Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster
Karl Wessbrandt, Verva Stockholm,

2 Medborgaren skall själv kunna välja hur hon vill möta den offentliga tjänsten -
på plats, på papper, på telefon, på internet

3 Ramavtal Informationsförsörjning 2005:
Fokuserar på funktioner som stöder parallell och likvärdig hantering av pappersburen och elektronisk information, underlättar elektronisk självbetjäning för att söka, hämta och lämna information och möjliggör sammanhängande, automatiserade processer inom och mellan myndigheter, med medborgare och företag. Lösningarna skall kunna integreras och samverka med befintliga system och ge IT-stöd för myndigheternas verksamhetsprocesser

4 Elektroniska fördelar:
Ge stöd för att bevara inkomna och upprättade handlingar i ursprungligt skick Underlätta övergång från papper till e-dokument Elektroniska fördelar: Samma dokument kan ingå i olika vyer Dokumentet kan kopieras obegränsat utan kvalitetsförlust Enklare att tillgodose krav på säkerhet, sekretess, integritet och selektiv åtkomst beroende på behörighet Det elektroniska dokumentet kan ha ett rikare informationsinnehåll (spårbarhet av ursprung och ändringar, beräkningsformler, animeringar,…)

5 Arkivera direkt för effektivare processer
Samordna diarie- och arkivplaner Låt mottagaren/utställaren registrera och arkivera handlingar direkt i ursprungligt inkommet/upprättat format Ange metadata enligt givna regler, så långt möjligt med automatik Gör register och handlingar direkt sökbara och åtkomliga (för den som har rätt behörighet), internt och externt via webben

6 e-Arkiv Ändrade förutsättningar:

7 e-Arkiv Ändrade förutsättningar:

8 Underlätta informationshanteringen
genom dokumentens hela livscykel - Document Lifecycle Management Underlätta samverkan mellan befintliga IT-system och informationshanteringslösningar

9 Funktionsmodell för informationsförsörjning
organisationsportal diarieföring e-post Office Övriga befintliga system ärendehantering/workflow/process management Indata: Utdata: e-id SHS infra- tjänst e-id SHS infra- tjänst sökmotorer e-blanketter publicering/ presentation/ export scanning/ tolkning document-/content mgmt records management/e-arkivering Modellerings-verktyg XML- och integrationsverktyg

10 Funktionsmodell för informationsförsörjning
organisationsportal diarieföring e-post Office Övriga befintliga system ärendehantering/workflow/process management Indata: Utdata: e-id SHS infra- tjänst e-id SHS infra- tjänst sökmotorer e-blanketter publicering/ presentation/ export scanning/ tolkning document-/content mgmt records management/e-arkivering Modellerings-verktyg XML- och integrationsverktyg

11 Funktionsmodell för informationsförsörjning
organisationsportal diarieföring e-post Office Övriga befintliga system ärendehantering/workflow/process management Indata: Utdata: e-id SHS infra- tjänst e-id SHS infra- tjänst sökmotorer e-blanketter publicering/ presentation/ export scanning/ tolkning document-/content mgmt records management/e-arkivering Modellerings-verktyg XML- och integrationsverktyg

12 Funktionsmodell för informationsförsörjning
organisationsportal diarieföring e-post Office Övriga befintliga system ärendehantering/workflow/process management Indata: Utdata: e-id SHS infra- tjänst e-id SHS infra- tjänst sökmotorer e-blanketter publicering/ presentation/ export scanning/ tolkning document-/content mgmt records management/e-arkivering Modellerings-verktyg XML- och integrationsverktyg

13 Funktionsmodell för informationsförsörjning
organisationsportal diarieföring e-post Office Övriga befintliga system ärendehantering/workflow/process management Indata: Utdata: e-id SHS infra- tjänst e-id SHS infra- tjänst sökmotorer e-blanketter publicering/ presentation/ export scanning/ tolkning document-/content mgmt records management/e-arkivering Modellerings-verktyg XML- och integrationsverktyg

14 Översikt tjänsteutbud - produktrelaterade tjänster

15 Kompetensklassificering konsulter – exempel:
Nivå 3. Kunskap - hög kompetens inom sitt område Erfarenhet år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört konsultarbete, förebild för andra konsulter i lägre nivå Ledning - kan ansvara för delområde och leda en mindre grupp Självständighet - kan arbeta självständigt.

16 Vad innehåller den kommande Vägledningen?
Två versioner med något olika profil planeras: - HTML - PDF Översikt upphandlade produkt- och tjänsteområden Leverantörs- och produktöversikter Avropsprocessen Leverantörsprofiler Produktbeskrivningar Produktegenskaper och -jämförelser

17 Ramavtalets innehåll - Översikt produktutbud

18 Produktbeskrivning - exempel

19 Jämförelse av egenskaper och priser
Grad av kravuppfyllnad för egenskaper i förhållande till kravbeskrivning och för priser i förhållande till lägsta pris: % % % Område Produktsviter Egenskaper Produktegenskaper Rank. Leverantör Produkt Verksam- hets model- lering E-blankett Scanning/ tolkning Ärende- hantering Workflow Dokument-hantering E-arkiv Content manage- ment/ publi- cering Utdata/ presen- tation Portaler Sök- verktyg 1 WM-data Lex 2 Oracle 3 IDA iipax 4 Software Public 360 5 Sigma Publech 6 7 Barium 8 Tieto 9 Hummingbird 10 Teknikhuset Content studio e24 11 Teleca CoreMedia 12 Documentum 13 Websphere 14 TietoEnator Ärende- och doklumenthantering 15

20 Inför avrop: Vägledningen ger en översikt som stöd för att identifiera tänkbara leverantörer och produkter Men kom ihåg att: Vervas krav och utvärdering syftade till att få ett brett urval av leverantörer och produkter för olika behov Utvärderingen och vägledningen visar INTE vilken leverantör eller produkt som är ”bäst” för just era behov Varje avropare behöver själv fastställa sin egen kravprofil för att kunna välja den ”bästa” lösningen utifrån sina egna behov

21 Effektiva e-förvaltningsprocesser förutsätter aktivt samarbete mellan olika ansvarsområden:
Ansvariga för berörda verksamhetsprocesser Ansvariga för IT-strategi och -utveckling Ansvariga för registratur och myndighetsarkiv Ansvariga för regelverket

22 Samordna utvecklingen av verksamhetsprocesser och verksamhetsstöd med hjälp av - standarder - riktlinjer och vägledningar - ramavtal för produkter och tjänster

23 Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster
Karl Wessbrandt, Verva Stockholm,


Ladda ner ppt "Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser