Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LogicaCMG 2006. All rights reserved Nyheter i Raindance Inger Thörnqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LogicaCMG 2006. All rights reserved Nyheter i Raindance Inger Thörnqvist."— Presentationens avskrift:

1 © LogicaCMG 2006. All rights reserved Nyheter i Raindance Inger Thörnqvist

2 2 Inledning Urval av nyheter Rd 2007 vår –Raindance Classic Ekonomistyrning (EK) Kundreskontra (KR) Leverantörsreskontra (LR) –Raindance portaler Processtöd Anskaffningsportal Fakturaportaler Urval av nyheter Rd 2007 höst

3 3 Ekonomistyrning (EK) Verifikationshantering (VRH) –Spara föregående bokföringsår

4 4 Ekonomistyrning (EK) Verifikationshantering (VRH) –Utskriftsmöjligheter via Dagboksverifikationer Utskrift (DVU) Markera en eller flera verifikationer Utskrift av hela utsökningen Görs via knapp/ikon

5 5 Ekonomistyrning (EK) Möjligt att uppdatera redan skapade verifikationer via filinläsning Benämning för koppade objekt visas i Objekthanteringen

6 6 Import/Export modulen RG Mail – När import eller export går via jobbhanteraren skickas ett mail med information om resultatet till den person som angivits i meddelandemottagare för jobbet. –Information från överföringsrapportens statistiksida skrivs ut i mailet (något förenklat)

7 7 Kundreskontra – OCR-inläsningar Ej matchade betalningar kan registreras på felkund som olika acontoposter –Lägg en felkund per inbetalningsform i tabellen IBF –Information läggs om avsändare och referenser på acontoposterna –Två nya betalvägar BG Inbetalningar (7) och Total In (8) –Mer information om betalningen ges om BG Inbetalningar eller Total In används

8 8 Kundreskontra - Acontofakturor I funktion för Kundmottagning (KUN) kan en acontofaktura flyttas –Från en kund till en annan eller till annan reskontra via ny knapp –Börja med att titta på fakturan

9 9 Kundreskontra - Acontofakturor

10 10 Kundreskontra – OCR-inbetalningar Om du vill använda OCR-nummer på kund ska det konfigureras i systemregistret OCR-längden konfigureras här

11 11 Kundreskontra – OCR-inbetalningar Möjligt att ta emot förskottsinbetalningar – innan faktura är skapad –Hittar OCB-inläsningen ingen faktura som matchar betalningen, försöker inbetalningsrutinen matcha betalningen mot en kund istället. –En acontofaktura skapas Kundens fasta OCR-nummer visas i funktionen Kund, registrering och visning (KUR och KUV) samt i Kundmottagning (KUN)

12 12 Reskontror – Arv av tabellkod på fakturor På fakturatypen anger du ett E på de tabelltyper för vilka kod alltid ska ärvas från kund eller leverantör. Koden kommer sedan att betraktas som fast och ej ändringsbar på fakturan Använd inte E på någon tabellkod i den fakturatyp du använder för upplägg av kund/leverantör

13 13 Reskontror – Kontroll vid ändring av egna fakturor Om du har en användare som själv är kund eller leverantör i din organisation kan du lägga kontroller så att användaren inte kan genomföra känsliga funktioner utan måste lämna över till en annan användare/handläggare I användarregistret (MSP:RAN) finns det i funktionen delsystemspecifika uppgifter en ny bild för RK –Där finns möjligt att registrera in användarens personnummer –Inloggad användares personnummer stäms av mot personnummer på kund/leverantör

14 14 Reskontror forts Undantag för signalering vid avskrivning –Om fakturan gått till inkasso och inkassoföretaget övertagit ansvaret, ska en avskrivning av fakturan inte signaleras till inkassoföretaget. –Undantag för signalering kan konfigureras i Systemregistret SYR: GS

15 15 Reskontror – Skrivarhantering, vid utskrift av journaler och listor Skrivarnummer kan ges som förslag vi utskrift av journaler och listor –Exempel på journaler är påminnelser, krav och räntor Konfigurerbart om förslag på skrivarnummer ska vara ändringsbart eller fast för vald journal eller lista Nu är det möjligt att stryka journaler utan att först ha skrivit ut dem (innan Klarmarkering) –Gäller strykning av enskild journal och vid intervall strykning

16 16 Kundreskontra – Acontofakturor Registrera flera áconto-fakturor per inbetalning/verifikation i Kundbetalning, registrering (KBR) Ny registreringsbild för acontofaktura

17 17 Kundbetalningar Nya urvalsmöjligheter i Kundbokningsjournalen (KBJ) Betalt belopp Fakturabelopp Återstående belopp Info om registreringsordning för betalningarna

18 18 Kundreskontra Info om fakturan är utskriven –Visas i söklistan för fakturor i Kund, visning och Kundfaktura visning, och Kundmottagning –Konfigureras i BILD

19 19 Kundreskontra – Avbetalningsplan och fakturor Avbetalningsplan skapas via nytt kommando Avbetalningsplaner, bearbetning (APB) –Preliminär journal, möjligt att visa journal och ev göra ändringar –Definitivsättning av journal skapar avbetalningsfakturor Möjligt att ange en periodiseringsnyckel som beräknar och fördelar fakturabeloppen på olika avbetalningsfakturor (vid registrering av avbetalningsplan)

20 20 Leverantörsreskontra Import av fakturor med factoring –Två nya sökbegrepp Factoring Bankgiro och Factoring Plusgiro läggs in i Systemregistret (SYR) för LR. –Uppdatera alla sökbegrepp genom att köra $FIX/SSÖ –Om flera leverantörer har samma factoringbolag hamnar fakturor på ”felleverantör”

21 21 SLUT


Ladda ner ppt "© LogicaCMG 2006. All rights reserved Nyheter i Raindance Inger Thörnqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser