Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SNACKA OM LÖNEÖKNING! En föreläsning om vad som

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SNACKA OM LÖNEÖKNING! En föreläsning om vad som"— Presentationens avskrift:

1 SNACKA OM LÖNEÖKNING! En föreläsning om vad som
påverkar din lön och vad du ska tänka på inför och under lönesamtalet. Unionen Stockholm

2 Lön Vad påverkar lönesättningen? Hur genomförs ett bra lönesamtal?
Berätta om vad seminariet ska handla om.. Unionen Stockholm

3 Hur förbereder du dig? (Klicka på bilden)
Klicka på bilden för att visa långa reklamfilmen i lönekampanjen, som en liten rolig inledning. Unionen Stockholm

4 Vad påverkar lönesättningen?
●”Den svenska modellen” ● Unionens lönepolitik ● Avtalsrörelsen –löneavtal ● Lokala avtal på företaget ● Lönepolicy ● Anställningsavtal ● Lönesamtal UNIONENS LÖNEPOLITIK Ansvarstagande lönebildning både centralt och lokalt Vi överlåter inte besluten till arbetsgivarna Medlem ska själv ha inflytande över lönen Ingångslöner ska avspegla arbetsuppgifter Löneskillnader ska vara sakliga Lönesystem ska bygga på arbetsvärdering och individuell prestation Alla ska få ta del av löneökningsutrymmet Alla anställda ska ges möjlighet att växa och utvecklas Fast månadslön är normen, rörlig lön ska vara reglerad i lokala avtal Partsgemensam lönestatistik Öppna löner Dessa grunder ska avspeglas i våra centrala avtal så långt det är möjligt Unionen Stockholm

5 Kollektivavtalet ● Scania CV AB ● Kollektivavtal Teknikarbetsgivarna
”Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen satts och vad medarbetaren kan göra för att öka lönen.” Bild över vilket KAV som gäller för just det företag du föreläser på. Samt exempel på skrivning i avtalet om lönesamtal (dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare om lön), om det finns. Berätta gärna om läget i avtalsrörelsen och om arbetsplatsen saknar klubb, -berätta hur medlemmarna kan öka inflytande över löneutveckling genom att ha en fackklubb på arbetsplatsen! Unionen Stockholm

6 Lönesamtalet Jag vill ha högre lön!
● Jag vill veta varför jag har den lön jag har! ● Jag vill veta vad jag ska göra för att få en bättre löneutveckling! Hur individuellt satt är lönen? Vet alla på vilka grunder lönen är satt? Och vad jag ska göra för att påverka min löneutveckling? Om inte – frågan måste ställas till chefen i samtalet… Varje tjänsteman skall veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att erhålla en löneutveckling. Unionen Stockholm

7 Lönesamtal ● Vilka resultat du åstadkommit och vad som förväntas av dig ● Dina och chefens krav på att utveckla din yrkesroll ● Vad som ligger till grund för lönesättningen ● Argument till varför du ska ha högre lön eller andra förbättrade villkor ● Komma överens om vad du ska göra för att få högre lön eller andra förbättrade villkor Unionen Stockholm

8 Hur förbereder du dig? (Klicka på bilden) Unionen Stockholm

9 Förberedelser Engagera dig i din egen löneutveckling..
● Begär återkommande dialog ● Värdera dig själv ● Värdera ditt ”marknadsvärde” ● Sammanfatta din värdering I alla förhandlingar är det viktigt att vara väl förberedd, att gå till en förhandling med ett blankt papper är inte bra. Vi är alla olika bra på att ”prata för varan” och om jag vet att jag har särskilt svårt att berätta om hur bra jag är på mitt jobb så är det särskilt viktigt med förberedelser. Engagera dig i din löneutveckling: Modellen bygger på samverkan samt en öppen och ärlig diskussion mellan chef och medarbetare. Begär lönesamtal: Vänta inte på att din chef tar kontakt med dig. Försäkra dig om att den person du talar med har befogenhet att sätta din lön. Alternativt har den kontakt med lönesättande chef som krävs för att ditt lönesamtal skall bli känt. Värdera dig själv: Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål. Vad har du gjort för att förbättra din kompetens under året? Värdera arbetsinnehållet, exempelvis ansvarsområde, omfattning, komplexitet, belastning, krav på resultat, projektledningsansvar, utveckling, IT-kompetens, ledarskaps/handledarutbildning. Glöm inte bort ev. utbildning/förkovran som sker utanför ditt arbete. Värdera dina personliga kvalifikationer med hjälp av egenskaper som initiativkraft, samarbetsförmåga och ledningsförmåga. VAD gör du för arbetsuppgifter, vad är särskilt viktigt för verksamhet och arbetsgivaren? HUR utför du dessa arbetsuppgifter? (Ref. till faktorer i samtalsunderlaget) –Ska kunna ge exempel på situationer när jag är ex. samarbetsvillig.. Vilka egenskaper vill arbetsgivaren att du har? Vilka har du? Plus och minus… Utvecklingsmöjligheter? Marknadsvärdet Hur ta reda på sitt marknadsvärde? –Behöver inte söka nytt jobb. Använd statistiken inom privata sektorn, branschen eller inom företaget. Vilken löneutveckling har du haft de senaste 3-5 åren jämfört med sektorn/branschen/företaget i stort? Eller med den grupp du tillhör? Inom privata sektorn har lönerna ökat med ca X% per år de senaste 3 åren. Detta blir ett underlag för att du ska kunna själv lägga ett förslag på ny lön till chefen. Din sammanfattning är din argumentation för en bra löneutveckling. Ev. kan man kolla av med en kollega eller fackligt förtroendevald om det stämmer eller något ska läggas till. Unionen Stockholm

10 Genomförandet Neutral mötesplats
● Ta initiativ – och lyssna ● Tala om vad du vill och varför ● Beskriv hur väl du uppfyller krav/uppnått mål ● Ta upp önskemål om löneutveckling ● Vad är ni överens om och oense om ● Sammanfatta samtalet, gärna skriftligt Unionen Stockholm

11 Håll dialogen levande... Öppna frågor Slutna frågor
Kan du berätta lite vad du tycker om min lön? Hur ser du på min lön i förhållande till andra? i förhållande till de arbetsuppgifter jag har? Tycker du att min lön är OK? Anser du att min lön är rätt i förhållande till de andra? Anser du att min lön är rätt i förhållande till mina arbetsuppgifter? Använd öppna frågor, skriv ned dem innan du träffar chefen Unionen Stockholm

12 Argumentation Bakgrund På vilket sätt frågan har kommit upp
Tes (påstående) ”Jag anser att…” Uppdelning ”För det har jag tre (starka) skäl.” Exempel på hur man kan lägga upp en argumentation Forts. Unionen Stockholm

13 Argumentation forts… Argument ”För det första… för det andra… och för
det tredje…” Ordningsföljd: Näst starkast, svagast, starkast Slutsats ”Därför anser jag att…” Upprepning av tes Unionen Stockholm

14 Därför ska jag ha högre lön!
● Detta har jag förändrat sedan förra lönerevisionen… ● Jag har bidragit till… ● Jag är särskilt bra på… ● Jag kan/vill förändra/göra, därför att… ● Vilket kommer att påverka mitt arbete/resultat… ● Kan också komma att påverka andra/annat… Man kan ju lägga upp sin argumentation på annat sätt också… Unionen Stockholm …utifrån verksamhetens krav förstås!

15 Lönesamtalssimulator på unionen.se/loneratorn
På finns ett test där du ställs inför olika repliker från arbetsgivaren och ska fundera på vilket svar som är det bästa. Vad säger du till exempel om arbetsgivaren säger att det inte blir några löneökningar i år eftersom företaget gick minus förra året? (Klicka på bilden som öppnas kampanjsidan). Unionen Stockholm

16 Kommunicera i ett möte ● 70% Kroppsspråk ● 20% Tonfall ● 10% Innebörd
Unionen Stockholm

17 Kroppsspråket – vad räknas till det?
Avstånd Beröring Blick Rörelse Hy Andning Gester Klädsel Frisyr Doft Placering i rum Ansiktsuttryck Känslor Unionen Stockholm

18 Hur är ditt kroppsspråk?
● Avstånd ● Hur vi står/sitter ● Efterliknelse ● Armar ● Händer ● Ben ● Ögon Kroppsspråket –Det går inte att lära sig alla regler Avstånd (Intimavstånd, personligt avstånd, umgängesavstånd-nära/skaka hand, offentligt avstånd) klappa ryggen Hur vi står / sitter /Sitter , mot varandra, bredvid, snett mittemot etc Efterliknelse (härmning/vi vill närma/efterlikna varandra, även ändra rösten –trygghet/samspråk) Armar (i kors –avståndstagande/ointresse/håller inte med) Händer (för mun-inte så viktigt det jag säger), (klia örat – du ljuger), (knutna händer –trovärdig), (knutna nävar –hotfull) Ben (sittställning) Ögon (vilket håll jag tittar åt –uppåt åt höger/hittar på-ljuger, uppåt vänster –letar minnesbank) Unionen Stockholm

19 Uppföljning ● Analysera samtalet ● Utvärdera din insats
● Reflektera över vad som gick bra/mindre bra ● Delge lokala facket Analysera samtalet! Kom det du tyckte var viktigt fram under samtalet? Fick du fram det du ville? Var det en bra stämning under samtalet? Gå igenom de argument som din chef förde fram: Vad är ni överens om och vilka är de eventuella meningsskiljaktigheterna? Vad kan du göra för att bättre motsvara förväntningarna? Ta reda på vad som skiljer din egen värdering från chefens, finns det förutsättningar för en positiv utveckling? På vilka områden behöver du fördjupa din kompetens? Utvärdera din insats! Skriv noga upp de argument som talar mot dina krav. Dessa kan du sedan jobba extra med inför nästa omgång av lönesamtal. Försök också utvärdera dina egna förberedelser: var jag tillräckligt förberedd? Skriv ner och spara! Delge det lokala facket! Ditt och dina kollegors lönesamtal ger de lokala förhandlarna underlag, statistik och argument som kan påverka förhandlingssituationen. Det är därför viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter. Unionen Stockholm

20 Unionen.se/loneratorn
Kolla löneläget Filmer om avtalsrörelsen Lönesamtalstest Frågor och svar om lön Personlig lönecoachning - om du är eller blir medlem Unionen Stockholm

21 Engagera dig i löneutvecklingen
Välkommen till Unionens webbplats Vill du bli medlem? Ring Du får gärna ställa frågor till mig eller läsa mer om och bli medlem på unionen.se. Du kan också ringa vårt medlemsregister och bli medlem direkt på Jag lämnar även några broschyrer om ni vill läsa mer om Unionen. Tack för mig. Unionen Stockholm

22 Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet.
Inkomstförsäkring Stöd vid tvister Juridisk rådgivning kr till kompetensutveckling Inflytande på arbetsplatsen Karriärcoachning Cv-granskning Föreläsningar och kurser NYHET: Extra förmånlig bolåneränta! Som medlem i Unionen får du krafter utöver det vanliga. Då menar vi inte att du kan flyga, bli osynlig eller lyfta en lastbil. Vi talar om krafter som du har nytta av varje dag. På jobbet. Som säkrar din trygghet, ger dig chansen att påverka och ökar dina möjligheter att utvecklas i yrkeslivet. Som hjälper dig både i medgång och motgång på jobbet. Oavsett om du har jobb, är mellan jobb, söker jobb, startar eget eller börjar studera har du styrkan från en halv miljon medlemmar i ryggen. På bilden syns de fiktiva medlemmarna Controlotron, Miss X´cl och Organizerman som bland annat förekommer i Unionens reklamfilmer. Unionen Stockholm

23 Lycka till! (Klicka på bilden) Unionen Stockholm


Ladda ner ppt "SNACKA OM LÖNEÖKNING! En föreläsning om vad som"

Liknande presentationer


Google-annonser