Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamt Att tänka på inför lönesamtalet. Vad är lön? •Din anställning. •Vad du tillför. •Hur du utför ditt arbete. Det här vill Vårdförbundet: Varje individs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamt Att tänka på inför lönesamtalet. Vad är lön? •Din anställning. •Vad du tillför. •Hur du utför ditt arbete. Det här vill Vårdförbundet: Varje individs."— Presentationens avskrift:

1 Lönsamt Att tänka på inför lönesamtalet

2 Vad är lön? •Din anställning. •Vad du tillför. •Hur du utför ditt arbete. Det här vill Vårdförbundet: Varje individs bidrag till verksam- heten i form av kunskap och erfaren- het ska avspeglas i lönesättningen. ”Lön är en ersättning för en insats och ett beteende som bidrar till att företaget/ verksamheten når sina mål” Företagets lönebok

3 Vad är individuell lön? Individuell lön baseras på: •Din kunskap. •Din kompetens. •Din erfarenhet. •De resultat du bidrar med på din arbetsplats.

4 Vad påverkar din lön? Typ av anställning •Vikariat. •Timanställning. •Allmän visstidsanställning. •Tillsvidareanställning. Finns det kollektivavtal? •Reglerar lönesättningen. •Individuella avtal.

5 Vad påverkar din lön? Vad du tillför •Din kunskap. •Din specifika erfarenhet. •Professionellt ansvar. Hur du utför ditt arbete •Yrkesskicklighet. •Ditt arbetsresultat i förhållande till verksamhetens mål.

6 Lokal lönebildning •Arbetsgivarens lönepolitik. •Målsättning för verksamheten. •Lönekriterier. Det här vill Vårdförbundet Vårt arbete med lönefrågan är ett målmedvetet arbete som pågår under årets alla dagar. Kriterierna ska tas fram på arbetsplatsen, med alla delaktiga involverade; chef, förtroendevald och medarbetare.

7 Lokal lönebildning Din roll •Egen ansvar i processen •Känner du till kriterierna på din arbetsplats ? •Deltar du vid lönesamtal ? Chefens roll •Har din chef mandat ? •Tar din chef ansvar för lönesättningen ?

8 Lokal lönebildning •Hur påverkas din arbetsplats om din kunskap inte finns där? Det här vill Vårdförbundet Din chef ska synliggöra ditt bidrag till verksamheten, det ska avspeglas i din löneutveckling.

9 Löneutveckling i relation till andra Partsgemensam statistik, medellön utan tillägg.

10 Inför och under ditt lönesamtal Att tänka på; •Förbered dig noga inför ditt lönesamtal. •Tänk på att varje gång dina arbetsuppgifter förändras skall du först diskutera en ny lön. •Är du missnöjd med ditt nya löneförslag, diskutera med chefen och gör en gemensam handlingsplan.

11 Inför och under ditt lönesamtal •Vid nyanställning; Acceptera inte ett nytt jobb innan du och arbetsgivaren har kommit överrens om villkoren. •Uppträd professionellt. •Lycka till med din nya lön!


Ladda ner ppt "Lönsamt Att tänka på inför lönesamtalet. Vad är lön? •Din anställning. •Vad du tillför. •Hur du utför ditt arbete. Det här vill Vårdförbundet: Varje individs."

Liknande presentationer


Google-annonser