Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av:"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av:
Utförarpresentation Kundens val/omval Kontakt med biståndshandläggaren Meddelande om tillfälligt utökad hjälp Meddelande om uppdrag TES Webb Rutiner och anvisningar Verksamhetsrutiner Kontakt med primärvård Ekonomiska rutiner Rapportering av utförd tid Fakturering Kvalitetsuppföljning Process Brukarvärdering Biståndshandläggarens värdering Servicegarantier - Dessa garantier gäller

2 Utförarpresentationen
Den enskilde får information om valbara företag via utförarpresentationer. Dessa får den enskilde via bistånds-handläggaren men kan även själv söka information på Det är utföraren som är ansvarig för att utförarpresentationen innehåller aktuell information. Utföraren kan kontinuerligt uppdatera informationen i presentationen och eventuella förändringar skickas till

3 Val av utförare och kontakt med biståndshandläggaren
Kundens val/omval - Så går valet till 30 dagars karens vid omval Bekräfta uppdraget och verkställighet Kontakt med biståndshandläggaren Frånvaro vid ex sjukhusvistelse eller resa Förändring av den enskildes behov av hemtjänstinsatser Tillfälligt utökad hjälp Bomtid Dubbelbemanning TES webb

4 Gällande rutiner Verksamhetsrutiner Kontakt med primärvård
Trygghetslarm - Bomtid Nyckelhantering - Dubbelbemanning Tillfälligt utökad hjälp (extratid) - Anhörigavlösning i hemmet Kontakt med primärvård Delegerig - Arbetstekniska hjälpmedel Samverkan/vårdplanering - Samverkan i livets slutskede Rutin kring färdiglagad mat Fritt val bland kommunens produktionskök Beställning av matportioner

5 Ekonomiska rutiner Inom Jönköpings kommun är ersättningsperioden månadsvis, från den första till sista i månaden. Tider och insatser rapporteras via TES direkt. Utförare ansvarar för att rapporterade tider och insatser är korrekta. Faktureringsadress: Jönköpings Kommun, Box 393, Jönköping. På fakturan måste följande referensnr anges: 852FVAL.

6 Överföring till Magna Cura
Inrapportering av tid via den enskildes telefon Efterrapportering och avvikelsejustering i TES Web Kontroll av månadens inrapporterade tider och insatser Den kontrollerade rapporten bildar fakturaunderlag till privat utförare. Fakturaunderlaget skickas per e-post i PDF-format till privat utförare. Matchning beviljad tid och insatser mot utförd tid och insatser i Magna Cura Beviljar extra tid och registrerar frånvaro Biståndshandläggarens biståndsbeslut

7 Kvalitetsuppföljning
A: inom 3 mån B: inom 1 mån Rapport 3 veckor C: inom 2 veckor Om ej ok: varning Om ej ok: häva avtal Återrapportering Maxtid för uppföljning 1 = 6 månader Process - Extern värdering Brukarvärdering Handläggarvärdering

8 Servicegarantier Garanti
Leverans av matportion mellan kl och Kunden ska vara hemma när maten levereras, om du tillfälligtvis inte bestämt något annat med personalen. Avbeställning ska göras senast kl 9.00 samma dag. En genomförandeplan ska upprättas inom fyra veckor efter det att beviljad hemtjänst påbörjats. Planen ska upprättas tillsammans med kunden och följas i det dagliga arbetet. Ett exemplar ska förvaras hos kunden och revideras en gång per år eller då behoven förändras. En kontaktman utses inom två veckor efter det att den beviljade hemtjänsten påbörjats.


Ladda ner ppt "Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av:"

Liknande presentationer


Google-annonser