Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ncg | sweden om | navigator xlforecast Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ncg | sweden om | navigator xlforecast Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"— Presentationens avskrift:

1 ncg | sweden om | navigator xlforecast Oskar Kristiansen oskar.kristiansen@ncg-sweden.se +46 733 30 72 10 www.ncg-sweden.se

2 ncg | sweden • komplicerat att hantera budgets i ms excel med många dimensioner (konto, avdelningar, produkter, marknader etc.) • komplicerat att hantera budget på flera nivåer (strukturer) • mycket tid går åt till siffersammanställningar i ms excel (krångliga länkar av arbetsböcker, formler ger många felkällor ) • centrala sammanställningar utförs ofta av en (1) person = kritisk resurs i budgetprocessen • mindre tid till analyser (svårt att få överblick) • svårt att arbeta med parallella budgetversioner • inga kontroller mot begreppsvärden i ekonomisystemet om | problemområden

3 ncg | sweden transaktioner strategisk information indikatorer nyckeltal om | vår lösning formula sap jeeves navision axapta navision xal navision attain ifs baan budget-/prognosansvarigaekonomiavdelningen registrerad budget/prognos grunddata och mallar navigator | xlforecast navigator | xlreport analys uppdaterad budget/prognos mallar navigator | xlforecast

4 ncg | sweden • inrapporteringsmallar skapas i ms excel • flexibelt ramverk för design -valfria begreppsnamn etc -styrkoder på rad 1 och kolumn a (jfr med xlreport) -layouten kan definieras ”fritt” • ms excel-mallarna lagras och distribueras via sql-databasen om | design av inrapporteringsmallar

5 ncg | sweden • budgetansvariga hämtar inrapporteringsmallar från databasen • inrapportering av budgetvärden sker direkt i mallarna • användare aktiverar lagring till databas via menyval • inrapporterade budgetvärden lagras i datalagret navigator • vid lagring sker kontroller av begreppsvärden • behörighetskontroll (t.ex. att användare kalle har rätt att lagra budgetvärden för avdelning 200) om | inrapportering av budgetvärden

6 ncg | sweden • xlreport används för att sammanställa budgeten • sammanställning utförs enkelt på olika organisatoriska nivåer (t.ex. avdelning, region, företaget totalt etc.) • dessutom enkelt att sammanställa budget för alla begrepp/dimensioner • inga krångliga länkningar i ms excel för att sammanställa budgeten eftersom xlreport hämtar värden direkt från datalagret till budgetrapporten om | uttag av konsoliderade budgetrapporter

7 ncg | sweden • xlforecast hanterar behörigheter via användarroller • varje användare är kopplad till en användarroll där rättigheterna för rollen definierats (t.ex. vilka begreppsvärden som användaren har rätt att lagra eller vilka funktioner i systemet som användaren ska ha tillgång till) om | behörighetsstyrning

8 ncg | sweden • xlforecast har en inbyggd tabell för definiering av hierarkiska strukturer • överföringsbrygga av definierade strukturer i erp-systemet • möjlighet att arbeta med parallella strukturträd (versionshantering, simuleringsmöjligheter) om | strukturhantering

9 ncg | sweden • xlforecast  arbetar med värdetyper vilket gör det möjligt att definiera egna värdetyper för budget och prognoser om | prognoshantering

10 ncg | sweden • xlforecast  loggar alla uppdateringar av värden • gör det möjligt att centralt följa status för inrapportering av budget och prognoser (per version) • spärrfunktioner, centralt ansvarig spärrar möjligheten att ändra budget- eller prognoser (per version) om | loggningsfunktioner

11 ncg | sweden • tidsbesparande verktyg för hantering av budgetprocessen och/eller löpande prognosrapportering och uppföljning • en integrerad lösning mellan ms excel, datalagret och ”ditt” ekonomisystem • alla värden lagras direkt i databasen • inbyggd säkerhet (behörighetsstyrning och värdekontroller) • enkel konsolidering av budget/prognoser (inga länkar mellan ms excel-kalkylblad) • mindre tid för sifferhantering = mer tid för analys om | fördelarna med xlforecast

12 ncg | sweden om | navigator xlforecast www.ncg-sweden.se


Ladda ner ppt "Ncg | sweden om | navigator xlforecast Oskar Kristiansen +46 733 30 72 10"

Liknande presentationer


Google-annonser