Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Stora variationer - ”Är med hela året och gör en egen budget” - ”Kommer in i arbetet i juni varje år” - ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Stora variationer - ”Är med hela året och gör en egen budget” - ”Kommer in i arbetet i juni varje år” - ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten."— Presentationens avskrift:

1  Stora variationer - ”Är med hela året och gör en egen budget” - ”Kommer in i arbetet i juni varje år” - ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten eller en bit inpå pågående budgetår” - ”Får förslag till ram som han/hon ska kommentera innan beslut”

2  ”Litet eller obefintligt handlingsutrymme, budgeten gör utifrån centrala modeller”  ”Hemtjänsten får pengar utifrån beviljade timmar, priset är fastlagd, så det går inte att påverka”  ”Handlingsutrymmet finns endast inom ramen, man ska vara effektiv”

3  ”Både verksamhetsplaner och –berättelser skrivs, vanligtvis ska de vara inne runt årsskiftet, områdeschefen sammanfattar och lämnar till politikerna”  ”Verksamhetsplaner görs dock inte i alla kommuner, ska innehålla hur man tänker lägga upp verksamheten under året”  ”Privata verksamheter skriver affärsplaner, de är inte offentliga”

4  ”Man skriver om förändringar ger negativa konsekvenser inför ett beslut”  ”Konsekvensbeskrivningar används endast som man överskrider budgeten”  ”Konsekvensbeskrivningar kan även handla om verksamhetsanpassade scheman, behov av kompetenshöjning eller bättre kontinuitet för omsorgstagarna”  ”Inom hemtjänsten skrivs inga konsekvensbeskrivningar”

5  ”Tas oftast fram av verksamhetens ekonom”  ”I vissa fall tar enhetschefen fram underlag till personalkostnader”  ”Kostnadskalkyler kan behövas göras t.ex. när kommunen tar beslut om nya åtgärder, t.ex. trygghetslarm, brandlarm eller annat”  ”Andra beräkningar lämnas in om det behövs

6  ”Beslutas oftast centralt”  ”Personaltätheten beslutas centralt för särskilda boenden och i hemtjänsten räknas beviljade timmar”  ”Kommunens riktlinjer kan vara styrande men det finns möjligheter inom verksamheten att påverka personalbudgeten t.ex. vid användning av vikarier”

7  ”Uppföljningen sker löpande och regleras hela tiden efter verksamhetens behov”  ”Man tittar på personaltätheten i stort sett varje dag” (hemtjänst)  ”Ofta är det samma personaltäthet på de flesta avdelningar och täthetsscheman följs sällan upp” ”Varje månad i samband med vårdtyngdsmätning”

8  ” Två tre gånger om året, så man ser att man inte drar över”  ”Uppföljningen sker månadsvis”  ”kan följa budgeten i stort sett dagligen, mycket uppgifter kan man få direkt på data skärmen”

9  ”Dra in vikarier”  ”Uppsägningar”  ”Indragning av leasingbilar”  ”Fryser budgeten t.ex. livsmedel och andra löpande kostnader”

10  ”APT viktigt att alla är informerade, öppen dialog”  ”Enhetschefen har alltid med sig den senaste ekonomiska rapporten och visar resultaten i förhållande till budgeten”  ”Inom äldreomsorgen har personalen fått utbildning vad en dags sjukfrånvaro kostar, det har man inte fått inom LSS, det märks”

11  ”Budgeten är gemensamt ansvar och diskuteras alltid gemensamt”  ”Man diskuterar men går inte in på detaljnivå”  ”Diskussioner för hela tiden och man lägger prestige i att vara bäst”

12  ”Varken omsorgstagare eller anhöriga ska bekymra sig om budgeten”  ”Information ges aldrig beträffande förändringar i verksamheten”  ”Nej, ingen information till de boende eller anhöriga, jag ser ingen vinning med det”  ”Ekonomin diskuteras aldrig med de boende eller anhöriga” (undantag nedläggning)

13  ” I budgetberäkningsmodellerna finns nyckeltal”  ”Jag använder nyckeltal för att förenkla mitt arbete”  ”Nyckeltal används för att jämföra med andra kommuner”

14  ”Medarbetarsamtal och lönesamtal kopplas ofta ihop. Lönen sätts utifrån dessa samtal”  ” Vi har inga individuella löner, utan lönen beror på vilken yrkesgrupp du tillhör”  ”Det finns lönekriterier, de ska vara väl kända bland personalen”  ” Vi har lönekriterier som har fem olika nivåer”


Ladda ner ppt " Stora variationer - ”Är med hela året och gör en egen budget” - ”Kommer in i arbetet i juni varje år” - ”Får ramen som man ska följa antingen på hösten."

Liknande presentationer


Google-annonser