Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SystemQ Leverantörs fakturor InleveransInköpsorder Fakturering Inbetal- ningar Order registrering Kund vill köpa Utleveranser Vi behöver köpa Resulta och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SystemQ Leverantörs fakturor InleveransInköpsorder Fakturering Inbetal- ningar Order registrering Kund vill köpa Utleveranser Vi behöver köpa Resulta och."— Presentationens avskrift:

1 SystemQ Leverantörs fakturor InleveransInköpsorder Fakturering Inbetal- ningar Order registrering Kund vill köpa Utleveranser Vi behöver köpa Resulta och balans- räkning Utbetal- ningar Löner Ekonomi Personal vill ha lön Kund betalar Vi betalar leverantör

2 Utbildning SystemQ 1. Grundkurs 2. Affärskontakter 3. Pdm Basic 4. Försäljning översikt 5. Inköp 6. Ekonomi 7. Kundreskontra 8. Leverantörsreskontra 9. Löner

3 Utbildning SystemQ forts. 10. Direktleveranser 11. Intrastat 12. Försäljning av strukturartiklar

4 Grundkurs •Lära oss att hitta •Snabbkommandon •Knep •Nyttiga funktioner •Handboken: www.cyberstore.se/handbokwww.cyberstore.se/handbok •Komma in i SystemQ-tänket

5 Affärskontakter • Struktur • Nytt företag • Kontaktpersoner • Statistik • Urval företag • Kundpriser • Kundreskontra • Leverantörsreskontra • Utskrifter • Marknad/Säljstöd/Aktiviteter

6 PdmBasic • Struktur Pdm • Ny artikel • Val av artikelnr • Produktgrupp • Leverantörer • Försäljningspriser • Anteckningar

7 Försäljning översikt • Normalorder •Från lager •Kundorderstyrda inköp • Direktleveranser • Direktfakturering • Butikskassa • Hyra • Avtalsfakturering

8 Inköp • Processen • Direktleveranser • Behov • Beställningspunkt • Larmlista • Inköpspriser • Inköpsorder-Ändringar • Order per leverantör • Utskrifter • Inleveranser • Leverantörsfakturakontroll

9 Ekonomi • Egenskaper • Baskontoplanen • Konton • Kostnadställen • Kostnadsbärare • Momshantering • Manuella verifikationer • Journal med verifikation • Interna rapporter • Externa rapporter • Inventariebok

10 Kundreskontra • Fakturering • Utskrift fakturor • Fakturajournal & verifikation • Kundreskontra • Påminnelser • Inbetalningar • Inbetalningar valuta • Inbetalningsjournal & verifikation • Egenskaper • Meddelandetexter • Räntefakturering

11 Leverantörsreskontra • Inkommande fakturor • Ankomstregistrering • Leveratörsfakturakontrol1 • Registrera faktura • Leverantörsfakturajournal & verifikation • Leverantörsreskontra • Utbetalningar • Utbetalningsjournal & verifikation • Egenskaper • Meddelandetexter • Räntefakturering • Attester

12 Löner • Personalregsiter • SIAK & SIAT • Skatteberäkningar • Löpande lönerutiner • Lönsstatistik & rättningsrutiner • Rapporter till arbetsgivarorganisationer • Rapporter till myndigheter • Statistik • Egenskaper

13 Direktleveranser Offert Offert till Order Order till Inköp Utskrift inköp Kundord status Uppdatera order Bekr inköp Order DLEV Fakturera Lev- faktura Lev- reskontra


Ladda ner ppt "SystemQ Leverantörs fakturor InleveransInköpsorder Fakturering Inbetal- ningar Order registrering Kund vill köpa Utleveranser Vi behöver köpa Resulta och."

Liknande presentationer


Google-annonser