Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janne Söderlund diarieföring ärendehantering strukturhantering dokumenthantering webb-publicering intranät >100 kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janne Söderlund diarieföring ärendehantering strukturhantering dokumenthantering webb-publicering intranät >100 kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Janne Söderlund janne@sygn.com www.sygn.com

2 diarieföring ärendehantering strukturhantering dokumenthantering webb-publicering intranät >100 kommuner ! …det offentliga kontoret 

3 K O M M U N A L N Ä M N D A D M I N I S T R A T I O N 1. Postöppning 2. Registrering/Ärendehantering 3. Beredning 4. Utskrift av beslutsunderlag 5. Kallelseförfarande 6. Sammanträdeshandlingar 7. Sammanträde 8. Utskrift av protokoll 9. Justering 10. Beslutsregistrering 11. Beslutsexpeditiering 12. Arkivering och gallring

4 • Diareföring och Ärendehantering (Winess) • Struktur- och Dokumenthantering (Sygn Manager) • Webb-publicering (Sygn iCom) “Elektronisk originalhandling”

5 Diarieföring Ärendehantering Webb publiceringStruktur- och dokument- hantering Ett gemensamt struktur- och dokumenthanteringssystem Lagring, sökning, check ut/in, versionshantering, historikloggning, länkning, noteringar, behörighet etc. Original handling …det offentliga kontoret 

6 24-timmarsmyndighet Strategiska överväganden Kommunerna ska bli mer tillgängliga för medborgaren och mer ”nätverkande” med andra myndigheter, intressenter och näringsliv.

7 Intranät

8 Hemsida

9 Dokument- och strukturhantering

10 Tidning (kanal) Artikel Bilaga, länk Objekt Informationsobjekt i intranät Enkät, uppföljning och åtgärd Dokument, struktur Blankett, blankettförråd Projekthantering Anslagstavla Diskussionsforum, chatt

11 24-timmarsmyndighet Statskontorets kriterier (”utvecklingstrappan”): 1. Webbplats som innehåller paketerad/färdig information om myndigheten och dess tjänster 2. Webbplats som innehåller interaktiv information (själv söka efter och hämta information) 3. Webbplats som tillåter dubbelriktad information (hämta och lämna personlig information, t ex blanketter) 4. Webbplats och nätverksfunktioner för samverkan med andra (myndigheter/företag) BREDDDEFINITIO N

12 Nytt Exportera Visa Öppna Skriva ut Radera Checka ut Checka in Låsa upp Visa utcheckade Versioner Historik Behörighet Ny notering Sök Egenskaper Dokumenthantering

13 Strukturhantering Nytt Importera Behörighet Radera Kopiera Klistra in Expandera Ny notering Visa notering Sök Ingår i process Utcheckade dok. Egenskaper

14 Kvalitet ISO 9000 Miljö Arbetsplats Organisation Handbok Personal Inköp Vad är en struktur ? Ärende Budget Ritningar Utbildningsdokumentation Affärsplan Inköpshandbok Arbetsplats etc………... Återvinning av kunskap och erfarenhet i strukturform Projekt    

15 Dokumentsammansättning Omvandling av struktur och dokument till ett sammansatt PDF-dokument Elektronisk pärm

16 Strukturhantering knyter ihop och skapar sammanhang! • Mallar • Processer • Publikationer • WWW • Diarie/Ärende Generell struktur- och dokumenthantering Diarieföring & Ärendehantering

17 •Diarieföring •Interna arbetsdokument •Projekthantering •Handläggning •Arkivering •Interaktiva Internettjänster •Internet- och intranät-publicering •Kvalitetsstyrning •Fakturering •Affärsplanering •Teknisk ritningshantering •Produktdokumentation •Budget- och anbudshantering •Personaladministration •Hantering av anläggningar/tillgångar •etc. Rationell hantering av dokumentbaserad information

18 Strukturhantering Dokumenthantering Intranät www.sygn.com tack!


Ladda ner ppt "Janne Söderlund diarieföring ärendehantering strukturhantering dokumenthantering webb-publicering intranät >100 kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser