Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst. Nya Autogiro Bakgrund Autogiro  Har funnits sedan 1965  Dagens Autogiro togs i drift 1992  Två tjänster,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst. Nya Autogiro Bakgrund Autogiro  Har funnits sedan 1965  Dagens Autogiro togs i drift 1992  Två tjänster,"— Presentationens avskrift:

1 Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst

2 Nya Autogiro Bakgrund Autogiro  Har funnits sedan 1965  Dagens Autogiro togs i drift 1992  Två tjänster, Autogiro Privat och Autogiro Företag  Idag finns det över 14 000 aktiva bankgironummer

3 Nya Autogiro Fördelar med nya Autogiro Bättre för dig Nya Autogiro ger dig:  Mindre pappershantering  Möjlighet att uppdatera din reskontra snabbare  Minskad arkivering  Möjlighet att förbättra din kundservice

4 Nya Autogiro Fördelar med nya Autogiro Autogiro Privat och Autogiro Företag ersätts  Nya Autogiro ersätter dagens två autogirotjänster.  Välj om du vill göra dragningar från ett bankkonto och/eller ett bankgironummer.

5 Nya Autogiro Fördelar med nya Autogiro All information på fil eller i webbtjänst Dagens Autogiro  Hantering via fil och på papper Nya Autogiro  Hantering på fil i befintlig eller ny fillayout.  Hantering i den nya webbtjänsten Autogiro Online  Ingen information på papper mellan dig och Bankgirot

6 För dig som arbetar mest med filer idag

7 Nya Autogiro Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Filer även i fortsättningen  För att minimera påverkan för dig som kund kommer du att läggas om till nya Autogiro med befintlig filfunktionalitet (dagens fillayout). Det betyder att det underlag du idag skickar eller tar emot på fil kommer att vara oförändrat.

8 Nya Autogiro Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Vad behöver du göra?  Om du har all återrapportering på fil idag har du inte kunnat få följande papperslistor på fil: Formatfellista Betalningsbevakning Betalningsbesked  Om du inte har behov av ovanstående rapporter behöver du inte göra någonting och kan fortsätta att arbeta precis som tidigare.  Om du har behov av ovanstående rapporter bör du komplettera med webbtjänsten Autogiro Online.  Informera alla användare om nya rutiner

9 Nya Autogiro Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning per fil idag Betalningshantering BGC Dagens Autogiro 1 – Betalningsunderlag 2 – Makuleringar/ändringar av betalningsuppdrag 3 – Betalningsspecifikation 4 – Täckningskontrollista redovisas med Betalningsspecifikation 5 – Betalningsbevakning 9 – Betalningsbesked 7 – Fellista registerkontroll 8 – Makulering/ändringslista Betalningsmottagare Nya Autogiro med dagens layout 6 – Formatfel BGC 1 – Betalningsunderlag 2 – Makulerings- och ändringsunderlag 3 – Betalningsspecifikation 4 – Stoppade betalningar i täckningskontroll redovisas med Betalningsspecifikation Följande utförs i Autogiro Online: Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning 6 – Avvisade betalningar (Formatfel) 9 – Betalningsbesked På sikt: 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i -------------------- -----Makuleringar/ändringar av betalningar Makuleringar/ändringar av betalningar Betalning 7 – Avvisade betalningar 8 – Makuleringar/ändringar av betalningar Betalningsmottagare = Fil = Post = Autogiro Online 10 – Utdrag ur bevakningsregistret

10 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på fil idag Medgivandehantering Nya Autogiro = Fil BGC Betalningsmottagare Dagens Autogiro BGC Betalningsmottagare Nya Autogiro med dagens layout 1 – Medgivanderegister 2 – Medgivandeavisering 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden 1 – Medgivandeunderlag 2 – Medgivandeavisering 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden

11 För dig som arbetar mycket med blanketter och återredovisning på papper idag

12 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Arbetssätt i fortsättningen  Programvara eller affärssystem behövs för att kunna skicka in betalningsunderlaget.  Det underlag du idag registrerar via blankett kommer du i fortsättningen att registrera via webbtjänsten Autogiro Online.  Den återrapportering du idag får per post kommer du att få i webbtjänsten Autogiro Online.  För att minimera påverkan för dig som kund kommer du att läggas om till nya Autogiro med befintlig filfunktionalitet (dagens fillayout). Det betyder att det underlag du idag skickar eller tar emot på fil kommer att vara oförändrat. Nya Autogiro

13 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Vad behöver du göra?  Kontakta din bank för att få behörigheter för Autogiro Online  Informera alla användare om nya rutiner

14 Nya Autogiro Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Fler rapporter på fil  Du kan välja att få fler rapporter på fil för enklare hantering direkt i ditt affärssystem  Det kräver oftast en uppdatering av din programvara  Kontakta din bank och din programvaruleverantör för att göra ditt val  Informera alla användare om nya rutiner

15 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Betalningshantering Nya Autogiro BGC Dagens Autogiro 1 – Betalningsunderlag 2 – Makuleringar/ändringar 3 – Betalningsspecifikation 5 – Betalningsbevakning 9 – Betalningsbesked 7 – Fellista registerkontroll 8 – Makulering/ändringslista Betalningsmottagare 6 – Formatfellista = Fil = Post =Blankett = Autogiro Online 4 – Täckningskontrollista BGC Nya Autogiro med dagens layout 1 – Betalningsunderlag Följande utförs i Autogiro Online: 2 – Makuleringar och ändringar utförs i webbtjänsten Under sammanställningar kan rapporter beställas: 3 – Betalningsspecifikation 4 – Stoppade betalningar i täckningskontroll 5 – Betalningsbevakning 6 & 7 – Avvisade betalningar 8 – Makulering/ändring av betalning 9 – Betalningsbesked 10 – Kommande betalningar Ny rapport - Utförda och stoppade betalningar På sikt : 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i --------------------- ---- Makuleringar/ändringar av betalningar Betalningsmottagare 10 - Utdrag ur betalarregistret

16 Du som arbetar mycket med inrapportering och återredovisning på papper idag Medgivandehantering Nya Autogiro BGC Dagens Autogiro Betalningsmottagare 4 – Utdrag ur Medgivanderegistret 3 – Medgivandeavisering 1 – Inlägg av nya Medgivanden = Post = Blankett = Autogiro Online Nya Autogiro med dagens layout Följande utförs i Autogiro Online: 1 – Registrering av medgivanden med bankgironummer eller kontonummer registreras i webbtjänsten. 2 – Registrering av makuleringar och ändringar Under sammanställningar kan rapporter beställas: 3 – Medgivandeavisering 4 – Aktiva medgivanden 5 – Godkänna/avvisa e-medgivanden Ny rapport - Avslutade medgivanden 2 – Makuleringar/ändringar 5 – Godkänna/avvisa e-medgivanden BGC Betalningsmottagare

17 Den nya webbtjänsten – Autogiro Online

18 Nya Autogiro Fördelar med Autogiro Online  Förbättrad kundservice  Direktuppdaterad information  Ökad tillgänglighet  Sökbar information  Egna rapporter  Möjlighet till elektronisk lagring av information

19 Nya Autogiro Två möjligheter med Autogiro Online För ekonomiavdelningen  Registrera, makulera och ändra medgivanden  Makulera och ändra betalningar  Visa sammanställningar och fördefinierade rapporter  Göra specifika sökningar  Exportera information till Excel eller pdf För kundtjänst  Göra specifika sökningar  Makulera ett medgivande  Makulera en betalning  Exportera information till Excel eller pdf

20 Nya Autogiro Autogiro Online demo På www.bgc.se/nyaautogiro finns en demo som visar funktionaliteten i Autogiro Online.www.bgc.se/nyaautogiro På följande bilder visas huvudflikarna, för att ge dig en översikt av funktionaliteten och informationen som finns i webbtjänsten Autogiro Online.

21 Nya Autogiro

22

23

24

25

26 Exempel på en beställd sammanställning ”Avvisade betalningar”

27 Nya Autogiro Exempel på en beställd sammanställning ”Betalningsspecifikation”

28 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet

29 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet All registrering och återrapportering på fil  Efter omläggningen till nya Autogiro kan du uppgradera till ny fillayout. Det betyder att du kan hantera all information direkt i ditt affärssystem. Nya Autogiro

30 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Vad behöver du göra?  Säkerställ att din programvara kan hantera ny fillayout  Informera alla användare om nya rutiner  Kontakta din bank och din programvaruleverantör för att göra ditt val Nya Autogiro

31 4 – Stoppade betalningar i täcknings- ------kontroll med Betalningsspecifikation Autogiro Online Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning 6 – Formatfel i Avvisade betalningar 9 – Betalningsbesked På sikt: - Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation - Betalning stoppad av betalaren redovisas i ------------------------ - Makuleringar/ändringar av betalningar Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Betalningshantering Nya Autogiro BGC Nya Autogiro med dagens layout 1 – Betalningsunderlag 2 – Makulerings/ändringsunderlag 3 – Betalningsspecifikation 7 – Avvisade betalningar 8 – Makulering/ändring av betalning Betalningsmottagare Autogiro Online Under sammanställningar kan rapporter beställas: 5 – Betalningsbevakning På sikt i fil: 3 – Återbetalningar redovisas i Betalningsspecifikation 8 – Betalning stoppad av betalaren redovisas i --------------------- ---- Makuleringar/ändringar av betalningar BGC Nya Autogiro med ny layout 6 & 7 – Avvisade betalningar 8 – Makulering/ändring av betalning Betalningsmottagare = Fil = Autogiro Online 2 – Makulerings/ändringsunderlag 1 – Betalningsunderlag 3 – Betalningsspecifikation 4 - Stoppade betalningar i täcknings- --------kontroll 9 - Betalningsbesked 10 – Utdrag ur bevakningsregistret --------- -------(uppdaterad layout) 10 – Utdrag ur bevakningsregistret ------- ----------(uppdaterad layout)

32 Uppgradera till nästa generation av filfunktionalitet Medgivandehantering – ingen skillnad Nya Autogiro BGC 1 – Medgivandeunderlag 2 – Medgivandeavisering Betalningsmottagare Nya Autogiro med dagens layout 3 – Utdrag ur medgivanderegistret 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden Nya Autogiro med ny layout = Fil BGC 1 – Medgivandeunderlag ------- ----------(Tillägg av byte av betalarnummer) 2 – Medgivandeavisering ------------ ---------(Förändrad TK01 post) Betalningsmottagare 3 – Utdrag ur medgivanderegistret ------ --------(uppdaterad layout) 4 – Godkänna/avvisa e-medgivanden

33 Nya Autogiro Nyfiken på mer? www.bgc.se/nyaautogiro


Ladda ner ppt "Nya Autogiro – en helt elektronisk tjänst. Nya Autogiro Bakgrund Autogiro  Har funnits sedan 1965  Dagens Autogiro togs i drift 1992  Två tjänster,"

Liknande presentationer


Google-annonser