Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 8 april. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 8 april. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell."— Presentationens avskrift:

1 KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 8 april. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell

2 1 Äldrevårdens effektivitet Tf verksamhetschef Bo Lundén, Äldreomsorgen, Socialförvaltningen, informerar om pågående arbete med äldrevårdens effektivitet. Övergripande åtgärder: • Alla ska en aktuell genomförandeplan • Alla enheter har gjort en åtgärdsplan för att uppfylla servicegarantierna • Kartläggning av personalens tid • Ruttplanering • Genomgång av schema och hantering av resurstid • Planering av arbetet • Nyckelfri hemtjänst Arbete med värdegrundsfrågor : • All personal har fått utbildning • Utbildning av två värdegrundsledare per arbetsgrupp hemtjänst/trygghetsboende. • Kontaktpersonerna ska få utbildning i samtal med brukare i syfte att öka möjligheterna att upprätta en bra genomförandeplan utifrån brukarens behov.

3 2. Servicegarantier stöd vuxna och äldre Vad är en servicegaranti? Servicegarantin ska tydligt och kortfattat beskriva:  Vad socialtjänsten garanterar – dvs. vad en brukare eller anhörig ska kunna förvänta sig.  Socialtjänstens eventuella förväntningar på brukaren eller företrädare för brukaren.  Hur socialtjänsten hanterar situationer där brukaren, anhörig eller företrädare för brukaren anser att garantin inte uppfylls. Servicegarantier skall regelbundet följas upp och ingår i socialtjänstens kvalitetssäkring

4 Förslag till servicegarantier har upprättats inom följande områden inom socialkontoret :  Vuxna (stöd och hjälp till personer med beroendeproblematik eller andra sociala problem)  Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)  Stöd vuxna och äldre (omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldre personer)  Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS)

5 Hemgångsteam för trygg hemgång Föredragning av Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, Socialförvaltningen Om planering för hemgång kan göras under tiden på sjukhus och stödet utföras av samma personal som varit involverad i planeringen så kan man anta att detta både ökar tryggheten och leder till att insatserna blir väl anpassade till behoven för varje individ. Trygg hemgång för äldre efter sjukhusvård • Uppdrag = • Effekt • Bra mottagande • Igångsättning av stöd snabbt • Ökad trygghet för den enskilde • Trygghet för anhöriga • Alternativ till korttidsboende

6 Avlösningsteam Föredragning av Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, socialförvaltningen I socialnämndens riktlinjer för anhörigstöd anges att ”stödet ska ha en kvalitet som motiverar efterfrågan”. • Avlösning i hemmet • Biståndsbeslut krävs • Första 6 timmarna per månad är gratis • Måste avropas i god tid • I riktlinjerna för anhörigstöd anges att ”stödet ska ha en kvalitet som motiverar till efterfrågan” • Hur ska denna service anordnas för att uppfattas ha god kvalitet • Utforma förslag till projekt för avlösarservice i hemmet.

7 Anhörigstöd • Anhörigstöd går som en röd tråd genom hela socialnämndens område • Utvecklar nya former • Budget 2014 • Samarbete med handikapporganisationer i samrådsgrupp • Hur ser organisationernas ansvar ut när det gäller frågan anhörigstöd? • Semesterdag i Varamon sommaren 2013 • Pensionärsorganisationerna • Bilda en samrådsgrupp • Utse gruppen

8 Äldremässa Välkommen till Äldremässa i Motala den 25 oktober 2013 med mottot ”Livskvalitet och välbefinnande i vardagen” Teman detta år är Välfärdsteknologi, Folkhälsa, Boende samt information och kunskap. Under dagen kan ni välja mellan många inspirerande föreläsningar och seminarier. Hela ”Folkets Hus” sjuder av aktiviteter med ett 40 tal utställare som informerar dig om vad som är på gång inom äldreområdet. Passa på! Ställ frågor och lär dig mer Öppet klockan 9.45 – 17.00 • Marknadsföring • Broinvigningen • Informationsdisk och mottagning på mässan av Pensionärsföreningarna • Seminarier • Utställare • Underhållning, • Evergreens med Crusellkvintetten. Östgötamusiken

9 Kontanter på banken Kanslichef Anders Thelaus, Kommunledningsförvaltningen, informerar om bankers kontanthantering och kommunens inställning. Ledamöterna ställer frågor med anledning av föredragningen. Margareta Alexanderson uttalar att Sveriges kommuner och landsting borde agera på nationell nivå eftersom frågan gäller hela Sverige.


Ladda ner ppt "KPR. Kommunala Pensionärsrådet. Sammanträde 8 april. 2013 Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell."

Liknande presentationer


Google-annonser