Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet 2013-2016 - Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet 2013-2016 - Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal."— Presentationens avskrift:

1

2 Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet 2013-2016 - Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal

3 Fackförbundet ST För dig som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, affärsverk, bolag, stiftelser, universitet och högskolor. 90 000 medlemmar totalt.  Vår ambition är att finnas nära dig  Vi är partipolitiskt obundna  Vi vill ha starka avtal som gynnar hela arbetsplatsen  I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring och andra förmåner  Medlemskapet ger dig möjlighet till inflytande och påverkan på din arbetsplats - Ju fler vi är i ST, desto bättre blir det för dig!

4 STs lönepolitik  Flexibelt löneavtal - lokal anpassning  Möjlighet att välja förhandlingsmodell - Förhandling/lönesättande samtal  Alla ska ha samtal om lön  Trygghet ifall man inte kommer överens - reglerat oenighetsutrymme (ej arbetsgivarbeslut)  ST vill fortsätta utveckla löne- och villkorsavtal, därför tidsbestämda avtalsperioder

5 Lagar Till exempel Lagen om anställningsskydd Lagen om medbestämmande, Semesterlagen Centrala avtal Till exempel villkorsavtalet, pensionsavtal och RALS Lokala kollektivavtal Din lön och dina villkor Lön och villkor på jobbet

6 Vårt värdefulla avtal Arbetsgivarverkets krav Sifferlöst löneavtal Tillsvidareavtal Uppsägning av trygghetsavtalet STs nya avtal Siffra i löneavtalet Tidsbestämd avtalsperiod Fler visstidsanställda ska omfattas av trygghetsavtalet

7 Centralt kollektivavtal 1oktober 2013 - 30 september 2016 Löneutrymme minst 6,8 %  1 oktober 2013 2,0 %  1 oktober 20142,3 %  1 oktober 2015 2,5 % Lön Din möjlighet att påverka val av förhandlingsmodell är stärkt (förhandling eller lönesättande samtal)

8 Fler avtalsnyheter Pension Partsgemensamt arbete med tjänstepensionsavtalet Trygghet Förhandling om nytt trygghetsavtal, fler visstidsanställda kommer att omfattas av avtalet Arbetsmiljö Fortsatt arbete för att förebygga hot och våld Kompetensutveckling Chef och medarbetare ska planera den individuella kompetensutvecklingen

9 Löneökningar i Staten 2010-20112,6 % Män2,5 % Kvinnor2,8 % 2011-20122,5 % Män2,4 % Kvinnor2,8 % 2012-2013kommande siffror

10 Utvecklingssamtal Lönesamtal Lönesättande samtal

11 Hur sätts din lön? ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder så som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.” Lönen sätts utifrån tre delar: - - Vad (ansvar, svårighetsgrad) - - Hur (förmåga och möjligheter) - - Omvärld

12 Ditt viktiga förarbete  Ta reda på aktuell lönestatistik för arbetsplatsen  Hur ser arbetsgivarens lönepolicy ut och vilka lönekriterier finns?  Ta fram dokumentation från utvecklingssamtal/eller motsvarande och ditt senaste lönesamtal  Prata lön med dina jobbarkompisar Hur har din lön utvecklats? Jämför din lön med andras, till exempel via ditt lokala fack/STs Lönesök Gå igenom lönekriterierna och ge dig själv omdömen

13 Ditt viktiga förarbete Värdera innehållet i ditt arbete  Utgå från arbetsinnehållet, VAD är det du gör  Dina personliga kvalifikationer, HUR du utför arbetet Vad har förändrats? Till exempel ändrade arbetsuppgifter/utökat ansvar och genomförd kompetensutveckling Hur har jag utvecklats och vad har jag åstadkommit? Konkreta exempel Din prestation i förhållande till uppsatta mål

14 Ska du ha lönesättande samtal?  Försäkra dig om att du har ditt lönesättande samtal med din lönesättande chef  Ha en klar uppfattning vilken löneökning och ny lön som du tycker är bra och rimlig för dig

15 Under samtalet  Dokumentera – för egna anteckningar  Var saklig och tydlig  Lyft fram dig själv men kritisera aldrig andra  Ställ frågor om du inte får tillräckliga svar  Var lyhörd  Gör aldrig kopplingar mellan din lön och privatekonomi  Sammanfatta i slutet av samtalet det ni har gått igenom - Du har rätt att få en motivering till din lön!

16 Utvärdera  Fick du fram det du ville?  Var det bra stämning under samtalet?  Vilka argument förde din chef fram?  Fick du veta varför du har den lön du har? Och vad du kan göra för att höja den?  Något som din lokala ST-styrelse behöver känna till?

17 Engagera dig och andra! Hur går det med lönearbetet på din arbetsplats? Kontakta ditt lokala fack för att ta reda på mer. Var med och välj förhandlingsmodell (lönesättande samtal/förhandling) Obs! För att kunna påverka och ha inflytande behöver vi vara så många som möjligt på arbetsplatsen:  Är du inte medlem – gå med du också  Är du medlem – prata med dem som inte är det  Värva en kollega – www.st.org

18 Vill du veta mer?  Prata med STs företrädare på din arbetsplats  Ring STs lönerådgivare på 0771-555 444  Löneinformation och Lönesök på www.st.org  För ytterligare förberedelse gå STs e-utbildning Din Lön Vill du bli medlem? Sms:a ”Medlem” till 731 70


Ladda ner ppt "Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet 2013-2016 - Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal."

Liknande presentationer


Google-annonser