotta@swelog.nu


Ladda ner ppt "Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Akt 2 – Administration av lagret."

Liknande presentationer


Google-annonser