Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärssystem  Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra  Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärssystem  Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra  Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget."— Presentationens avskrift:

1

2 Affärssystem

3  Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra  Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget som tillför enkelhet och som optimerar företagets interna processer • Allt för det papperslösa kontoret • Fördefinierade arbetsprocesser • Alla företagets datamängder hanteras i ett system • Stödjer alla processer i företaget • PC och MAC kompatibelt

4 Valentis består av sex olika moduler Under de olika modulerna finns det olika register som är anpassade för respektive modul Vi kommer att gå igenom de olika modulerna var för sig. Vi böjar med marknadsmodulen Så här ser startsidan ut när du har loggat in i systemet

5 Prislistor Marknad Företagsregister Marknadsmodul Modulen består av tre delar, som i sin tur innehåller olika register

6  Företagsregister  Med möjlighet att hålla reda på alla dina kontakter  Information om • Kundens objekt • Försäljningsstatistik • Referenser  Avtalade kontrakt  Spara generell och specifik information  Historik och statistik  Rabattmatris med olika variabler beroende på eventuella avtal eller kampanjer Detta kallar vi listvyn. För enkelhetens skull så ser listvyn likadan ut i hela systemet. Här kan du enkelt söka, förändra eller göra urval. Eller varför inte köra aktivitet på ditt urval. Postvyn med information kring kunden eller leverantören. Du har i företagsregistret fyra olika sidor med information. Med de olika menyerna så kan du lätt förflytta dig mellan de olika registerna. Bara att välja Visa…. Så kommer du enkelt till det företagets relaterade händelser, order osv. Detta visas i ett nytt fönster

7  Stödjer hela marknadsprocessen  Förfrågan registreras på kund, detta blir direkt ett projekt för vidare behandling  Händelse hjälper marknadsavdelningen att hålla sig uppdaterad med sina kunder  Färdiga mallar som lätt kan användas vid kommunikation med kunder via mail, fax eller brev  Färdigdefinierade rapporter och händelsehistorik för alla säljare och alla kunder  Offerter skapas enkelt och man kan lätt anpassa dessa för olika syften  Offerten konverteras enkelt till order  Massutskickshantering baserat på fördefinierade mallar via fax, mail eller brev Marknad

8 Prislista  Alla prislistor som används vid offert eller order finns registrerade här  Även marknadsföringsmaterial såsom bilder, produktblad med mera  Integrerad webbserver. Man väljer vad man vill publicerar på hemsidan.  All information som finns publicerad på hemsidan registreras här, underlättar vid uppdatering av hemsida  Uppdateras prislistan så gör även informationen som finns på webben det

9 Distribution Säljorder - Lager Lager Order Modul Säljorder – Lager består av tre delar

10  Säljorder här registreras alla order  Offert blir automatiskt en order  Automatisk kundorderkoppling. Alla kunders order ”drar” sina behov i hela försörjningskedjan  Du kan välja hur du vill hämta de olika artiklarna • Efter objekt som finns registrerade hos kund • Sök efter artikelnummer eller benämning • Historik, beställda varor • Efter olika förutbestämda grupper  När artiklarna är registrerade kommer kundens avtal, priser/rabatter att hämtas automatiskt  Du som användare kan givetvis överstyra rader  Restorder och fakturering kan göras på många order samtidigt Säljorder Alla fältkolumner är sökningsbara ett enkelt klick, och du hittar exakt vad du söker.

11  Transaktionshantering med spårbarhet  Lagervärdering  En specifik inventeringstabell som hanterar all inventering  Lagerplatser har en egen tabell som underlättar personalens arbete  Integrerad frakthantering  Skapar fraktsedel  Skapar fraktetikett (enligt std. Transportetikett)  Skapar frakthandlingar direkt på order • Vilka kan skrivas ut här eller från Sorder direkt  Man kan lägga upp valfritt antal transportörer Lager Distribution

12 Materialstyrning Behovsanalys Inköp Produktion

13 Behovsanalys  Automatisk behovsberäkning ger hela tiden aktuellt underlag för produktion och inköp  Beräkningsformler och prognoshantering  Du väljer enkelt hur du vill försörja dina behov • Behovsstorlek • Seriestorlek  Hantering av beställningspunkt automatiskt eller manuell bevakning  Behovsförsörjning av både produktion och inköp  Behovsanalysen bryter ner de mest avancerade produkterna till lägsta nivå Du får enkelt presenterat vilka behov som du har. Klicka på försörjning och du har färdiga beställningar och tillverkningsorder.

14 Inköp  Beställning av varor mot order • För produktion • För lager  Beställningar kan väljas att skötas med automatik från behovsanalysen som genererar en beställning här  Ordermottagning / Inleverans som uppdaterar lager direkt  Beställningar registreras enkelt med hjälp av olika dialoger Du ser enkelt vilka artiklar som leverantören tillhandahåller

15 Produktion  Styr hela din verksamhet online  Tillverkningsorder • Både tillverkning för kund och mot lager  Planering av produktion med optimal resursplanering: • Komplexa produktnivåer • Operatörer • Produktionsgrupper, maskiner • Konstruktörer  Visar beläggningsgrad och ledig kapacitet per maskin/maskingrupp/avdelning över tiden  Sorterar och prioriterar om vid kö i produktion  Enkel övervakning och avrapportering av varje steg i tillverkningen  Direktkoppling mot ritningsregister  Tillverkningsorder direktkopplade mot produktionsutrustning.  Tid och kostnadsuppföljning på alla tillverkningsorder  Behovsanalys som genererar prognoser och arbetsoperationer för optimal leveransbekräftelse  Produktionsöversikt av beläggning All information som hör ihop med produkten och tillverkningsordern finns lättåtkomligt. Du kan enkelt se vilken kund ordern tillhör ritningar och NC-dokument ligger integrerat.

16 Produktdata Artiklar Dokument Service Vi använder oss av både artiklar och produkter. Objektregistret har olika användningsområden

17 Artikel  Artikelhantering och Produktregister  Som stöder komplexa strukturer med många nivåer  Direktkopplat till prislista  Direktkopplat till ritningsregister  Arbetsoperationer med olika grupperingar  Materialåtgång  Statistik mot försäljningsorder och tillverkningsorder  Pris och övrig information

18 Dokument  Register med alla dokument som hanteras i hela systemet  Ritningar  NC-dokument  Offerter  Protokoll m.m.  Man kan enkelt konvertera eller länka in olika dokument  Mallar som användas i hela systemet finns här och kan redigeras eller varför inte göra egna  Korsreferenser mellan tabeller  Dokument och bilagor kopplas fritt till alla dataposter (kunder, händelser etc.)

19 Service  Alla objekt som finns registrerade hos kunder  Nyproduktion av objekt med fullständig produktnivå  Förebyggande underhåll och kalibrering • Vem som skall utföra servicen • Vad som skall göras • Eventuella materialkrav • Tidsberäkning  Historik av underhåll • Alla order som är gjorda kopplas till objektet för att förebygga för återkommande fel • Vilka specifika delar har använts vid underhåll direktintegrerat med artikelregistret • Rätt underlag från början  Kan användas både som eget underhållsystem eller som servicemodul för försålda objekt

20 Faktura LevFaktura Redovisning Ekonomi

21 Faktura  Fakturering baserade på order och frakthandlingar direkt.  Helt integrerat med alla register som kan tänkas behövas för fakturering  Underlag till faktura • Projekt eller orderfakturering  Kundreskontra är lättarbetat och systematiskt ett par klick, så är allt administrativt arbete färdigt  Du har färdiga rapportmallar som du kan skriva ut, men du kan också göra dina egna urval och skriva ut dessa  Du har sedan möjligheter att skicka fakturor direkt via mail, fax eller post  Fakturastatistik  De olika funktionerna är integrerade med varandra en registrering för att uppdatera hela systemet

22 LevFaktura  Leverantörsfaktura  Integrerat med inköp och företagsregistret där även leverantörerna finns registrerade  Betaluppdragshantering som generar bank och betalfiler  Leverantörsreskontra som är enkel att hantera

23 Redovisning  Fullständig kontoplan  Möjliggör kontogrupper och objektshantering  Multipla kostnadsställen  Verifikation och transaktionshantering  Automatisk bokföring av reskontra transaktioner  Stöder EU kontoplan  Hanterar olika bolag med olika valutor  Skapar fullständig balans och resultaträkning  Budgeteringsmodul  Lagervärdering

24 Personal Ledning Inställning Administration

25 Personal  Personalregister  Lokal anslagstavla  Vanlig ”stämpelklocka” med in och ut för all personal  Alla arbetar mot arbetsorder oberoende avdelning  Stämpelklocka integrerad med arbetsoperationer och tidrapport  Alla kan lätt se vilken order som är i produktion ex. kan se att tre personer arbetar på samma order  Rapportering sköts av alla  Integrerad mail direkt i systemet  Planeringskalender för arbetsorder och projekt  Valfria menyer definierade per användare

26 Ledning  Alla order och förfrågningar blir automatiskt ett projekt  Projektformen sammanlänkar all information • Status direkt online oavsett många olika säljorder eller tillverkningsorder  Efterkalkyl på alla projekt • Intäkter/ Kostnader /Timmar • Projektresultat • Även förberedande arbete räknas in  Internrapporter som är gjorda av personalen i de olika modulerna samlas här för kontroll och vidare bearbetning

27 Inställningar  Grundinställningar och systemunderhåll  Back up rutiner  Avancerad utskriftshantering  MAC och PC  Macroscript och timer funktion för uppdateringsrutiner  Startsida för alla medarbetare kan anpassas

28 Säljorder postvy Du registrerar frakt och leverans på samma ställe men på olika sidor Via de olika post vyerna har du tillgång till en mängd olika information

29 Artiklar (postvy) Med de små pilarna kan du enkelt se underliggande strukturer direkt i artikelregistret.

30 Sök & print Markera vilket urval du vill skriva ut. Välj sedanE-mail, faxa eller skriv ut Spar tid genom att skriva ut många säljorders frakt och följesedel med ett klick

31 Översikt moduler  Marknad • Företag • Försäljning • Säljstöd • Prislista  Säljorder - Lager • Säljorder • Lagerhantering • Frakt  Materialstyrning • Arbetsorder • Inköp • Produktion • Behovsanalys • Produktionsbeläggning (graph )  Produktdata • Avancerad dokumenthantering. • Mallar. • Artikel och produktregister som hanterar komplexa nivåer. • Arbetsoperation och materialåtgång  Ekonomi • Fakturering • Reskontra • Redovisning • Bokföring • Olika valutor  Administration • Personal • Närvarorapport • Operationstid • Kalender • Integrerad Mail • Ledningsfunktioner • Projekthantering • Internrapport

32 Sammanfattning  Alla order kopplas automatiskt mot projekt  Efterkalkyl på alla projekt • Intäkter/ Kostnader /Timmar • Projektresultat  Underlag till faktura • Projekt eller orderfakturering  Fullständig säljorderhantering  Genererar plocklistor och leveranshantering och fraktdokument  Återrapportering och uppföljning av order och projekt  Automatisk alternativ manuell rabatthantering  Hantering av unika produkter  Projekt genererar automatiska bristlistor  Initierar tillverknings och inköpsprocessen och skapar arbetsunderlag för produktion/ lager  Automatisk utskick av ordererkännande och beställningar via mail  Hela projektet följs enkelt från registrering till avslut  Intern sökmotor på alla fält  Trädstruktur på alla menyer

33  Du har nu fått ett litet intryck av affärssystemet Valentis  Vi har långt mer att erbjuda  För att få veta mer om produkten och vad vi kan göra för dig och ditt företag ber vi dig ta kontakt med oss. Torell System AB Parkgatan 6 333 31 Smålandsstenar Tel: 0371-343 47 | Fax: 0371-343 41 | E-post: info@valentis.seinfo@valentis.se


Ladda ner ppt "Affärssystem  Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra  Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget."

Liknande presentationer


Google-annonser