Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst"— Presentationens avskrift:

1 Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst

2 Bakgrund Autogiro Har funnits sedan 1965
Dagens Autogiro togs i drift 1992 Två tjänster, Autogiro Privat och Autogiro Företag Idag finns det över aktiva bankgironummer Nya Autogiro

3 Fördelar med nya Autogiro Bättre för dig
Nya Autogiro ger dig: Mindre pappershantering Möjlighet att uppdatera din reskontra snabbare Minskad arkivering Möjlighet att förbättra din kundservice Nya Autogiro

4 Fördelar med nya Autogiro Autogiro Privat och Autogiro Företag ersätts
Nya Autogiro ersätter dagens två autogirotjänster. Välj om du vill göra dragningar från ett bankkonto och/eller ett bankgironummer. Nya Autogiro

5 Fördelar med nya Autogiro All information på fil eller i webbtjänst
Dagens Autogiro Hantering via fil och på papper Nya Autogiro Hantering på fil i befintlig eller ny fillayout. Hantering i den nya webbtjänsten Autogiro Online Ingen information på papper mellan dig och Bankgirot Nya Autogiro

6 För dig som arbetar mest med filer idag

7 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Filer även i fortsättningen För att minimera påverkan för dig som kund kommer du att läggas om till nya Autogiro med befintlig filfunktionalitet (dagens fillayout). Det betyder att det underlag du idag skickar eller tar emot på fil kommer att vara oförändrat. Nya Autogiro

8 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Vad behöver du göra?
Om du har all återrapportering på fil idag har du inte kunnat få följande papperslistor på fil: Formatfellista Betalningsbevakning Betalningsbesked Om du inte har behov av ovanstående rapporter behöver du inte göra någonting och kan fortsätta att arbeta precis som tidigare. Om du har behov av ovanstående rapporter bör du komplettera med webbtjänsten Autogiro Online. Informera alla användare om nya rutiner Nya Autogiro

9 Nya Autogiro med dagens layout
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Betalningshantering Dagens Autogiro Nya Autogiro med dagens layout Betalningsmottagare 1 – Betalningsunderlag BGC Betalningsmottagare 1 – Betalningsunderlag BGC 2 – Makuleringar/ändringar av betalningsuppdrag 2 – Makulerings- och ändringsunderlag 3 – Betalningsspecifikation 3 – Betalningsspecifikation 4 – Stoppade betalningar i täckningskontroll redovisas med Betalningsspecifikation 4 – Täckningskontrollista redovisas med Betalningsspecifikation 7 – Avvisade betalningar 5 – Betalningsbevakning 8 – Makuleringar/ändringar av betalningar 6 – Formatfel Följande utförs i Autogiro Online: Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning 6 – Avvisade betalningar (Formatfel) 9 – Betalningsbesked På sikt: 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i Makuleringar/ändringar av betalningar Makuleringar/ändringar av betalningar Betalning 7 – Fellista registerkontroll 8 – Makulering/ändringslista 9 – Betalningsbesked 10 – Utdrag ur bevakningsregistret 10 – Utdrag ur bevakningsregistret = Fil = Post = Autogiro Online Nya Autogiro 9

10 Nya Autogiro med dagens layout
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på fil idag Medgivandehantering Dagens Autogiro Nya Autogiro med dagens layout Betalningsmottagare BGC Betalningsmottagare BGC 1 – Medgivanderegister 1 – Medgivandeunderlag 2 – Medgivandeavisering 2 – Medgivandeavisering 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden = Fil Nya Autogiro 10

11 För dig som arbetar mycket med blanketter och återredovisning på papper idag

12 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Arbetssätt i fortsättningen Programvara eller affärssystem behövs för att kunna skicka in betalningsunderlaget. Det underlag du idag registrerar via blankett kommer du i fortsättningen att registrera via webbtjänsten Autogiro Online. Den återrapportering du idag får per post kommer du att få i webbtjänsten Autogiro Online. För att minimera påverkan för dig som kund kommer du att läggas om till nya Autogiro med befintlig filfunktionalitet (dagens fillayout). Det betyder att det underlag du idag skickar eller tar emot på fil kommer att vara oförändrat. Nya Autogiro

13 Kontakta din bank för att få behörigheter för Autogiro Online
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Vad behöver du göra? Kontakta din bank för att få behörigheter för Autogiro Online Informera alla användare om nya rutiner Nya Autogiro

14 Det kräver oftast en uppdatering av din programvara
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Fler rapporter på fil Du kan välja att få fler rapporter på fil för enklare hantering direkt i ditt affärssystem Det kräver oftast en uppdatering av din programvara Kontakta din bank och din programvaruleverantör för att göra ditt val Informera alla användare om nya rutiner Nya Autogiro

15 Nya Autogiro med dagens layout
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Betalningshantering Dagens Autogiro Nya Autogiro med dagens layout Betalningsmottagare 1 – Betalningsunderlag BGC Betalningsmottagare 1 – Betalningsunderlag BGC 2 – Makuleringar/ändringar Följande utförs i Autogiro Online: 2 – Makuleringar och ändringar utförs i webbtjänsten Under sammanställningar kan rapporter beställas: 3 – Betalningsspecifikation 4 – Stoppade betalningar i täckningskontroll 5 – Betalningsbevakning 6 & 7 – Avvisade betalningar 8 – Makulering/ändring av betalning 9 – Betalningsbesked 10 – Kommande betalningar Ny rapport - Utförda och stoppade betalningar På sikt : 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i Makuleringar/ändringar av betalningar 3 – Betalningsspecifikation 4 – Täckningskontrollista 5 – Betalningsbevakning 6 – Formatfellista 7 – Fellista registerkontroll 8 – Makulering/ändringslista 9 – Betalningsbesked 10 - Utdrag ur betalarregistret = Fil = Post =Blankett = Autogiro Online Nya Autogiro 15

16 Nya Autogiro med dagens layout
Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Medgivandehantering Dagens Autogiro Nya Autogiro med dagens layout Betalningsmottagare BGC Betalningsmottagare Följande utförs i Autogiro Online: 1 – Registrering av medgivanden med bankgironummer eller kontonummer registreras i webbtjänsten. 2 – Registrering av makuleringar och ändringar Under sammanställningar kan rapporter beställas: 3 – Medgivandeavisering 4 – Aktiva medgivanden 5 – Godkänna/avvisa e-medgivanden Ny rapport - Avslutade medgivanden BGC 1 – Inlägg av nya Medgivanden 2 – Makuleringar/ändringar 3 – Medgivandeavisering 4 – Utdrag ur Medgivanderegistret 5 – Godkänna/avvisa e-medgivanden = Post = Blankett = Autogiro Online Nya Autogiro 16

17 Den nya webbtjänsten – Autogiro Online

18 Fördelar med Autogiro Online
Förbättrad kundservice Direktuppdaterad information Ökad tillgänglighet Sökbar information Egna rapporter Möjlighet till elektronisk lagring av information Nya Autogiro

19 Två möjligheter med Autogiro Online
För ekonomiavdelningen Registrera, makulera och ändra medgivanden Makulera och ändra betalningar Visa sammanställningar och fördefinierade rapporter Göra specifika sökningar Exportera information till Excel eller pdf För kundtjänst Göra specifika sökningar Makulera ett medgivande Makulera en betalning Exportera information till Excel eller pdf Nya Autogiro

20 Autogiro Online demo På finns en demo som visar funktionaliteten i Autogiro Online. På följande bilder visas huvudflikarna, för att ge dig en översikt av funktionaliteten och informationen som finns i webbtjänsten Autogiro Online. Nya Autogiro

21 Nya Autogiro

22 Nya Autogiro

23 Nya Autogiro

24 Nya Autogiro

25 Nya Autogiro

26 Exempel på en beställd sammanställning ”Avvisade betalningar”
Nya Autogiro

27 Exempel på en beställd sammanställning ”Betalningsspecifikation”
Nya Autogiro

28 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet

29 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet All registrering och återrapportering på fil
Efter omläggningen till nya Autogiro kan du uppgradera till ny fillayout. Det betyder att du kan hantera all information direkt i ditt affärssystem. Nya Autogiro

30 Säkerställ att din programvara kan hantera ny fillayout
Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Vad behöver du göra? Säkerställ att din programvara kan hantera ny fillayout Informera alla användare om nya rutiner Kontakta din bank och din programvaruleverantör för att göra ditt val Nya Autogiro

31 Nya Autogiro med dagens layout Nya Autogiro med ny layout
Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Betalningshantering Nya Autogiro med dagens layout Nya Autogiro med ny layout Betalningsmottagare BGC Betalningsmottagare BGC 1 – Betalningsunderlag 1 – Betalningsunderlag 2 – Makulerings/ändringsunderlag 2 – Makulerings/ändringsunderlag 3 – Betalningsspecifikation 3 – Betalningsspecifikation 4 - Stoppade betalningar i täcknings kontroll 9 - Betalningsbesked 4 – Stoppade betalningar i täcknings kontroll med Betalningsspecifikation 7 – Avvisade betalningar 6 & 7 – Avvisade betalningar 8 – Makulering/ändring av betalning 8 – Makulering/ändring av betalning Autogiro Online Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning 6 – Formatfel i Avvisade betalningar 9 – Betalningsbesked På sikt: - Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation - Betalning stoppad av betalaren redovisas i Makuleringar/ändringar av betalningar Autogiro Online Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning På sikt i fil: 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i Makuleringar/ändringar av betalningar 10 – Utdrag ur bevakningsregistret (uppdaterad layout) 10 – Utdrag ur bevakningsregistret (uppdaterad layout) = Fil = Autogiro Online Nya Autogiro 31

32 Nya Autogiro med dagens layout Nya Autogiro med ny layout
Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Medgivandehantering – ingen skillnad Nya Autogiro med dagens layout Nya Autogiro med ny layout Betalningsmottagare BGC Betalningsmottagare BGC 1 – Medgivandeunderlag 1 – Medgivandeunderlag (Tillägg av byte av betalarnummer) 2 – Medgivandeavisering 2 – Medgivandeavisering (Förändrad TK01 post) 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 3 – Utdrag ur medgivanderegistret (uppdaterad layout) 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden = Fil Nya Autogiro 32

33 Nyfiken på mer? Nya Autogiro


Ladda ner ppt "Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser