Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av: Utförarpresentation - Kundens val/omval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av: Utförarpresentation - Kundens val/omval."— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av: Utförarpresentation - Kundens val/omval Kontakt med biståndshandläggaren - Meddelande om tillfälligt utökad hjälp - Meddelande om uppdrag - TES Webb Rutiner och anvisningar - Verksamhetsrutiner - Kontakt med primärvård Ekonomiska rutiner - Rapportering av utförd tid - Fakturering Kvalitetsuppföljning - Process - Brukarvärdering - Biståndshandläggarens värdering Servicegarantier - Dessa garantier gäller

2 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Utförarpresentationen Den enskilde får information om valbara företag via utförarpresentationer. Dessa får den enskilde via bistånds- handläggaren men kan även själv söka information på www.jonkoping.se/frittval. www.jonkoping.se/frittval Det är utföraren som är ansvarig för att utförarpresentationen innehåller aktuell information. Utföraren kan kontinuerligt uppdatera informationen i presentationen och eventuella förändringar skickas till josefin.hagstrom@jonkoping.se. josefin.hagstrom@jonkoping.se

3 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Val av utförare och kontakt med biståndshandläggaren -Kundens val/omval - Så går valet till -30 dagars karens vid omval -Bekräfta uppdraget och verkställighet -Kontakt med biståndshandläggaren -Frånvaro vid ex sjukhusvistelse eller resa -Förändring av den enskildes behov av hemtjänstinsatser -Tillfälligt utökad hjälp -Bomtid -Dubbelbemanning -TES webb

4 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Gällande rutiner - Verksamhetsrutiner -Trygghetslarm- Bomtid -Nyckelhantering- Dubbelbemanning -Tillfälligt utökad hjälp (extratid)- Anhörigavlösning i hemmet -Kontakt med primärvård -Delegerig- Arbetstekniska hjälpmedel -Samverkan/vårdplanering- Samverkan i livets slutskede -Rutin kring färdiglagad mat -Fritt val bland kommunens produktionskök -Beställning av matportioner

5 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Ekonomiska rutiner -Inom Jönköpings kommun är ersättningsperioden månadsvis, från den första till sista i månaden. -Tider och insatser rapporteras via TES direkt. -Utförare ansvarar för att rapporterade tider och insatser är korrekta. -Faktureringsadress: Jönköpings Kommun, Box 393, 551 15 Jönköping. På fakturan måste följande referensnr anges: 852FVAL.

6 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Överföring till Magna Cura Inrapportering av tid via den enskildes telefon Efterrapportering och avvikelsejustering i TES Web Kontroll av månadens inrapporterade tider och insatser Den kontrollerade rapporten bildar fakturaunderlag till privat utförare. Fakturaunderlaget skickas per e-post i PDF-format till privat utförare. Matchning beviljad tid och insatser mot utförd tid och insatser i Magna Cura Beviljar extra tid och registrerar frånvaro Biståndshandl äggarens biståndsbeslut

7 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Kvalitetsuppföljning Uppföljning 1 A: inom 3 månB: inom 1 mån Rapport 3 veckor C: inom 2 veckor Rapport 3 veckor Om ej ok: varningOm ej ok: häva avtal Återrapportering Maxtid för uppföljning 1 = 6 månader Brukarvärdering Handläggarvärdering Process - Extern värdering

8 Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Servicegarantier Garanti Leverans av matportion mellan kl 11.45 och 13.15. Kunden ska vara hemma när maten levereras, om du tillfälligtvis inte bestämt något annat med personalen. Avbeställning ska göras senast kl 9.00 samma dag. Garanti En genomförandeplan ska upprättas inom fyra veckor efter det att beviljad hemtjänst påbörjats. Planen ska upprättas tillsammans med kunden och följas i det dagliga arbetet. Ett exemplar ska förvaras hos kunden och revideras en gång per år eller då behoven förändras. Garanti En kontaktman utses inom två veckor efter det att den beviljade hemtjänsten påbörjats.


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen Josefin Hagström, 20100924 Introduktion Introduktion för utförare av hemtjänst Genomgång av: Utförarpresentation - Kundens val/omval."

Liknande presentationer


Google-annonser