Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumenthantering Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumenthantering Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 Dokumenthantering Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer

2 Harmoniserat metadataset 2003 A: Syfte och metod 4 Informationsbygget 4 Begrepp 4 Nytta med dokumenthantering 4 Dokuemnthantering i bygg och förvaltning

3 Harmoniserat metadataset 2003 Vårda informationsbygget

4 Harmoniserat metadataset 2003 Standardiseringen erbjuder ett ”gemensamt språk”

5 Harmoniserat metadataset 2003 Kommunikationsplattform Data förstås av datorer medan information förstås av människor. Standardiserad dokumenthantering lägger grunden för informationsutbyte mellan aktörer.

6 Harmoniserat metadataset 2003 Standard för att nå effektivitets och kvalitetsmål

7 Harmoniserat metadataset 2003 Begrepp Dokument “Sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium” källa SS 1900-1

8 Harmoniserat metadataset 2003 Nyttan med sammanhållen dokumentinformation 4 sökning utan att finna 4 sökning och finna fel eller för mycket information 4 sökning på många håll 4 dokument återskapas p g a okunskap om deras existens 4 bristande kunskap om dokumentets status 4 bristande kunskap om dokumentets tekniska egenskaper 4 inte ha tillgång därför att det är lagrat lokalt 4 distribuera och kopiera dokument istället för att ge direkt tillgång elektroniskt 4 fel utförda arbeten pga bristande tillgång till alla aktuella dokument Ju fler som använder standardiserad dokumenthantering, desto lägre blir tröskeln för ytterligare användning

9 Harmoniserat metadataset 2003 Metadata som fristående information Det räcker med att publicera metadata med information om dokumentet och var det står att finna!

10 Harmoniserat metadataset 2003 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning Användnings- och förvaltningsverksamheten Program, projektering- och byggprocesserna har sin utgångspunkt i användnings- och förvaltningsprocesserna Kunden/nyttjarens behov är utgångspunkt för fastighetsverksamheten Hög grad av dokumentrelaterad informationshantering

11 Harmoniserat metadataset 2003 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i Projekterings- och Byggverksamheten Generella system Kontorsautomation Dokumenthantering Projekthantering/styrning Operativ ekonomi mm Specifika system Beräkningsprogram CAD (2D, 3D) GIS mm Produktion PU Kalkyl/inköp Projektering Dokument MD Administration PM

12 Harmoniserat metadataset 2003 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i användnings- och förvaltningsverksamheten Generella system Kontorsautomation Dokumenthantering CAD/GIS Projekthantering Operativ ekonomi mm Specifika system Ekonomisk, juridisk och administrativ förvaltning Verksamhetsledning Drift och underhåll Extern marknad Utrymmesplanering

13 Harmoniserat metadataset 2003 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning IT-system i användnings- och förvaltningsverksamheten Föreningen för Förvaltningsinformation – fi2002@telia.com FI2002 Förvaltningsinformation 2002 -En fastighetsektor- gemensam IT-plattform

14 Harmoniserat metadataset 2003 Dokumenthantering i byggprojekt och förvaltning Dokumenthantering i användnings- och förvaltningsverksamheten Dokument är en kontinuerlig resurs i FM-verksamheten Lång lista med olika typer av dokument Mycket information och många dokument är utrymmesrelaterade -kategorisera, förteckna och beskriva funktionella utrymmen -analysera, modellera och utvärdera verksamheten -värdera utrymmesalternativ Samverkan Metadatastandard och FI2002 Framtida utveckling av Metadatastandard och FI2002 Framtida utveckling av produktmodeller EDM Dokument + metadata Metadatastandard FI2002

15 Harmoniserat metadataset 2003 B: Anvisningar för användare 4 Registrering och användning av metadata 4 Obligatoriska metadata och villkorliga 4 Värdelistor för metadata

16 Harmoniserat metadataset 2003 Registrering och användning 4 Principen om minsta möjliga inmatning –urval av metadata –automatisk fångst –standardvärden 4 Val av system efter uppgift –gränssnitt och terminologi gemensamt 4 Utväxling –bibehållna metadata mellan system –XML-standard på nätet

17 Harmoniserat metadataset 2003 Obligatoriska metadata 4 Urval för olika tillämpning 1.Grundläggande 2.Projekt 3.Dokumentleverans 4.Förvaltning och arkiv 4 Obligatoriska och villkorliga –obligatoriska alltid med –villkorliga under givna förutsättningar –övriga enligt ISO/IEC frivilliga

18 Harmoniserat metadataset 2003 Värdelistor för metadata 4 Dokumentklasser i fyra huvudgrupper Administrativa Tekniska Ekonomiska/juridiska Referens –och två nivåer som kan användas parallellt grov, ca 30 klasser fin, ca 150 klasser

19 Harmoniserat metadataset 2003 Värdelistor för metadata (forts) 4 Övriga listor –Status –Handlingstyper 4 Referens till andra tabeller och metoder –Dokument-ID enligt UUID/GUID –BSAB-tabeller, varugrupper –Bygghandlingar 90 – projektörsbeteckning 4 Namngivning av egna listor

20 Harmoniserat metadataset 2003 C: Anvisningar för utvecklare 4 Namngivning och begrepp 4 Tillämpning av värdelistor och attribut 4 XML-specifikation för metadataelement 4 XML-specifikation för värdelistor

21 Anvisningar för utvecklare

22 Harmoniserat metadataset 2003 Tre viktiga punkter 4 Hur skall man praktiskt implementera funktionaliteten i ”sitt” dokumenthanteringssystem. 4 Versionshantering mellan system 4 Värdelistor

23 Harmoniserat metadataset 2003 implementation Metadatarekomendationen vs. dokumenthanteringssystemen Projekt- nätverk Fristående importfunktion XML DOK Import Export Dokument- hanterings- system

24 Harmoniserat metadataset 2003 Versionshantering 4 Flöde Skapande Systemet (originalet) v.3 Mottagande system V.1-v.3 v.1 (v.3) v.3 Skapande Systemet (originalet) V.4-

25 Harmoniserat metadataset 2003 Värdelistor 4 Definition av gemensam värdemängd 4 DTD för värdelistor 4 www.metadata.se www.metadata.se

26 Harmoniserat metadataset 2003 D: Förvaltning och fortsatt utveckling

27 Harmoniserat metadataset 2003 Remissynpunkter 4 Dokumentklasser –i stort tillräckligt –matchning mot egna 4 Användningsområde –typiska tillämpningsfall 4 Ytterligare metadata –Fastigheter, utrymmen etc. 4 Allmänt –samordning med branschterminologi och branschstandard

28 Harmoniserat metadataset 2003 Spridning 4 Former för publicering –tryckta rekommendationer –webb 4 Vägar för spridning –mun-mot-mun –distribution –via systemleverantörer


Ladda ner ppt "Dokumenthantering Workshop 11 juni 2003 Redovisning av rekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser