Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maximo Användarmöte våren 2006 Utökad inköpsfunktionalitet I MXES Thommy Sjölander Gunnar Gustavsson Sven Öhman, Ahlsell 5 - 6 April, 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maximo Användarmöte våren 2006 Utökad inköpsfunktionalitet I MXES Thommy Sjölander Gunnar Gustavsson Sven Öhman, Ahlsell 5 - 6 April, 2006."— Presentationens avskrift:

1 Maximo Användarmöte våren 2006 Utökad inköpsfunktionalitet I MXES Thommy Sjölander Gunnar Gustavsson Sven Öhman, Ahlsell 5 - 6 April, 2006

2 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 2 Agenda  Ny / förbättrad funktionalitet  AO - Skapa inköpsbehov från planeringsbild  Kontrakt/avtal  Inköp – IR / IO  Fakturahantering  E-handel  Workflow  Demo av arbetsflöden  IO flöde med workflow: Kontrakt – Avrop – Inleverans – Fakturering  E-handel: AO – katalogsökning – IR/IO – Inleverans - Faktura  E-handel: Behovsanmälan – Katalogsökning Ahlsell – Skapa behov  E-handel: RFQ – Utskick – Lev svarar – Skapa IO  Summering  Frågor från workshop med svar

3 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 3 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Arbetsorderhantering  Bereda och planera alla behov  Material  Tjänster  Verktyg  Tjänstekatalog  Söka material/tjänst i kataloger  Skapa IR/IO för planerade tjänster tillsammans med direkt uttag material

4 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 4 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Kontraktshantering  Kontraktstyper  Masterkontrakt  Inköpskontrakt  Prisavtal  Ramavtal  Inköpsavtal  Programvara licens  Hyra och leasing  Service och garanti  Arbetskostnad  Revisionshantering  Godkännande och bevakning  Betalningsplaner  Kan skapa faktura – Payment on receipt / Self billing

5 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 5 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Inköp – Behovsanmälan, IR & IO  Nya radtyper – standardtjänst, verktyg  Hantering av varugrupper och varukoder (Commodity Codes)  Söka material/tjänst i kataloger  Betalnings- och andra villkor  Leveransadress på radnivå  Kontrakt och kontraktsrader kan nås direkt  Godsmottagning i separat applikation

6 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 6 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Fakturahantering  Leverantör kan bytas jämfört med IO  Bättre möjlighet till Payment on receipt genom hantering via kontrakt  E-faktura för e-handelsleverantörer  E-faktura för övriga leverantörer

7 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 7 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  E-handel  Sökning i externa kataloger  Leverera IO elektroniskt  Direkt till leverantörs ordersystem  Leverantör hämtar IO via meddelande i mail  Leveransbekräftelse elektroniskt  ASN elektroniskt  Faktura elektroniskt  Elektronisk offertförfrågan  Leverantör meddelas via mail att förfrågan finns  Leverantör besvarar förfrågan  Leverantörssvar läses in i Maximo automatiskt

8 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 8 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Workflow och escalation  För styrning av godkännande av AO  IO skapas för såväl direkt material som för tjänster  Finns avtal kan IO godkännas och skickas automatiskt  Inköp – Behovsanmälan, IR & IO  Styrning av godkännande och attest  Multipla godkännande möjliga  Finns avtal kan IO godkännas och skickas automatiskt  För styrning av faktura godkännande/attest  Styrning och bevakning av fakturaprocessen  Multipla godkännande möjliga  Offertförfrågan  Styrning och bevakning av förfråganprocessen

9 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 9 Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Demo av arbetsflöden

10 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 10 Uppsummering - Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Skapa och bereda AO  Allt kan göras i en och samma applikation  Rätt kostnad redan vid planering  AO godkänns i Work Flow  IO automatisering  Då avtal finns skapas och skickas IO direkt, attestregler hanteras i Work Flow  E-handel  IO levereras i realtid till leverantören  Orderbekräftelse går direkt in i Maximo  ASN erhålles direkt då gods skeppas och används som inleverans vid godkännande av antal

11 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 11 Uppsummering - Utökad inköpsfunktionalitet i MXES Fakturahantering  E-faktura, faktura huvud och rader går direkt in i Maximo. Endast avvikelser behöver hanteras manuellt  Payment on receipt / self billing, faktura skapas automatiskt.  E-faktura kan hanteras även för leverantörer som ej får IO elektroniskt  SOX – Sarbanes & Oxely  Regelverk för Ansvar – Befogenheter  Maximo är utvecklat för att kunna hantera regelverket inom SOX

12 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 12 Uppsummering - Utökad inköpsfunktionalitet i MXES E-handel  Hosted application (man köper tillgänglighet)  Kostnad: 16.000 kr / månad för upp till 20 leverantörer  Ytterligare leverantöre kostar 800 kr / månad  E-RFQ prissätts separat baserat på volym/frekvens

13 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 13 Uppsummering - Utökad inköpsfunktionalitet i MXES  Erbjudande  3 månader gratis (48.000 kr)  Beslut om e-handel tas innan nästa Användarmöte (hösten 2006)  Bindningstid minst 12 månader  E-RFQ ingår ej

14 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 14 Frågor och svar från workshopen  FRÅGA 1  Byte av leverantör på faktura. Hur hanteras detta rent transaktionsmässigt, inleveransen pekar ju mot en annan leverantör.  Svar - Inleveranskostnaden bokas normalt på ett väntekonto som är gemensamt för alla leverantörer. Detta konto bokas därefter ner oavsett från vilken leverantör fakturan senare kommer.  FRÅGA 2  Fakturaadress per IO-rad?  Svar - Fakturaadress samt Leveransadress sätts upp i systeminställningarna för respektive site. På IO-raden refererar man till siten och då hämtas adresserna från angivna värden i systeminställningarna.  FRÅGA 3  Hur går det att hantera rabatt trappor på inköpsorder?  Svar – Detta hanteras via Prisavtal. På Prisavtalet anges separata rader för kvantiter och pris kopplat till rep. Kvantitet. T ex 10 st á 50 kr, 20 st `45 kr etc. Dessa priser används därefter då man skapar IO mot avtalet.

15 ©2005 MRO Software, Inc. CONFIDENTIAL 15 Frågor och svar från workshopen, forts  FRÅGA 4  Hur hanteras satser med avseende på hantering av priser och saldo?  Svar – Pris hanteras endast på satsnivå. Det innebär att om man lägger en ”satsartikel” på en inköpsorder så finns det bara pris på satsartikeln, inget separat pris för de ingående artiklarna.  Saldomässigt hanteras satsartikeln som en separat artikel med eget saldo. Saldo för de ingående artiklarna in går ej respektive ingående artikels saldo.


Ladda ner ppt "Maximo Användarmöte våren 2006 Utökad inköpsfunktionalitet I MXES Thommy Sjölander Gunnar Gustavsson Sven Öhman, Ahlsell 5 - 6 April, 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser