Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar inför 2012 Saco-S tillsvidareavtal Samordnad arbetsgivare Det ekonomiska läget Organisationsgrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar inför 2012 Saco-S tillsvidareavtal Samordnad arbetsgivare Det ekonomiska läget Organisationsgrad."— Presentationens avskrift:

1

2 Utmaningar inför 2012 Saco-S tillsvidareavtal Samordnad arbetsgivare Det ekonomiska läget Organisationsgrad

3 Medparter och relation till ST AgV (gemensamt avtal samförhandlingar) Privata avtal (eget avtal, samordning) S ST Vård- förbundet Lärar- förbundet Ledarna Försvars- förbundet P Polis- förbundet Tull kust O Officers- förbundet Saco-SSEKO Samordning med: STSacoSEKO

4 Avtalsrörelsens 4 faser - Insamlingsfas ST Veckor, medlemsmöte Rikstäckande avdelningar Webbaserat rådslag Ordförandekonferens FE samlar in avdelningsdiskussion Återkoppling av vad som samlats in - Avtalsråd

5 Avtalsrörelsens 4 faser - Insamlingsfas Lokalt ST veckor, uppmärksammade rådslaget Start avdelnignsvis insamling Arbetsplatsdiskussioner om vilka frågor som är viktiga att lyfta i avtalsförhandlingarna Sortering inom varje avdelning av vilka frågor som kan drivas lokalt resp centralt Inrapportering till kansliet, 15 Mars Återkoppling till medlemmarna vad som drivs, på vilken nivå och varför

6 Avtalsrörelsens 4 faser – Formuleringsfas Centralt Internt ST Avtalsråd Maj FS fastställer ST´s yrkanden Maj Samordning - OFR Slutförhandla yrkande S, P, O Maj Utkast yrkanden till förbunden Maj S-Styrelse antar yrkanden Maj Ordf. S, P, O fastställer Y Maj Överlämnande av yrkanden 15/6 Samordning med SEKO

7 Avtalsrörelsens 4 faser – Formuleringsfas Lokalt Hösten 2012 Fördjupningsdiskussioner kring de frågor som ska drivas lokalt Diskussion med medlemmar om önskvärd förändring av lönebilden, förändring av lönekriterier mm Ev samordning med andra OFR-förbund Ta fram lokala yrkanden

8 Avtalsrörelsens 4 faser – Förhandlingsfas Centralt Internt ST Växlande av avtalskrav Juni Rikstäckande avd höst 2012 Förhandlingar höst 2012 Avtalsråd – prel sept och nov FS antar avtalet höst 2012 Samordning – OFR och övriga Partsgemensam. arb. Grupper Förhandlingar Samordning S, P, O Samordning SEKO Avtalsförslag antas S, P, O

9 Avtalsrörelsens 4 faser – Förhandlingsfas Lokalt Påbörja §§ 5-7 arbetet Vår 2012 Säkerställa att lönekartläggning genomförts Höst 2012 ST-veckor Partsgemensamma diskussioner om lönekriterier, aktuell lönebild mm Lokala förhandlingar Ev lokal-lokala förhandlingar Vid behov - söka stöd hos centrala parter alt lönenämnd

10 Avtalsrörelsens 4 faser – Implementeringsfas Informera om avtalet till medlemmar och FV Ombudsmannamöte Avtalskonferenser Uppföljning och stöd

11 Uppstart avdelningsvis insamling Fe har tagit fram stödmaterial Strategiska utmaningar, underlag till förtroendevalda

12 Vad har kommit in hittills? Löneenkät Rikstäckande avdelningar Rådslag Medlemsundersökning

13 Strategiska utmaningar Särskilda åtgärder Väl hävdat löneläge Återkommande dialog

14 Att diskutera Vilka frågor tycker era medlemmar är viktigast? Vad tror ni arbetsgivaren kommer att yrka på? Hur genomför ni er avdelningsvisa insamling?

15 Vad händer med insamlingen? - Avdelningen ska sortera centrala resp. lokala yrkanden - Avdelnings insamling till STs kansli 15 mars 2012 - Yrkanden formuleras och samordnas med övriga OFR/S, P, O under våren 2012 - Yrkanden lämnas till Arbetsgivarverket den 30 juni.


Ladda ner ppt "Utmaningar inför 2012 Saco-S tillsvidareavtal Samordnad arbetsgivare Det ekonomiska läget Organisationsgrad."

Liknande presentationer


Google-annonser