Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Du och din lön En förberedelse inför ditt samtal med din chef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Du och din lön En förberedelse inför ditt samtal med din chef."— Presentationens avskrift:

1 Du och din lön En förberedelse inför ditt samtal med din chef

2 Fackförbundet ST För dig som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, affärsverk, bolag, stiftelser, universitet och högskolor. Vi är experter på statlig verksamhet! Vi finns nära dig Vi är partipolitiskt obundna Vi vill ha starka avtal som gynnar hela arbetsplatsen Vi har inkomstförsäkring i medlemskapet Vi ger dig möjlighet till inflytande och påverkan på din arbetsplats Ju fler vi är i ST, desto bättre blir det för dig!

3 Lagar t ex Lagen om anställningsskydd Lagen om medbestämmande, Semesterlagen Centrala avtal t ex villkorsavtalet och branschavtalet Lokalt kollektivavtal arbetsplatsen Ditt löneavtal Lön och villkor på jobbet

4 Individuella avtal Lokal-lokala avtal Lokala avtal Centrala avtal Lagar Arbetsplatsavtal på ex sektionsnivå Myndighetsavtal på avdelningsnivå Företagsavtal Villkorsavtal/ AVA, Sam- verkansavtal RALS Huvudavtal Samarbetsavtal PA-03 Branschavtal TurA-S TA PSA TGL-s LAS MBLAMLFML S emL Studie- ledigh lagen Diskr. lag LOA ATL Chefen - Du Enhetschef – ST sektion GD/VD – ST avdelning AGV/Almega – OFR/ST

5 STs lönepolitik Flexibelt löneavtal. Lokal anpassning. Möjlighet att välja förhandlingsmodell. Förhandling eller lönesättande samtal. Alla ska ha samtal om lön. Trygghet om man inte kommer överens - reglerat oenighetsutrymme (ej arbetsgivarbeslut). Tidsbestämda avtalsperioder för att fortsätta utveckla löne- och villkorsavtal.

6 Lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder: -ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, samt övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. -krävs en regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare. Arbetsgivarverkets område 5 § Gemensamma löneprinciper i det centrala avtalet

7 Lönebildningsprocessen

8 Vad består lönen av? Lönen sätts utifrån tre delar - Vad - Hur - - Omvärld ” En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder så som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.”

9 Nyanställning Lönerevision vad hur omvärld Vad påverkar din lön?

10 Förbered dig - - Ta reda på aktuell lönestatistik för arbetsplatsen. Fråga ditt lokala fack. - - Hur arbetsgivarens lönepolicy ser ut. - - Vilka lönekriterier finns. - - Ta fram dokumentation från utvecklingssamtal eller motsvarande. - - Ta fram dokumentation från tidigare lönesamtal. - Förberedelser är A & O, gör det i god tid!

11 Ditt arbete och resultat Värdera innehållet: - Utgå från arbetsinnehållet, VAD är det du gör - Vilka förändringar har skett sedan förra revisionen - Har du fått utökade arbetsuppgifter - Din prestation i förhållande till uppsatta mål - Dina personliga kvalifikationer, HUR du utför arbetet - Din nuvarande lön – omvärlden

12 Dialogen om din lön - Chefen ska argumentera och motivera utifrån de lokala lönekriterierna både utifrån arbetsuppgifter och ansvar och hur arbetsuppgifterna utför/bör utföras, resultat och måluppfyllelse. - Chefen ska kommunicera och ni ska ha en dialog om verksamhetens mål, förväntat arbetsresultat och din utveckling. - Chefen ska kommunicera och ni ska ha en dialog om motiven för din lön utifrån de lokala lönekriterierna och behov av förändring i lönestrukturen, särskilda satsningar. - Chefen ska kommunicera och ni ska ha en dialog om vad du har gjort/behöver göra för att påverka din lön.

13 Uppföljning Fick du fram det du ville? Var det bra stämning under samtalet? Vilka argument förde din chef fram? Fick du veta varför du har den lön du har? Och vad du kan göra för att höja den? Fick du dokumentation från samtalet? Vad behöver din lokala ST-styrelse känna till?

14 Ombudets namn namn@st.org Lycka till! PS: Du är väl redan medlem? Om inte – prata med oss!


Ladda ner ppt "Du och din lön En förberedelse inför ditt samtal med din chef."

Liknande presentationer


Google-annonser