Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 2 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 2 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 2 Logistikprogrammet

2 Copyright Peter Fredholm eAffärer inom inköp

3 Copyright Peter Fredholm Strategiska inköp  Samarbete runt utveckling och kvalitet  Delad information  Hela kedjan av betydelse Indirekt material och tjänster  Hitta bästa pris  Förenklade inköpsrutiner  Intern samordning  Lätt att byta leverantör Olika inköp - olika lösningar

4 Copyright Peter Fredholm Användningsområden för inköp  Förenkla interna arbetet  Hitta och utvärdera nya leverantörer  Söka produktinformation och priser  Upphandling  Repetitiva köp

5 Copyright Peter Fredholm Verksamhetsfrågor i fokus  Hur ofta ska kataloger uppdateras?  Ska det vara ersättning eller ändring?  Hur skapas order?  Regelverk för ordersvar (restorder m.m.)  Tillåts ändringar, hur länge?  När skickas leveransavisering?  Former för faktura, t.ex. en per order, följesedel, kreditering etc

6 Copyright Peter Fredholm Martin & Servera R&S EDI Webbshop Handdator Telefon till system Servera Kunder Leverantörer Webb-EDI EDI Inköpsportaler ASP- tjänst Internet e-tjänster - inventering - statistik

7 Copyright Peter Fredholm Effekter Martin & Servera  130 leverantörer via EDI; 60% av inköpsvärdet  EDI med ca 300 kunder  2 miljoner EDI-meddelanden per år  Webbshop säljer för 5 miljarder/år  e-handel kund står för ca 60%  Drygt 500 000 kundfakturor per EDI, sparar minst 5 kr/st  Kundorder 50 000 e-orderrader/dag. Sparar 2-3 kr/st  Stor fördel med gemensam branschstandard

8 Copyright Peter Fredholm Portaler och marknadsplatser

9 Copyright Peter Fredholm Tillämpningar på nätet Webb- tillämpning Affärskommunikation Säljare Köpare  Portaler  Publika – privata  Breda – specialiserade  Företagslösningar  Webbshoppar  Intranät, Extranät  Marknadsplatser  Vertikala eller ”öppna”  Köpar- eller säljardrivna  Geografiska  Molntjänster  Inköp, ekonomi, logistik, m.m. Tillämpning

10 Copyright Peter Fredholm Effekter med portaler  Tvingas arbeta i många kundportaler  Jobbar i två system  dubbelarbete  Kan bli bra i vissa fall, t.ex. mellan stora kunder och små leverantörer. Gäller att få acceptans!  Undersök möjlighet till integration  Effektivare när det är många kunder och många leverantörer i portalen

11 Copyright Peter Fredholm Marknadsplats; gemensamt system med många köpare och många leverantörer  Handel många till många  Upphandlings- processen, RFI, RFP, etc  Auktioner/omvända auktioner  Leverantörsregister  Stort på kontinenten, marginellt i Sverige

12 Copyright Peter Fredholm Funktioner i marknadsplatser  Anbudsförfrågningar online  Sammanställning och presentation av anbud  Stöd för hela upphandlingsprocessen  Omvända auktioner  Visa lager- och produktionsstatus  Produktkataloger  Leverantörsprofiler - ”supplier scan”  Anslutning till de vanligaste affärssystemen

13 Copyright Peter Fredholm B2B-Marknadsplatser + Många köpare/säljare på samma ställe + Stöd för flera processer - För många marknadsplatser - Svårt förändra beteenden - Kostnader - Inte slagit i Sverige

14 Copyright Peter Fredholm Kataloghantering, exempel

15 Copyright Peter Fredholm NCC Construction e-Upphandling •Implementerat NCC Inköpsportal - Sverige 2009 - Norge2010 - Danmark2012 Stöd för e-upphandling och gemensamt gränssnitt till leverantörerna via NCC Leverantörsportal 15

16 Medium right picture Click on the picture icon to change photo NCC Inköpsportal 16 • Riktade förfrågningar • Publika förfrågningar Riktade förfrågningar Skickar till utvalda underentreprenörer och leverantörer Publika förfrågningar Hitta nya underentreprenörer och leverantörer genom att publicera förfrågningar på externa hemsidan. NCC Leverantörsportal underlättar för underentreprenörer och leverantörer att på enhetligt sätt ta emot och svara på förfrågningar samt enklare hantera kompletterande handlingar.

17 Copyright Peter Fredholm 17 NCC Leverantörsportal - Riktade förfrågningar •Skickar inbjudan via e-post till valda leverantörer •Hämta förfrågan och svara JA och NEJ att delta samt lämna anbudssvar

18 Copyright Peter Fredholm 18 NCC Leverantörsportal - Publika förfrågningar •Underentreprenören och leverantören söker via externa hemsidan www.ncc.se •Vid intresseanmälan - förfrågan på samma sätt via NCC Leverantörsportal

19 Copyright Peter Fredholm 19 NCC Leverantörsportal – Statistik 3 år •NCC Construction SE - period februari 2009 – februari 2012 - Antal leverantörskontakter 18 520 st - Antal skickade förfrågningar352 007 st - Antal nedladdade dokument inkl reviderade 2 864 284 st •Erfarenheter och vad som underlättar för byggbranschen - Enhetligt sätt att skicka och svara förfrågan underlättar för leverantörerna - Uppdatera uppgifterna om underentreprenörer och leverantörer - Kontaktpersoner - Verksamhet - Verksamhetsområde - Övrigt

20 Copyright Peter Fredholm Auktioner

21 Copyright Peter Fredholm Omvänd auktion 1.Anbudsförfrågan 2.Anbud 3.Urval och inbjudan till auktion 4.Omvänd auktion 5.Avtal Bud Köpare - arrangör Leverantör - budgivare Anbud Förfrågan

22 Copyright Peter Fredholm Nätauktioner B2B  Reverse auctions eller OLQ, Online Quoting Business Process  Ett webbaserat verktyg för realtidsupphandling med leverantörsbasen  Många och geografiskt spridda leverantörer kan delta i anbudsprocessen samtidigt  De flesta varor och tjänster fungerar  Passar både små och stora volymer

23 Copyright Peter Fredholm Typfall av nätauktion  Försäljning, dvs flera köpare  Inköp, dvs flera säljare  Hemliga eller öppna bud?  Holländaren  Budagenter  En eller flera ex av en vara/tjänst?  Bara godkända kunder eller öppet?

24 Copyright Peter Fredholm Säljarens motiv för nätauktion  Större marknad  Sparar tid  Lägre säljkostnad  Enkelt att delta  Undersöka intresse/ prisnivå ny produkt  Dumpa varor man vill bli av med

25 Copyright Peter Fredholm Köparens motiv för nätauktion  Sparar tid  Konkurrens - pressa priser  Testa marknadspris  Effektivare upphandlingsprocess  Möjlighet att trimma leverantörsbasen  Statistik etc

26 Copyright Peter Fredholm Principer omvänd auktion  Köparen skapar auktion  Auktionstid, förlängning  Välja auktionstyp  Utgångsbud (anbud, statistik etc)  Bjuda in leverantörer  Dölja bud?  Budsteg, valuta, enhet etc


Ladda ner ppt "Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 2 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser