Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument Håkan Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument Håkan Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument Håkan Carlsson

2 Agenda  Nyheter i CRM  Kontakt  Aktivitet  Dokument  Projekt

3 Nyheter i CRM  Kontaktmodulen  Kontaktpersonfokus  Du kan nu söka direkt efter kontaktpersoner och inte endast kontakter  Fördelar:  Behöver inte fråga efter företagsnamn– mer professionellt One – to - One  Snabbare sökning  Behöver inte använda tidskrävande filter

4 Nyheter i CRM  Kontaktmodulen  Diverse förbättringar kontaktmodulen  Effektivare underhåll av dina kontakter, pga. ny vägvisare för uppdatering av status, grupp och många andra fält.  Fördelar:  Mycket enkelt att uppdatera alla kontakter om man t.ex. vill ändra påminnelseavgiften från 50 kr till 60 kr  Ökad flexibilitet vid bearbetning av kontakter, t.ex. vid utskick av DM/kampanjer /infobrev/ grupp e-mail /grupp aktiviteter

5 Nyheter i CRM  Kontaktmodulen  Anpassa modulen  Användaren kan anpassa modulen efter sina egna behov.  Fördelar:  Ökad individuell anpassning = ökad effektivitet och användarvänlighet

6  Aktivitetsmodulen  Förbättringar i aktivitetsmodulen  Effektivare hantering av aktiviteter  Enklare att ändra/lägga till kontaktpersoner  Möjlighet att koppla aktivitet mot offert/order och inköp  Avancerad duplicering av aktiviteter  Fördelar:  Snabbare och mer integrerad behandling/flöde av försäljningsinformation  Möjlighet att arbeta från ett fönster => Mer effektivt  Skiljer oss från andra programleverantörer Nyheter i CRM

7  Aktivitetsmodulen  Förbättrad kalender funktion  Gemensam kalender för anställda och resurser  Möjlighet att öppna andra anställdas kalender  Mer information kan överföras till Outlook från aktiviteten  Fördelar:  Kan säljas in som en professionell dagbok/kalenderlösning – både som stand-alone och tillsammans med MS Outlook  Möjlighet att ha insyn i andra anställdas kalendrar – bättre informationsflöde => Mer effektivt  En förbättrad och mer effektiv vardag för företag som använder både och MS Outlook Nyheter i CRM

8  Dokumentmodulen  Möjlighet att anpassa modulen efter egna behov  Flera kopplingsfält i dokumentmallarna  Förbättrad mall hantering  Import av alla filtyper  Duplicera från Word till PDF  Skapa dokument till anställda  Fördelar  Möjlighet att anpassa modulen för enskild användare => Ökad användarvänlighet och effektivare arbetsrutiner  Ökade möjligheter att använda mallar skapade genom Mamut t.ex. skapa kontrakt  Import av alla filtyper gör det möjligt att koppla t.ex. ritningar, tekniska beskrivningar till kontakter och projekt.  PDF: Skapa och lägg t.ex. ut professionella produktbeskrivningar, serviceblanketter, osv. på företagets hemsida eller som bilagor i mail.  Förbättrad mall hantering gör det möjligt att koppla brev till anställda och kunder.

9 Nyheter i CRM  Sök/urval & rapporter  Förbättrad Sök / urval  Nya rapporter – bl.a. mot projekt  Fördelar  Nya sök/urval gör det enklare och mer effektivt att ta ut rapporter, analysera och bearbeta t.ex. DM utskick.  Flera sök och urvalsmöjligheter öppnar för en mer effektiv korsfiltrering/analys av information

10 Frågor?


Ladda ner ppt "Mamut Business Software 9.0 Nyheter & Försäljningsargument Håkan Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser