Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer"— Presentationens avskrift:

1 Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer
Dokumenthantering Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer

2 A: Syfte och metod Informationsbygget Begrepp
Nytta med dokumenthantering Dokuemnthantering i bygg och förvaltning Harmoniserat metadataset 2003

3 Vårda informationsbygget
Harmoniserat metadataset 2003

4 Standardiseringen erbjuder ett ”gemensamt språk”
Harmoniserat metadataset 2003

5 Kommunikationsplattform
Data förstås av datorer medan information förstås av människor. Standardiserad dokumenthantering lägger grunden för informationsutbyte mellan aktörer. Harmoniserat metadataset 2003

6 Standard för att nå effektivitets och kvalitetsmål
Harmoniserat metadataset 2003

7 Begrepp Dokument “Sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium” källa SS Harmoniserat metadataset 2003

8 Nyttan med sammanhållen dokumentinformation
sökning utan att finna sökning och finna fel eller för mycket information sökning på många håll dokument återskapas p g a okunskap om deras existens bristande kunskap om dokumentets status bristande kunskap om dokumentets tekniska egenskaper inte ha tillgång därför att det är lagrat lokalt distribuera och kopiera dokument istället för att ge direkt tillgång elektroniskt fel utförda arbeten pga bristande tillgång till alla aktuella dokument Ju fler som använder standardiserad dokumenthantering, desto lägre blir tröskeln för ytterligare användning Harmoniserat metadataset 2003

9 Metadata som fristående information
Det räcker med att publicera metadata med information om dokumentet och var det står att finna! Harmoniserat metadataset 2003

10 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning Användnings- och förvaltningsverksamheten
Program, projektering- och byggprocesserna har sin utgångspunkt i användnings- och förvaltningsprocesserna Kunden/nyttjarens behov är utgångspunkt för fastighetsverksamheten Hög grad av dokumentrelaterad informationshantering Harmoniserat metadataset 2003

11 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i Projekterings- och Byggverksamheten
Generella system Kontorsautomation Dokumenthantering Projekthantering/styrning Operativ ekonomi mm PU Kalkyl/inköp Specifika system Beräkningsprogram CAD (2D, 3D) GIS mm PM Dokument MD Produktion Administration Harmoniserat metadataset 2003

12 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i användnings- och förvaltningsverksamheten Generella system Kontorsautomation Dokumenthantering CAD/GIS Projekthantering Operativ ekonomi mm Specifika system Ekonomisk, juridisk och administrativ förvaltning Verksamhetsledning Drift och underhåll Extern marknad Utrymmesplanering Harmoniserat metadataset 2003

13 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i användnings- och förvaltningsverksamheten FI2002 Förvaltningsinformation 2002 -En fastighetsektor- gemensam IT-plattform Föreningen för Förvaltningsinformation – Harmoniserat metadataset 2003

14 Dokument är en kontinuerlig resurs i FM-verksamheten
Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning Dokumenthantering i användnings- och förvaltningsverksamheten Dokument är en kontinuerlig resurs i FM-verksamheten Lång lista med olika typer av dokument Mycket information och många dokument är utrymmesrelaterade -kategorisera, förteckna och beskriva funktionella utrymmen -analysera, modellera och utvärdera verksamheten -värdera utrymmesalternativ EDM Dokument + metadata Metadatastandard FI2002 Samverkan Metadatastandard och FI2002 Framtida utveckling av Metadatastandard och FI2002 Framtida utveckling av produktmodeller Harmoniserat metadataset 2003

15 B: Anvisningar för användare
Registrering och användning av metadata Obligatoriska metadata och villkorliga Värdelistor för metadata Harmoniserat metadataset 2003

16 Registrering och användning
Principen om minsta möjliga inmatning urval av metadata automatisk fångst standardvärden Val av system efter uppgift gränssnitt och terminologi gemensamt Utväxling bibehållna metadata mellan system XML-standard på nätet Harmoniserat metadataset 2003

17 Obligatoriska metadata
Urval för olika tillämpning Grundläggande Projekt Dokumentleverans Förvaltning och arkiv Obligatoriska och villkorliga obligatoriska alltid med villkorliga under givna förutsättningar övriga enligt ISO/IEC frivilliga Harmoniserat metadataset 2003

18 Värdelistor för metadata
Dokumentklasser i fyra huvudgrupper Administrativa Tekniska Ekonomiska/juridiska Referens och två nivåer som kan användas parallellt grov, ca 30 klasser fin, ca 150 klasser Harmoniserat metadataset 2003

19 Värdelistor för metadata (forts)
Övriga listor Status Handlingstyper Referens till andra tabeller och metoder Dokument-ID enligt UUID/GUID BSAB-tabeller, varugrupper Bygghandlingar 90 – projektörsbeteckning Namngivning av egna listor Harmoniserat metadataset 2003

20 C: Anvisningar för utvecklare
Namngivning och begrepp Tillämpning av värdelistor och attribut XML-specifikation för metadataelement XML-specifikation för värdelistor Harmoniserat metadataset 2003

21 Anvisningar för utvecklare

22 Tre viktiga punkter Hur skall man praktiskt implementera funktionaliteten i ”sitt” dokumenthanteringssystem. Versionshantering mellan system Värdelistor Harmoniserat metadataset 2003

23 Fristående importfunktion Dokument-hanterings-system
implementation Metadatarekomendationen vs. dokumenthanteringssystemen Projekt-nätverk Fristående importfunktion XML DOK Import Export Dokument-hanterings-system Harmoniserat metadataset 2003

24 Versionshantering Flöde Skapande Mottagande Systemet system
(originalet) Mottagande system v.3 v.3 v.1 (v.3) V.1-v.3 Skapande Systemet (originalet) V.4- Harmoniserat metadataset 2003

25 Värdelistor Definition av gemensam värdemängd DTD för värdelistor
Harmoniserat metadataset 2003

26 D: Förvaltning och fortsatt utveckling
Harmoniserat metadataset 2003

27 Remissynpunkter Dokumentklasser Användningsområde Ytterligare metadata
i stort tillräckligt matchning mot egna Användningsområde typiska tillämpningsfall Ytterligare metadata Fastigheter, utrymmen etc. Allmänt samordning med branschterminologi och branschstandard Harmoniserat metadataset 2003

28 Spridning Former för publicering Vägar för spridning
tryckta rekommendationer webb Vägar för spridning mun-mot-mun distribution via systemleverantörer Harmoniserat metadataset 2003


Ladda ner ppt "Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer"

Liknande presentationer


Google-annonser