Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster Karl Wessbrandt, Verva Stockholm, 2006-04-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster Karl Wessbrandt, Verva Stockholm, 2006-04-04."— Presentationens avskrift:

1 Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster Karl Wessbrandt, Verva Stockholm, 2006-04-04

2 Medborgaren skall själv kunna välja hur hon vill möta den offentliga tjänsten - på plats, på papper, på telefon, på internet

3 Ramavtal Informationsförsörjning 2005: Fokuserar på funktioner som • stöder parallell och likvärdig hantering av pappersburen och elektronisk information, • underlättar elektronisk självbetjäning för att söka, hämta och lämna information och • möjliggör sammanhängande, automatiserade processer inom och mellan myndigheter, med medborgare och företag. Lösningarna skall kunna integreras och samverka med befintliga system och ge IT-stöd för myndigheternas verksamhetsprocesser

4 Ge stöd för att bevara inkomna och upprättade handlingar i ursprungligt skick Underlätta övergång från papper till e-dokument Elektroniska fördelar: •Samma dokument kan ingå i olika vyer •Dokumentet kan kopieras obegränsat utan kvalitetsförlust •Enklare att tillgodose krav på säkerhet, sekretess, integritet och selektiv åtkomst beroende på behörighet •Det elektroniska dokumentet kan ha ett rikare informationsinnehåll (spårbarhet av ursprung och ändringar, beräkningsformler, animeringar,…)

5 Arkivera direkt för effektivare processer •Samordna diarie- och arkivplaner •Låt mottagaren/utställaren registrera och arkivera handlingar direkt i ursprungligt inkommet/upprättat format •Ange metadata enligt givna regler, så långt möjligt med automatik •Gör register och handlingar direkt sökbara och åtkomliga (för den som har rätt behörighet), internt och externt via webben

6 Ändrade förutsättningar: e-Arkiv

7 Ändrade förutsättningar: e-Arkiv

8 Underlätta samverkan mellan befintliga IT-system och informationshanteringslösningar Underlätta informationshanteringen genom dokumentens hela livscykel - Document Lifecycle Management

9 e-blanketter scanning/ tolkning sökmotorer Utdata: e-post diarieföring Office Övriga befintliga system Indata: organisationsportal Funktionsmodell för informationsförsörjning ärendehantering/workflow/process management document-/content mgmt records management/e-arkivering publicering/ presentation/ export XML- och integrationsverktyg e-id SHS infra- tjänst Modellerings-verktyg e-id SHS infra- tjänst

10 e-blanketter scanning/ tolkning sökmotorer Utdata: e-post diarieföring Office Övriga befintliga system Indata: organisationsportal Funktionsmodell för informationsförsörjning ärendehantering/workflow/process management document-/content mgmt records management/e-arkivering publicering/ presentation/ export XML- och integrationsverktyg e-id SHS infra- tjänst Modellerings-verktyg e-id SHS infra- tjänst

11 e-blanketter scanning/ tolkning sökmotorer Utdata: e-post diarieföring Office Övriga befintliga system Indata: organisationsportal Funktionsmodell för informationsförsörjning ärendehantering/workflow/process management document-/content mgmt records management/e-arkivering publicering/ presentation/ export XML- och integrationsverktyg e-id SHS infra- tjänst Modellerings-verktyg e-id SHS infra- tjänst

12 e-blanketter scanning/ tolkning sökmotorer Utdata: e-post diarieföring Office Övriga befintliga system Indata: organisationsportal Funktionsmodell för informationsförsörjning ärendehantering/workflow/process management document-/content mgmt records management/e-arkivering publicering/ presentation/ export XML- och integrationsverktyg e-id SHS infra- tjänst Modellerings-verktyg e-id SHS infra- tjänst

13 e-blanketter scanning/ tolkning sökmotorer Utdata: e-post diarieföring Office Övriga befintliga system Indata: organisationsportal Funktionsmodell för informationsförsörjning ärendehantering/workflow/process management document-/content mgmt records management/e-arkivering publicering/ presentation/ export XML- och integrationsverktyg e-id SHS infra- tjänst Modellerings-verktyg e-id SHS infra- tjänst

14 Översikt tjänsteutbud - produktrelaterade tjänster

15 Kompetensklassificering konsulter – exempel: Nivå 3. Kunskap - hög kompetens inom sitt område Erfarenhet - 3-8 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört konsultarbete, förebild för andra konsulter i lägre nivå Ledning - kan ansvara för delområde och leda en mindre grupp Självständighet - kan arbeta självständigt.

16 Vad innehåller den kommande Vägledningen? •Två versioner med något olika profil planeras: - HTML - PDF •Översikt upphandlade produkt- och tjänsteområden •Leverantörs- och produktöversikter •Avropsprocessen •Leverantörsprofiler •Produktbeskrivningar •Produktegenskaper och -jämförelser

17 Ramavtalets innehåll - Översikt produktutbud

18 Produktbeskrivning - exempel

19 Jämförelse av egenskaper och priser Grad av kravuppfyllnad för egenskaper i förhållande till kravbeskrivning och för priser i förhållande till lägsta pris: 0 - 49 % 50 - 79 % 80 -100 % Område Produktsviter Egenskaper Produktegenskaper Ran k.LeverantörProdukt Verksam - hets model- lering E- blankett Scannin g/ tolkning Ärende- hanterin g Workflo w Dokume nt- hanterin gE-arkiv Content manage- ment/ publi- cering Utdata/ presen- tationPortaler Sök- verktyg 1WM-dataLex 2WM-dataOracle 3IDAiipax 4SoftwarePublic 360 5SigmaPublech 6IDAOracle 7Barium 8TietoOracle 9WM-dataHummingbird 10 Teknikhus etContent studio e24 11TelecaCoreMedia 12TietoDocumentum 13WM-dataWebsphere 14Tieto TietoEnator Ärende- och doklumenthantering 15TietoWebsphere

20 Inför avrop: •Vägledningen ger en översikt som stöd för att identifiera tänkbara leverantörer och produkter Men kom ihåg att: •Vervas krav och utvärdering syftade till att få ett brett urval av leverantörer och produkter för olika behov •Utvärderingen och vägledningen visar INTE vilken leverantör eller produkt som är ”bäst” för just era behov •Varje avropare behöver själv fastställa sin egen kravprofil för att kunna välja den ”bästa” lösningen utifrån sina egna behov

21 Effektiva e-förvaltningsprocesser förutsätter aktivt samarbete mellan olika ansvarsområden: 1.Ansvariga för berörda verksamhetsprocesser 2.Ansvariga för IT-strategi och -utveckling 3.Ansvariga för registratur och myndighetsarkiv 4.Ansvariga för regelverket

22 Samordna utvecklingen av verksamhetsprocesser och verksamhetsstöd med hjälp av - standarder - riktlinjer och vägledningar - ramavtal för produkter och tjänster

23 Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster Karl Wessbrandt, Verva Stockholm, 2006-04-04


Ladda ner ppt "Informationsförsörjning 2005 Produkter och tjänster Karl Wessbrandt, Verva Stockholm, 2006-04-04."

Liknande presentationer


Google-annonser