Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tänka på inför lönesamtalet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tänka på inför lönesamtalet"— Presentationens avskrift:

1 Att tänka på inför lönesamtalet
Lönsamt Efter genomgången kan deltagarna få foldern ”Lönsamt”. Att tänka på inför lönesamtalet

2 Vad är lön? Din anställning. Vad du tillför. Hur du utför ditt arbete.
Det här vill Vårdförbundet: Varje individs bidrag till verksam-heten i form av kunskap och erfaren-het ska avspeglas i lönesättningen. Vad är egentligen lön och vilka faktorer är det som idag styr den lön som du har från din arbetsgivare. Historiskt har synen på vad som belönas/avlönas förändrats : Från Till Lika lönesystem Olika lönesystem Garanterade löneökningar Inga garantier Individ och försörjningsperspektiv Fokus verksamheten År i yrket, ålder Bidrag till verksamheten ”Lön är en ersättning för en insats och ett beteende som bidrar till att företaget/ verksamheten når sina mål” Företagets lönebok

3 Vad är individuell lön? Individuell lön baseras på: Din kunskap.
Din kompetens. Din erfarenhet. De resultat du bidrar med på din arbetsplats. Din kunskap ska värderas i din lön. Såväl specialistutbildning som annan specialistkunskap som du kan ha fått genom enstaka kurser eller lång erfarenhet med mera. Hur ser kunskapsvärderingen ut just på den här arbetsplatsen (bjud in till diskussion). Kan ni se att det finns skillnader i medarbetargruppen utifrån kunskapen, kompetens och erfarenheterna i gruppen.

4 Vad påverkar din lön? Typ av anställning Vikariat. Timanställning.
Allmän visstidsanställning. Tillsvidareanställning. Finns det kollektivavtal? Reglerar lönesättningen. Individuella avtal. Det finns olika typer av anställning: Vikariat; Tidsbegränsat med fasta datum. Timanställning; anställning gäller endast vid varje ”bokning”, medlem är ej bunden att tacka ja om det ej passar, arbetsgivaren i sin tur är ej skyldig att erbjuda något arbete. Allmän visstids anställning; Tidsbegränsat vikariat med en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Dessutom finns framförallt inom privata arbetsgivaren provanställningar. Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer på olika nivåer nationellt och lokalt. Kollektivavtalet reglerar även anställningsform, uppsägningstid, arbetstid, övertidsarbete, jour och beredskap, semester, pensioner, sjukdom och försäkringar. Tänk på: När du sluter avtal med arbetsgivaren SKA det vara skriftligt, särskilt viktigt om det ej finns kollektivavtal eller du gör avsteg i form av t.ex. annan arbetstid, andra semesterdagar osv.

5 Vad påverkar din lön? Vad du tillför Din kunskap.
Din specifika erfarenhet. Professionellt ansvar. Hur du utför ditt arbete Yrkesskicklighet. Ditt arbetsresultat i förhållande till verksamhetens mål. Det är både det du kan och det du gör som ska värderas i din lön. (frågor att diskutera) Fundera över vilken kompetens och kunskap behövs på just den här arbetsplatsen? Vad bidrar just du/ni med och vilken betydelse har din/er kunskap för att verksamhetens ska fungera bra? Vad menas när vi säger specifik erfarenhet, professionellt ansvar och yrkesskicklighet?

6 Lokal lönebildning Arbetsgivarens lönepolitik.
Målsättning för verksamheten. Lönekriterier. Det här vill Vårdförbundet Vårt arbete med lönefrågan är ett målmedvetet arbete som pågår under årets alla dagar. Hur ser din arbetsgivares lönepolitik ut? Skiljer den sig från Vårdförbundets lönepolitik? Om det är otydligt hur arbetsgivarens lönepolitik ser ut så måste vi efterfråga en uttalad lönepolitisk vilja när vi diskuterar lön med arbetsgivaren på alla nivåer. Hur jobbar ni med lönekriterier på er arbetsplats? (beskriv gärna enkla goda exempel på sådan och hur de tagits fram) (diskutera gärna kring varför Vårdförbundet anser att detta arbete ska pågå året runt). Kriterierna ska tas fram på arbetsplatsen, med alla delaktiga involverade; chef, förtroendevald och medarbetare.

7 Lokal lönebildning Din roll Egen ansvar i processen
Känner du till kriterierna på din arbetsplats ? Deltar du vid lönesamtal ? Chefens roll Har din chef mandat ? Tar din chef ansvar för lönesättningen ? Vårdförbundets roll på din arbetsplats i löneprocessen kan både vara att i samverkan skapa förutsättningar för en god löneprocess och att ge stöd och vara rådgivande till enskilda medlemmar. Eftersom medarbetarsamtalet ska ligga till grund för värderingen av ditt bidrag till verksamheten så är det ytterligare en viktig del av löneprocessen.

8 Lokal lönebildning Hur påverkas din arbetsplats om din kunskap inte finns där? Det här vill Vårdförbundet Din chef ska synliggöra ditt bidrag till verksamheten, det ska avspeglas i din löneutveckling. Din närmsta chef är den som bäst vet vad du gör och hur du gör det och är därför den som göra värderingen av det du bidrar med. Därför är det viktigt att chefen har befogenheter att leda så att verksamhetsplanering, budget och lönesättning blir en sammanhållen process. Frågor att diskutera: När nyanställningar ska göras, hur påverkar de lönen på arbetsplatsen? Vad sker med vår lön när erfarna, kunniga kollegor avslutar sin anställning?

9 Löneutveckling i relation till andra
Statistiken visar hur våra gruppers lön utvecklas jämfört med andra grupper i vården. Statistiken är framtagen hösten 2011. Partsgemensam statistik, medellön utan tillägg.

10 Inför och under ditt lönesamtal
Att tänka på; Förbered dig noga inför ditt lönesamtal. Tänk på att varje gång dina arbetsuppgifter förändras skall du först diskutera en ny lön. Är du missnöjd med ditt nya löneförslag, diskutera med chefen och gör en gemensam handlingsplan. I foldern Lönsamt finns tips om vad du ska tänka på inför och under lönesamtalet. I E -avtalet och F-avtalet har du möjlighet till ett förstärkt lönesamtal inom 14 dagar om du ej är nöjd .

11 Inför och under ditt lönesamtal
Vid nyanställning; Acceptera inte ett nytt jobb innan du och arbetsgivaren har kommit överrens om villkoren. Uppträd professionellt. Lycka till med din nya lön! Det är jätteviktigt att inte påbörja ett arbete innan det finns en överenskommelse om villkoren. Gör du det så har du små möjligheter att kunna förhandla, det blir en signal att du accepterar de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Diskutera: Vad menas med att uppträda professionellt?


Ladda ner ppt "Att tänka på inför lönesamtalet"

Liknande presentationer


Google-annonser